Maintenance man looking at warehouse.

Planon Asset & Maintenance Management

Bevara värdet av dina fastighets- och företagstillgångar

Underhåll och drifthantering blir alltmer komplex. Det har blivit viktigare än någonsin att hålla fastigheter och tillgångar i bästa möjliga skick, samtidigt som kostnader minskas.

Men underhålls- och drifthanteringen blir en komplicerad uppgift. Utöver att skydda tillgångarnas finansiella värde och uppfylla allt striktare myndighets- och bolagskrav behöver organisationer planera, hantera och övervaka underhåll. Dessutom måste alla dessa aktiviteter vara planerade och samordnade på ett noggrant sätt för att minimera störningar i en organisations verksamhet.

Planons lösning för Planon Asset & Maintenance Management, tillgångs- och underhållshantering, gör det möjligt att proaktivt skapa underhållsplaner och hantera tillgångar under hela livscykeln. Det gäller alltifrån uppstart till löpande hantering, borttagning eller försäljning av tillgångar. Den bidrar till underhållsarbetet – gör rätt saker i rätt tid på rätt sätt – så att du kan förutsäga kostnader och underhållsproblem korrekt. Samtidigt kan du säkerställa att juridiska krav efterlevs och stödja din organisations hållbarhetsmål.

Klicka här för att läsa broschyren.

Dela den här artikeln