Programvara för Facility Management

Programvara för Facility Management har utvecklats från att vara ett system som endast används för registrering av fastigheter och tillgångsdata, till ett system som syftar till att öka effektiviteten vid planering och verkställande av fastighetsprocesser. Facility Management-programvara är helt webbaserad och omfattar arbetsflödeshantering, samt omfattande rapportering och affärsanalys.

Direktsänt Webbseminarium - Så uppfyller ni era affärsmål

Den 17 november 2020 kommer Planon att hålla ett webbseminarium tillsammans med Verdantix där vi berättar om hur tjänsteleverantörer inom fastighetsförvaltning kan uppfylla sina affärsmål och sina kunders förväntningar med hjälp av data och teknik.

Registrera dig för webinar

Den bästa FM-programvaran är vanligtvis integrerad med många andra IT-system som affärssystemprogramvara, fastighetsteknik, GIS-lösningar, BIM-modeller eller CAD-programvara. Eftersom organisationer ofta outsourcar Facility Management-tjänster till tjänsteleverantörer innehåller modern FM-programvara funktioner för entreprenadtjänster och övervakning av överenskomna faktorer som kvalitet, budget och resultat. FM-programvaran är ibland tillgänglig via molnet och levereras i en SaaS-modell (Software as a Service), vilket ökar din användningsflexibilitet och minskar ditt interna underhåll och din investering. Molnbaserad FM-programvara blir allt vanligare.

Fem viktiga frågor för en framgångsrik Facility Management-strategi

Det finns många fördelar med FM-programvara. Utöver operativt stöd i Facility Management-processer som utrymmes-, underhålls- och tjänstehantering stödjer Facility Management-programvaran chefer med värdefull information och analyser som hjälper dem att fatta rätt beslut, implementera rätt åtgärder och följa upp resultaten. Men vad behöver du verkligen veta?

1. Vilka är kostnaderna för FM-programvaran och var finns det besparingspotential?

Det hela börjar med kostnadstransparens och solid kostnadsregistrering och -allokering. I många fall är FM-programvaran kopplad till finansiella system för att minska manuella datainmatningar och säkerställa datakonsekvens. FM-programvaran kan visa kostnader på instrumentpaneler som kostnader per kvadratmeter och år, kostnader per arbetsplats och månad, kostnader per användare eller andra relevanta rapporter. Med hjälp av dessa rapporter kan du identifiera besparingsmöjligheter baserat på trender, avvikelser samt intern eller extern benchmarking.

2. Hur samordnar man fastighets- och arbetsplatstjänster med föränderliga behov?

Facility management supports the core business with services and facilities that ensure a safe and productive working environment for employees. Dynamics in this core business continuously impact both type and size of services and facilities. Facilities management software supports managers to forecast future needs, create multiple scenarios, and analyse the impact on type and size of real estate and facility services. This allows Facility Managers to increase their contribution to the core business and ensures a timely alignment of services and facilities with changing needs.

3. Vad är den bästa outsourcingstrategin?

Många organisationer outsourcar operativa arbetsplats- eller fastighetstjänster som lokalvård, catering, säkerhet eller underhåll till tjänsteleverantörer. Stora och internationella leverantörer erbjuder integrerade Facility Management-avtal som omfattar alla supporttjänster och till och med förvaltning. Facility Management-programvaran hjälper till att fastställa den bästa outsourcingstrategin med information om fastigheter, utrymmen, tillgångar, tjänster, processer, kostnader och kundkrav. Och när en strategi har fastställts hjälper FM-programvaran dig att övervaka leverantörernas prestationer och snabbt implementera ändringar eller nya avtal.

4. Hur värderar kunden min tjänst?

På grund av dess inverkan och affärsvärde har Facility Management utvecklats till en kundorienterad tjänst. Facility Management-programvaran bidrar starkt till den här kundcentriska processen genom att integrera FM-, IT-och HR-tjänster i en enda programvarulösning och genom att erbjuda alla tjänster var och när som helst med webbaserad självbetjäningsteknik. Den bästa FM-programvaran innehåller även automatiserade verktyg för kundundersökningar så att man kan se hur kunden uppfattar tjänstens kvalitet och värde. Den här informationen hjälper ansvariga att ständigt förbättra sina tjänster för att öka kundnöjdheten och kärnverksamhetens värde.

5. Hur anpassar man arbetsplatskoncept till den ökande arbetskraftsrörligheten?

På grund av aspekter som globalisering, miljöhållbarhet, internetteknik och företags samhällsansvar blir medarbetarna mer och mer flexibla beträffande när, var och hur de arbetar. Arbetsstyrkan blir rörligare än någonsin tidigare, människor arbetar hemifrån, på tåget, i offentliga utrymmen eller på flexibla kontor. Med hjälp av Facility Management-programvara kan du anpassa din arbetsplats och dina tjänster till den här nya dynamiken.

