Demo shot of Planon Mobile Field Services app on a tablet.

Planon Mobile Field Services

Förenkla arbetet för dina servicetekniker

Oavsett om ni arbetar med en eller flera klienter, på en eller flera platser, med ett eller flera serviceteam, måste professionella serviceorganisationer hela tiden vässa sina konkurrensfördelar. Planons lösning Mobile Field Services hjälper dig att möta dessa utmaningar genom att snabbt och säkert förse ditt serviceteam med lösningar som de kan använda på iOS- och Android-enheter.

Planon Mobile Field Services innehåller olika tidsbesparande, praktiska lösningar:

  • Tekniker kan välja sitt nästa jobb, läsa specifika arbetsinstruktioner, se tillgångsspecifik underhållshistorik, registrera tid och material som använts, slutföra ett jobb och lägga till en kundkvittering.
  • Hälso- och säkerhetskontroller och dynamiska riskbedömningar för att säkerställa fullständig efterlevnad av lokal lagstiftning och minimera möjliga risker när du utför underhålls- och reparationsarbete.
  • El, vatten eller andra mätaravläsningar kan registreras, teknikerna kan skapa nya arbetsorder direkt på plats om det behövs och registrera fel som har hög prioritet och kräver omedelbar åtgärd. Vill du ha en kostnadsfri provperiod på 14 dagar av Planons Mobile Field Services?

Din personligt anpassade demo kommer utan ytterligare förpliktelser, du behöver bara registrera dig. Vi kommer att kontakta dig inom fyra arbetsdagar för att få veta mer om dina behov, förväntningar och din föredragna tidsplan.

Dela den här artikeln