Happy man working and using tablet

Privacy Statement

Det här är Planon-koncernens webbplats.

Planon International B.V., Planon B.V., Planon Ltd., Planon Building Management B.V., Planon Shared Services B.V., Planon GmbH (DE), Planon GmbH (AT), Planon GmbH (CH), Planon CAFM GmbH, Planon Corp., Planon France SAS, Planon Canada Inc., Planon Software Services Pvt Ltd., Planon Asia Pte Ltd., Planon Hong Kong Ltd., Planon Nordics AB, Planon N.V. samt Axonize Ltd. är alla medlemmar i Planon-koncernen (hädanefter gemensamt ”Planon”, ”vi” eller ”oss”).

Planon respekterar din sekretess. Denna sekretesspolicy gäller information och/eller personuppgifter som Planon samlar in när du besöker vår webbplatser https://planonsoftware.com (”webbplatsen”). Denna sekretesspolicy förklarar hur vi kan komma att samla, spåra eller använda information om dig genom din användning av webbplatsen (”information”).

Vi samlar endast in information i syfte att förbättra Planon-koncernens webbplats, produkter och tjänster, inklusive kundtjänst, marknadsstudier eller kampanjaktiviteter (”syftet”).

Vi samlar endast in personuppgifter på din begäran och om det är nödvändigt för att besvara din fråga, och endast den information som du frivilligt tillhandahåller oss. ”Personuppgifter” omfattar all information som möjliggör identifikation av en fysisk person, t.ex. namn, fysisk adress, IP-adress, e-postadress eller telefonnummer.

Planon säljer inte personuppgifter till tredjeparter. Att skydda dina data är vår högsta prioritet.

Tillämplighet för denna sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy gäller all information och alla personuppgifter som samlas in eller används av Planon.

Uppdateringar

Planon kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan. I så fall kommer Planon att presentera den reviderade sekretesspolicyn via denna webbplats. Vi kan inte meddela dig på annat sätt, så titta förbi regelbundet för uppdateringar.
Sekretesspolicy, senaste uppdatering: 13 juni, 2022

Rättslig grund, användning och skydd av personuppgifter


Webbplatsbesökare för informationsanvändning

Varför samlar Planon in webbplatsbesökares personuppgifter?

Planon samlar automatiskt in enbart personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla webbplatsen.

När samlar Planon in webbplatsbesökares personuppgifter?

När du besöker vår webbplats, utan att registrera dig för någon av våra tjänster, kan vi automatiskt samla in dina personuppgifter när de identifieras av vår server.

Vilka personuppgifter samlar Planon in från webbplatsbesökare?

De personuppgifter som vi eventuellt samlar in när de är tillgängliga:

 • MAC-adress (Media Access Control)
 • IP-adress (ett nummer som automatiskt tilldelas din dator av din internetleverantör)
 • Datortyp (Windows eller Macintosh)
 • Funktioner som skärmupplösning, operativsystem, enhetens tillverkare och modell, språk, webbläsarversion samt namnet på och versionen av de webbplatser (t.ex. de portaler och appar) som du använder.

Hur samlar Planon in data från webbplatsbesökare?

Planon använder IP-adresser för att kontrollera webbplatstrafik, diagnostisera serverproblem, hantera webbplatserna och övervaka regioner från vilka besökarna navigerar till Planons webbplatser.

På vilken rättslig grund behandlar Planon dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla webbplatsen och för att vidta åtgärder på din begäran (rättslig grund är art. 6 avsn. 1 men. 1 bokst. b GDPR). Vi behandlar även dina personuppgifter för att garantera webbplatsens stabilitet och säkerhet (rättslig grund art. 6 avsn. 1 men. 1 bokst. f GDPR, behandling är nödvändig för Planons legitima intresse för att hålla webbplatsen säker).

Planons kundportal

Du kan nå Planons kundportal via vår webbplats.

Varför behandlar Planon dina personuppgifter för kundportalen?

Om du vill använda våra tjänster och få åtkomst till kundportalen måste vi behandla dina personuppgifter för att konfigurera ett konto och för att du ska kunna använda det säkert.

När samlar Planon in dina personuppgifter för kundportalen?

När du registrerar dig för ett konto måste du tillhandahålla oss dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behöver Planon för kundportalen?