 

Lär dig mer om programvara för Facility Management

White Papers | 10/03/2020
White Paper - Tio trender som kommer att forma Real Estate och Faciliy Management fram till 2022

Detta White Paper beskriver hur fastighetsförvaltnings- och Facility Management-området förväntas utvecklas under de kommande tre åren, vilket ger Facility Managers och fastighetsförvaltare en möjlighet att förbereda sig. 

Lär dig mer
Alla white papers
White Papers | 07/05/2019
Interactive White Paper - Definitive Guide to AI in FM

Artificial intelligence is no longer in the world of science fiction—or only in the world of expensive academic R&D. In fact, we are at the end of a decades-long transition to incorporating AI into the world of buildings. Click through this interactive white paper to learn more about applications of artificial intelligence for commercial service providers, and test your knowledge of the risks and benefits of this technology. 

Lär dig mer
Alla white papers
White Papers | 26/04/2019
White Paper - What is the added value of the Internet of Things for Real Estate and Facility Management?

The 'Internet of Things' is probably one of the most discussed phenomena these days. What is the added value of IoT for Real Estate and Facility Management? 

Lär dig mer
Alla white papers

Krav på Facility Management-programvara för tjänsteleverantörer

Kommersiella leverantörer av arbetsplats-, underhålls- eller fastighetstjänster använder Facility Management-program som en del av kärnverksamheten då det hjälper dem att förbättra planeringen, leveransen och kvaliteten på tjänsterna. På grund av verksamhetens natur har tjänsteleverantörer vissa specifika krav gällande FM-program.

 • Funktionalitet
  Från ett funktionellt perspektiv har tjänsteleverantörer omfattande krav beträffande planering, expediering, utförande och övervakning av alla kontrakterade arbeten. Modern FM-programvara erbjuder mobila lösningar för att utföra fält- och underhållstjänster, säkerställer efterlevnad av hälso- och säkerhetsbestämmelser, stödjer lager- och inköpshantering och möjliggör operativ styrning och övervakning.
 • Standardisering
  För tjänsteleverantörer är processtandardisering mycket viktigt. Det ökar effektiviteten och flexibiliteten, förbättrar produktionen och kvaliteten och hjälper leverantörer att arbeta både lönsamt och konkurrenskraftigt. Facility Management-program gör det möjligt för dem att standardisera affärsprocesser och arbetsflöden för flera kundavtal i en centraliserad programvarulösning.
 • Finansiell integrering
  Snabb och korrekt fakturering är en elementär del av varje tjänsteleverantörs affärsmodell. I de flesta fall hanteras faktureringen av ett finansiellt system eller en programvara för affärssystem. Eftersom FM-programmet innehåller många faktureringsrelevanta data – som använd tid, resekostnader och använt material – är en sömlös och dubbelriktad integrering med finansiella system ett viktigt krav för ett framgångsrikt genomförande.
 • Verksamhetskontinuitet
  Eftersom Facility Management är leverantörens kärnverksamhet är åtkomsten till FM-programvaran avgörande. Både operativa användare och chefer behöver enkel och webbaserad åtkomst till FM-systemet, när och var som helst. Internationell support och snabb svarstid vid frågor, säker installation av nya programvaruuppdateringar och professionella säkerhetskopieringar av data och system avgör verksamhetens kontinuitet.

Global success stories

Fallstudie - Shell Real Estate

En av de största globala IWMS-implementeringarna startade på flera platser i Nederländerna och Storbritannien – inklusive Shell Centre i London – där Planon-lösningarna först började användas. Baserat på framgångarna på dessa kontor utvecklades en global plan och lansering.

Lär dig mer
Case Study - Bouygues Energies & Services

Bouygues Energies & Services is the Bouygues Construction subsidiary in charge of energies and services. Bouygues needed a software tool to shift from single services to integrated services, from short contracts to long-term contracts, from operational support to strategic business partner, and from classic to high commitment contracts.

Lär dig mer
California State University Long Beach förbättrar sitt strategiska förhållningssätt till Facility Management (FM) med Planon

Planon tillkännagav idag att California State University Long Beach har gått live med Planon Universe, ett integrerat system för arbetsplatshantering (IWMS) för att förbättra sin campus-upplevelse.

Lär dig mer
Det ser ut som om du använder en annonsblockerare. Inaktivera din annonsblockerare för denna hemsidan för att fylla i formuläret.