Verdantix rapport - Planon öppnar upp IWMS-plattformen

Under 2020 uppdaterade vi vår IWMS-lösning med ett nytt erbjudande av mobilappar, ett utökat partnerskapsekosystem och nya funktioner för covid-19-hantering. Vi lanserade även en ny produktstrategi för att göra vår IWMS-plattform mer öppen och anpassa oss efter det växande antalet leverantörer av smart fastighetsteknik som fokuserar på öppna strategier.

Under en begränsad period erbjuder vi dig fri tillgång till en rapport från Verdantix – ett oberoende forsknings- och konsultföretag – som publicerades i november 2020 och utvärderar Planons plattform på ett grundligt sätt.

Läs den här rapporten från Verdantix om du vill veta mer om:

  • Vår nya öppna filosofi, nya mobilappar och ytterligare covid-19-funktioner
  • Våra anpassningsalternativ genom nya API:er och funktioner för programvaruutveckling
  • Hur Planons öppna applikationsstrategi tillgodoser behovet av mer flexibla lösningar
  • Vilken typ av företag som gynnas mest av denna nya produktstrategi

Fyll i formuläret på den här sidan för att få tillgång till denna Verdantix-rapport.

Ladda ner Verdantix-rapporten