För att kunna tillhandahålla dig våra tjänster behöver vi följande information och personuppgifter:
e-postadress, för- och efternamn, kön, önskat språk, företagsnamn (för personanpassning) och lösenord.

Hur behandlar Planon dina personuppgifter för kundportalen?

Vi behandlar dina personuppgifter för att

 • identifiera dig vid registrering,
 • behandla dina begäranden,
 • kommunicera och samarbeta online (t.ex. via Microsoft Teams) och
 • ge dig tillgång till information.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla kundportalen och behandla dina begäranden (rättslig grund är artikel 6 avsn. 1 men. 1 bokst. b GDPR).

Planons partnerportal

Partnerportalen kan nås via vår webbplats.

Varför behandlar Planon personuppgifter för partnerportalen?

Om du vill samarbeta med Planon som partner måste vi behandla dina personuppgifter för att konfigurera ditt konto och göra det möjligt för dig att få åtkomst till och använda partnerportalen.

Vilka personuppgifter behandlar Planon för partnerportalen?

Vi behandlar din e-postadress, ditt för- och efternamn, kön, önskat språk, företagsnamn och lösenord.

Hur behandlar Planon dina personuppgifter för partnerportalen?

Vi behandlar dina personuppgifter för att

 • identifiera dig vid registrering
 • behandla dina begäranden
 • möjliggöra kommunikation och samarbete online (t.ex. via Microsoft Teams)
 • ge dig åtkomst till viss information

På vilken rättslig grund behandlar Planon dina personuppgifter för partnerportalen?

Vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna använda partnerportalen och behandla dina begäranden, därför är den rättsliga grunden artikel 6 avsn. 1 men. 1 bokst. b GDPR.

Planon-appar

Planon erbjuder en demo-miljö för Planon Workplace Engagement-appen och Planon Mobile Field Services (mobila fälttjänster).

Varför behandlar Planon personuppgifter för Planon-appar?

För att du ska kunna komma åt och använda Planon-appar måste vi behandla dina personuppgifter för att konfigurera ditt konto.

Vilka personuppgifter behandlar Planon för Planon-appar?

För att registrera och konfigurera ett konto behandlar vi din/ditt/dina:

 • e-postadress
 • för-/efternamn
 • företagsnamn
 • önskat språk

Hur behandlar Planon personuppgifter för Planon-appar?

Planon behandlar dina personuppgifter för att:

 • identifiera dig vid registrering
 • behandla dina frågor
 • genomföra onlinekommunikation
 • ge dig åtkomst till viss information

Var behandlar Planon personuppgifter för Planon-appar?

Dessa data behandlas på Planons Amazon Web Services EMEA Sarl i den region som kunden väljer, t.ex. Frankfurt am Main, Tyskland. Användar- och personuppgifter anonymiseras automatiskt efter 60 dagar.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter för Planon-appar?

Vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna använda Planons appar och behandla dina begäranden, därför är den rättsliga grunden artikel 6 avsn. 1 men. 1 bokst. b GDPR.

Planons Marketplace

Varför behandlar Planon dina personuppgifter för Marketplace?

Detta gör det möjligt för Planon att förse dig med en (prov)licens för de produkter som erbjuds på marknadsplatsen och kontakta dig i marknadsföringssyfte med anknytning till de produkter som du använder eller ytterligare produkter som kan vara relevanta för dig.

När samlar Planon in dina personuppgifter för Marketplace?

När du är intresserad av en (prov)licens, begär en sådan licens, under och efter din användning av en sådan licens, när du begär licenser för ytterligare produkter och när du har fyllt i formuläret "Kontakta mig".

Vilka personuppgifter behöver Planon för Marketplace?

Vi behandlar ditt förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och företagsnamn.

Hur behandlar Planon dina personuppgifter för Marketplace?

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • identifiera dig vid registreringen,
 • behandla dina förfrågningar om information och (prov)licenser,
 • kommunicera med dig

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla dina förfrågningar, förse dig med (prov)licenser och informera dig om våra produkter, därför är den rättsliga grunden artikel 6 sek. 1 s. 1 lit. b GDPR.

Planons utvecklarportal

Planon erbjuder en portal för att ge utvecklare stöd att bygga appar på Planon-plattformen. Genom att registrera sig på Planons utvecklarportal förses utvecklare med information för att börja bygga appar.

