Employee staring out of window from a building

Visa dina kunder ditt mervärde

Exklusiv marknadsinblick för FM-tjänsteleverantörer

Hur kan professionella tjänsteleverantörer erbjuda sina kunder ett mervärde och sätt att vara mer effektiva, skalbara och transparenta? Att prioritera efterlevnad, engagera kunder och förbättra kvaliteten på leverans av tjänster är avgörande. År 2020 gav Planon Verdantix i uppdrag att genomföra marknadsundersökningar för kunder hos FM-tjänsteleverantörer i hela Europa. Detta gav oss en exklusiv marknadsinsikt i den aktuella statusen och mognaden av IT- och datastrategier för outsourcing av processer och professionella tjänster.

Video 5 - Rätt fakturering med en gång

Video 4 - Leverera ett ökat mervärde genom användarupplevelsen

Video 3 - Vikten av att förbättra kvaliteten på tjänsteleveransen

Video 2 - Ett bra datautbyte är nyckeln till framgång

Video 1 - Behovet av att bevisa efterlevnad av kontraktsvillkor

Dela den här artikeln