Person sitting on the couch writing in his notebook.

Planon Remote Learning Solutions

Få tillgång till distansutbildningar när och var ditt team behöver dem

Planons e-lärande garanterar att våra kunder kontinuerligt kan uppdatera din kunskap och personlig utveckling när och var de vill. Planon erbjuder flexibla utbildningsalternativ, inklusive moduler för e-lärande för att uppdatera dina kunskaper (dygnet runt) och virtuella onboarding- och utbildningar för små grupper, som leds av en erfaren Planon-tränare.

De virtuella utbildningarna är baserade på korta tidsblock på 2 till 2,5 timmar, spridda över flera dagar. Detta garanterar flexibel planering som enkelt kan anpassas till dina anställdas schema.

Några viktiga fördelar med Planons alternativ för distansutbildning för ditt företag och din personal:

  • Anställda har flexibilitet och kontroll över sitt eget utbildningsschema
  • Anställda kan lära sig i sin egen takt och orientera sig efter organisationens krav
  • Kortare utbildningar har visat sig vara mer effektiva än e-lärande på distans som utförs under heldagar
  • Kostnadsbesparing genom lägre rese- och utbildningskostnader
  • Distansutbildningar är mer hållbart eftersom anställda eller utbildare inte behöver resa
  • Miljön för e-lärande är säker och lättillgänglig med tillgång när som helst och var som helst

Den här videon ger dig en översikt över Planons utbud av distansutbildning.

Kontakta din Account Manager för mer information om e-lärande på distans.

Planon Remote Learning Solutions