Varför behandlar Planon personuppgifter för Planons utvecklarportal?

För att du ska kunna komma åt och använda Planons utvecklarportal måste vi behandla dina personuppgifter för att konfigurera ditt konto. Genom att registrera dig får du tillgång till dokumentation, en kunskapsbas, ett forum osv.

Vilka personuppgifter behandlar Planon för Planons utvecklarportal?

För att registrera och konfigurera ett konto behandlar vi din/ditt/dina:

 • e-postadress
 • för-/efternamn
 • företagsnamn
 • önskat språk

Hur behandlar Planon personuppgifter för Planons utvecklarportal?

Planon behandlar dina personuppgifter för att:

 • identifiera dig vid registrering
 • behandla dina frågor
 • genomföra onlinekommunikation
 • ge dig åtkomst till viss information

Inaktiva användares användar- och personuppgifter raderas efter ett års inaktivitet.

Vilka cookies använder Planon för Planons utvecklarportal?

Cookies är en standardfunktion för webbplatser som gör det möjligt för oss att lagra små mängder data på din dator om ditt besök på utvecklarportalen. Cookies hjälper oss att få reda på vilka områden som är användbara och vilka områden som behöver förbättringar. Du kan välja om du vill acceptera specifika cookies via vårt cookieverktyg (Cookiebot) eller genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Om du inaktiverar den här funktionen kan dock din upplevelse begränsas och vissa funktioner fungerar eventuellt inte som avsett.

Var behandlar Planon personuppgifter för Planons utvecklarportal?

Dessa data bearbetas av Planon via WordPress och hyses av Planon på Microsoft Azures molntjänster i västeuroparegionen.

Hur skyddar Planon personuppgifter för Planons utvecklarportal?

Planon skyddar personuppgifter genom att verifiera ett konto före aktivering och godkänner endast partners och kunders konton.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter för Planons utvecklarportal?

Vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna använda Planons utvecklarportal, därför är den rättsliga grunden artikel 6 avsn. 1 men. 1 bokst. b GDPR.

Kontakt och kundtjänst 

Om du kontaktar Planon och/eller använder vår kundtjänst behandlar vi de personuppgifter som du tillhandahållit oss.

Varför behandlar Planon dina personuppgifter för kontakt och kundtjänst?

Planon måste behandla dina personuppgifter för att svara på din begäran att kontakta dig, t.ex. för information eller en (ny) möjlighet.

Vilka personuppgifter behandlar Planon för kontakt och kundtjänst?

Vi behandlar ditt namn och din e-postadress samt den ytterligare information du tillhandahåller oss.

På vilken rättslig grund behandlar Planon personuppgifter för kontakt och kundtjänst?

Den rättsliga grundvalen beror på begäran. Artikel 6 avsn. 1 men. 1 bokst. b GDPR i den mån den utförs för att uppfylla ett avtal eller åtgärder före avtal, och artikel 6 avsn. 1 men. 1 bokst. f GDPR när behandlingen av dessa begäranden är i båda parters intresse.

Karriär och rekrytering

Vi är måna om att hålla din personliga information säker. I detta separata integritetsmeddelande beskrivs vilka typer av personuppgifter vi kan komma att samla in om dig under rekryteringsprocessen, samt hur vi kan komma att använda och lämna ut dem. Innan du använder vårt rekryteringssystem rekommenderar vi att du läser vårt integritetsmeddelande. Så här hanterar vi dina uppgifter när du ansöker om ett jobb.

Marknadsföringsutskick

Om du är intresserad av våra programvaruprodukter och -tjänster behöver vi ditt samtycke för att kontakta dig och behandla dina personuppgifter. Samtycke är frivilligt.

Varför behandlar Planon dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsutskick?

Vi måste behandla dina personuppgifter för att kunna skicka dig den information du begärt (genom att ladda ned ett objekt eller kontakta oss via vår webbplats).

Vilka personuppgifter behandlar Planon för att skicka marknadsföringsutskick?

Planon behandlar ditt namn och din e-postadress för att skicka marknadsföringsutskick.

Hur behandlar Planon personuppgifter för marknadsföringsutskick?

