Two colleagues discussing meeting management.

Asset & Maintenance Management

Se till så att dina viktiga fastigheter och tillgångar uppnår maximal prestanda med ett CMMS som ser till at du alltid har full kontroll över ditt underhållsarbete. Se till att dina byggnader stöder en säker, hälsosam och produktiv miljö till fullo.
Planon Integrated Workplace Management Solution innehåller:


Omfattande underhållsprogramvara som stöder din verksamhets alla behov

Reaktiva arbetsorder

Hantera arbetsplatsproblem snabbt och effektivt för att säkerställa att dina medarbetare har en miljö som uppfyller alla deras behov.

Utför schemalagt underhåll regelbundet för att hålla din anläggnings utrustning i toppskick och därmed förlänga dess livscykel.

Visa och justera underhållsarbetarnas uppgifter för att säkerställa att alla resurser används optimalt och att arbetet slutförs på ett så effektivt sätt som möjligt.

Hantera alla dina beslut om anläggningstillgångar på ett säkert sätt, från inköp till kassering och återvinning. Använd datadriven teknik för att säkerställa att anläggningstillgångarna fungerar som de ska.

Lär dig mer

Se till att du får bästa möjliga värde från dina leverantörer och att de tillhandahåller de garantitjänster som du är berättigad.

Få kontroll över ditt kapital och dina driftskostnader genom att hantera och hålla dig inom din budget för hantering av tillgångar och underhåll.

Lär dig mer

Skydda medarbetare i fastigheten från risker genom att dokumentera och upprätthålla säkerhetsrutiner.

Håll koll på omfånget, schemat och kostnaden för dina underhålls- och anläggningsprojekt.

Uppdatera och ta beslut angående arbetsordrar och uppgifter från din smartphone eller surfplatta på arbetsplatsen.

Tillämpa standarder för kvalitet och prestanda som är särskilt anpassade för din organisations fastighetsbehov.

Spara pengar och förbättra dina tillgångars prestanda genom att säkerställa att underhåll utförs i rätt tid.

Se till att du alltid har rätt service- och reparationsartiklar för att säkerställa smidig och oavbruten drift av verksamhetens Facility Management.

Effektivisera inköp och påfyllning av lagrade service- och reparationsartiklar.

Utför Asset Attribute Management på ett professionellt sätt genom att spåra, gruppera, sortera och rapportera all viktig information om dina tillgångar och din utrustning.

Lär dig mer

Se var dina tekniker arbetar så att du effektivt kan schemalägga deras nästa uppdrag.

Ge hela företaget insyn i underhållsscheman.

Hantera dina fordon med samma omsorg och detaljrikedom som dina byggnader och tillgångar.

Omvandla data från ditt system för byggnadsautomation till handling genom att ansluta till Planon för att skapa arbetsorder, inspektioner och andra aktiviteter.

Maximera dina datas värde genom att länka till andra datakällor för att skapa och visa den avancerade affärsanalys som ditt ledarskap behöver.

Lär dig mer


Spara pengar, effektivisera driften och öka värdet

Se till att arbetsmiljön är hälsosam, säker och tilltalande

Håll dina anläggningar till den höga standard som dina medarbetare och kunder efterfrågar.

Håll dina anläggningar till den höga standard som dina medarbetare och kunder efterfrågar.

Öka din fastighets värde

Skydda dina fastighetsinvesteringars värde genom att se till att dina anläggningar är bekväma, attraktiva och redo att användas.

Skydda dina fastighetsinvesteringars värde genom att se till att dina anläggningar är bekväma, attraktiva och redo att användas.

Undvik kostsamma fel och reparationer

Håll dina tillgångar i toppskick för att eliminera driftstopp och avbrott.

Håll dina tillgångar i toppskick för att eliminera driftstopp och avbrott.


Asset & Maintenance Management: Det här behöver du veta

Kundfall
Bayer Real Estate is located at the Chempark in Leverkusen, Germany.

Bayer Corporate Real Estate & Hexagon

Upptäck mer
Kundfall
Group of students enjoying free time on a university campus

University of Sunderland – nytt system i drift på bara 7 veckor!

Upptäck mer
Broschyrer
Maintenance man looking at warehouse.

Planon Asset & Maintenance Management

Lär dig mer