Two colleagues discussing meeting management

Asset & Maintenance Management

Se till så att dina viktiga fastigheter och tillgångar uppnår maximal prestanda med ett CMMS som ser till at du alltid har full kontroll över ditt underhållsarbete. Se till att dina byggnader stöder en säker, hälsosam och produktiv miljö till fullo.
Planon Integrated Workplace Management Solution innehåller:

Omfattande underhållsprogramvara som stöder din verksamhets alla behov

Reaktiva arbetsorder

Screenshot of Planon Reactive Work Orders

Hantera arbetsplatsproblem snabbt och effektivt för att säkerställa att dina medarbetare har en miljö som uppfyller alla deras behov.

Screenshot of Planon Preventive Maintenance

Utför schemalagt underhåll regelbundet för att hålla din anläggnings utrustning i toppskick och därmed förlänga dess livscykel.

Screenshot of Planon Graphical Resource Planner

Visa och justera underhållsarbetarnas uppgifter för att säkerställa att alla resurser används optimalt och att arbetet slutförs på ett så effektivt sätt som möjligt.

Screenshot of Planon Asset Lifecycle Management

Få fullständig insyn i dina viktigaste tillgångar, inklusive deras plats, värde, ålder, prestanda, tillförlitlighet, reparationer och ersättningskostnader.

Screenshot of Planon Vendor & Warranty Management

Se till att du får bästa möjliga värde från dina leverantörer och att de tillhandahåller de garantitjänster som du är berättigad.

Screenshot of Planon Budget Management

Ta kontroll över din underhållsplanering genom att se till att du har allokerat medel för att hantera dina högsta prioriteringar.

Screenshot of Planon Health & Safety Management

Skydda medarbetare i fastigheten från risker genom att dokumentera och upprätthålla säkerhetsrutiner.

Screenshot of Planon Project Management

Håll koll på omfånget, schemat och kostnaden för dina underhålls- och anläggningsprojekt.

Screenshot of Planon Mobile Field Services

Uppdatera och ta beslut angående arbetsordrar och uppgifter från din smartphone eller surfplatta på arbetsplatsen.

Screenshot of Planon Objective Based Maintenance

Tillämpa standarder för kvalitet och prestanda som är särskilt anpassade för din organisations fastighetsbehov.

Screenshot of Planon Reactive Work Orders
Screenshot of Planon Predictive Maintenance

Spara pengar och förbättra dina tillgångars prestanda genom att säkerställa att underhåll utförs i rätt tid.

Screenshot of Planon Inventory Management

Se till att du alltid har rätt service- och reparationsartiklar för att säkerställa smidig och oavbruten drift av verksamhetens Facility Management.

Screenshot of Planon Procurement Management

Effektivisera inköp och påfyllning av lagrade service- och reparationsartiklar.

Screenshot of Planon Asset Attribute Management

Spåra, gruppera, sortera och skapa rapporter för all viktig information om dina tillgångar och utrustning.

Screenshot of Planon Resource Planner Maps Integration

Se var dina tekniker arbetar så att du effektivt kan schemalägga deras nästa uppdrag.

Screenshot of Planon Maintenance Plan Viewer

Ge hela företaget insyn i underhållsscheman.

Screenshot of Planon Fleet Management

Hantera dina fordon med samma omsorg och detaljrikedom som dina byggnader och tillgångar.

Screenshot of Planon Connect for Building Advisor

Omvandla data från ditt system för byggnadsautomation till handling genom att ansluta till Planon för att skapa arbetsorder, inspektioner och andra aktiviteter.

Screenshot of Planon Connect for Analytics

Maximera dina datas värde genom att länka till andra datakällor för att skapa och visa den avancerade affärsanalys som ditt ledarskap behöver.


Spara pengar, effektivisera driften och öka värdet

Se till att arbetsmiljön är hälsosam, säker och tilltalande

Håll dina anläggningar till den höga standard som dina medarbetare och kunder efterfrågar.

Håll dina anläggningar till den höga standard som dina medarbetare och kunder efterfrågar.

Öka din fastighets värde

Skydda dina fastighetsinvesteringars värde genom att se till att dina anläggningar är bekväma, attraktiva och redo att användas.

Skydda dina fastighetsinvesteringars värde genom att se till att dina anläggningar är bekväma, attraktiva och redo att användas.

Undvik kostsamma fel och reparationer

Håll dina tillgångar i toppskick för att eliminera driftstopp och avbrott.

Håll dina tillgångar i toppskick för att eliminera driftstopp och avbrott.


Asset & Maintenance Management: Det här behöver du veta

Kundfall
Bayer Real Estate is located at the Chempark in Leverkusen, Germany.

Bayer Corporate Real Estate & Hexagon

Upptäck mer
Kundfall
Group of students enjoying free time on a university campus

University of Sunderland – nytt system i drift på bara 7 veckor!

Upptäck mer
Broschyrer
Maintenance man looking at warehouse

Planon Asset & Maintenance Management

Lär dig mer