A man in a black suit working on financial data with a calculator.

Handboeken RVB BOEI-systematiek vernieuwd

31 mei 2018 - Handboeken RVB BOEI-systematiek vernieuwd

De handboeken over de RVB BOEI-systematiek (voorheen RgdBOEI®) zijn vernieuwd. Door nieuwe wet- en regelgeving en door toetsing in de praktijk, bleek het oude boek niet langer een betrouwbare en actuele leidraad voor integrale inspecties. Deel 1 en 2 van het handboek zijn volledig herzien, en een herziene versie van deel 3 staat op de planning.  

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • Gebruik NEN2767-1 versie 2013 in plaats van versie 2017.
  • De term ‘elementen’ is vervangen door ‘bouwdelen’. Hierdoor worden ook nieuwe termen gebruikt, zoals Standaard Bouwdelen Lijst (SBL) wat voorheen Standaard Elementen Lijst (SEL) was.
  • De term ‘meerjaren uitvoeringsplan’ (MUP) is vervangen door ‘instandhoudingsplan’ (ISHP).
  • De term ‘discipline’ is vervangen door ‘vakgebied’ om zodanig een overkoepelend begrip te gebruiken om een bepaald werkterrein aan te duiden.
  • Het thema Onderhoud wordt nu uitgebreid behandeld en de overige thema’s worden toegelicht in één hoofdstuk.

Wilt u meer weten over de veranderingen? De RVB BOEI systematiek staat beschreven in het Handboek RVB BOEI op de website van het Rijksvastgoedbedrijf.