Virtuella evenemang
Application areas for IoT in real estate and facilities management.

Virtual Event | How to benefit from IoT in 2023

Watch this recording of Planon’s IoT Virtual Event to hear from Planon customers and partners and explore the possibilities of Planon IoT.

Lär dig mer
Webbinarium
Business people at work in a busy luxury office space.

Effekten av smart fastighetsteknik på framtidens arbete

Undersök trender inom hybridarbete och lär dig förbättra medarbetarengagemanget med smart teknik.

Lär dig mer
Virtuella evenemang
Group of colleagues having a hybrid meeting at work.

Virtuellt evenemang - Använd teknik för att optimera hybridarbetsmodeller

Planon och våra partner Disruptive Technologies, IAdea och MazeMap diskuterar trender kring hybridarbete och visar hur tekniken kan hjälpa dig att lyckas med din implementering av hybridarbetsmodeller.

Lär dig mer
Webbinarium
Green building in Singapore

Hur Facility Managers bidrar till företagets ESG

Vi samlade en expertpanel från IFMA, IDC, Schneider Electric, PHI Factory och Planon för att diskutera fastighets- och arbetsplatsledarnas viktiga roll när det gäller att minska koldioxidavtrycket.

Lär dig mer
Webbinarium
Two students working on a project with their mentor in a business environment.

Lyx eller nödvändighet: Så väljer du en smart lösning för arbetsplatser

Med den kraftiga ökningen av PropTech och fokus på strategier för att återgå till kontor och hybridarbete finns det gott om alternativ för smarta lösningar för arbetsplatser. Men hur kan du välja bland det komplicerade utbudet av smarta lösningar för arbetsplatser? Hur investerar du smart för att uppnå dina långsiktiga mål? 43:15 - Engelsk

Lär dig mer
Webbinarium
Glasses on desk in front of computers with coding on the screens

Digitalisation as the enabler of hybrid work

IFMA Sweden hosted a joint webinar in collaboration with Planon, EY and Microsoft on how digitalisation will enable hybrid working. 1:01:31 English

Lär dig mer
Webbinarium
Meeting around cyber technology

Harness the power of your facilities and real estate data

I detta webbinariet med IWFM, 3edges och Planon får du bättre insikt i värdet av att implementera digitala strategier för dataanvändning. 1:10:40 Engelsk

Lär dig mer
Webbinarium
Man processing financial data on laptop

Lease Accounting: Lessons learned by Heineken, PwC and Planon

Has your organisation already successfully implemented the new IFRS 16 regulations? If not, this joint webinar by Heineken, PwC and Planon could be of great value for you, providing practical information on how to accelerate your IFRS 16 implementation. 51:37 English

Lär dig mer
Webbinarium
Desk with laptop showing data charts and data analytics.

What, Why and ROI of an IWMS

In this co-hosted webinar, Verdantix addresses the potential ROI of an IWMS. They also share a framework on how to develop a numbers-driven business case for an IWMS implementation. Planon elaborates on the practical benefits. 45:10 English

Lär dig mer
Webbinarium
Planon office buildings, greenhouse and parking lot.

Förbättra framgången för slutanvändare och medarbetare

Jeffrey Scott Saunders, chef för CIFS, diskutera den roll som en integrerad Facility Management-strategi spelar i att hjälpa slutanvändaren till framgång.55:13 Engelsk

Lär dig mer
Webbinarium
Modern glass low rise office with some orange brick

How Lancaster University manages lease contracts in Planon

Nick Tonge (Systems Support Manager, Lancaster University) and Rob Williams (Solution Manager, Planon) guide the HE User Group through how Lancaster University has configured Planon to manage shops and 3rd party companies renting University rooms. The 60 minute presentation will be hands-on with Nick explaining how they manage rent, reminders, utility bills and service charges, plus how this information can be mapped graphically using Planon’s CAD viewer.

Lär dig mer
Webbinarium
Open workspace with large windows.

Effektiv Space Management: viktiga faktorer att tänka på

I det här webbseminariet tar Verdantix upp vikten av Space Management, medan Planon diskuterar dess viktigaste delar och ger praktiska exempel på hur fastighetsansvariga kan göra sina rutiner för Space Management mer effektiva. 43:16 Engelsk

Lär dig mer
Webbinarium
Workplaces in a modern office

Benefits of BIM for real estate and facility managers

With everyone talking about Building Information Modelling (BIM), the question is what advantages, as a facility or real estate manager, will materialise from this model during the management and maintenance phase of your buildings. Learn more about the possibilities of linking a BIM with your Facility Management Software. 14:29 English

Lär dig mer