 • Innan vi börjar behandla dina personuppgifter kan vi först behöva ditt samtycke. Genom att klicka på knappen i formuläret bekräftar du att du har tagit del av villkoren i sekretesspolicyn. Du kan dessutom klicka på en knapp för att ge ditt samtycke (anmälan) som gör det möjligt för oss att behandla dina personuppgifter. Planon begär bekräftelse via e-post när en dubbel anmälan gäller (t.ex. i Tyskland).
 • Vi använder endast dina personuppgifter för att informera dig om nya erbjudanden om Planon-produkter och annan relevant information, t.ex. nyheter om anläggnings- och fastighetsförvaltning.
 • Vi använder inte dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering.

På vilken rättslig grund behandlar Planon personuppgifter för marknadsföringsutskick?

Att skicka marknadsföringsutskick utgör ett legitimt intresse för Planon och behandling baseras på artikel 6 avsn. 1 men. 1 bokst. f GDPR eftersom det är för direktmarknadsföringsändamål.

Hur kan du sluta prenumerera på Planons marknadsföringsutskick?

Om du inte längre vill få e-postutskick kan du enkelt och automatiskt avanmäla dig genom att klicka på länken för att sluta prenumerera i ditt e-postmeddelande, eller så kan du sluta prenumerera här. För att begära att bli struken från vår utskickslista kan du även kontakta oss per telefon eller genom att skicka oss ett e-postmeddelande: marketing@planonsoftware.com.

Skydd av personuppgifter

Planon vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig radering, ändring eller förlust samt för att skydda mot obehörig överföring eller åtkomst. 

Dela personuppgifter

Dina personuppgifter kan delas med tredje parts datamottagare.

Personuppgiftsansvarig

Vi delar dina personuppgifter inom Planon-koncernen, se listan ovan, och delar, om så är tillämpligt, dina personuppgifter med en landsspecifik återförsäljare/partner. Personuppgifter överförs i syfte att:

 • besvara din begäran
 • upprättandet av kontakt och tillhörande teknisk administration
 • kontakta dig för en (ny) möjlighet
 • informera dig om nya erbjudanden om Planon-produkter och annan relevant information, t.ex. allmänna artiklar (nyheter) om Facility Management och fastighetsförvaltning
Databehandlare

För att tillhandahålla dig våra tjänster kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till entreprenörer som hjälper oss med detta, t.ex. system för automatisering av marknadsföring (Marketo, InsideView), system för hantering av kundrelationer (Salesforce, Showpad (för Showpad tillämpar vi även dessa användnings- och sekretessvillkor), analys av webbtrafik (Google, VWO, Modx, Moz). Annonsplattformar (Bing Ads, Google Ads, Facebook, LinkedIn, Xing Ads), personalsystem för lediga tjänster (Talentsoft).

Alla överföringar baseras på databehandlingsavtal i enlighet med artikel 28 avsn. 3 GDPR. Därför kommer våra entreprenörer endast att använda dina personuppgifter när så är nödvändigt för att utföra sina uppgifter, och de är avtalsenligt bundna att endast behandla personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra önskemål.

Överföringar över gränser

När du delar dina personuppgifter kan de överföras till andra länder utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Alla överföringar är säkrade och sker mellan Planon-kontor. Servrar är placerade på Planon-kontor och står under strikt övervakning av Planons huvudkontor i Nederländerna. All databehandling skyddas av krav på hög standard för informationssäkerhet som säkerställer en adekvat dataskyddsnivå. Vi kommer att tillhandahålla dig mer information och/eller relevanta avtal och certifikat på begäran.

Dina dataskyddsrättigheter

Du har rätt till transparens och att veta vad vi gör med dina data. Obs! Automatiserat beslutsfattande och/eller profilering är inte tillämpligt.

Du har rätt att begära:

 • Besked om vi behandlar dina personuppgifter och hur vi har samlat in dem.
 • En kopia av dina personuppgifter.
 • Besked om var vi behandlar dina personuppgifter samt

  • syftena med behandla
  • kategorier av personuppgifter
  • mottagare av personuppgifter och säkerhetsåtgärder
  • lagringsperiod.
 • Rättelse, radering och/eller begränsning av eller invändning mot behandlingen av dina personuppgifter. Detta kan bli fallet när

  • dina personuppgifter är ofullständiga eller felaktiga.
  • dina personuppgifter inte längre behövs för de syften för vilka de samlades in.
  • du har dragit tillbaka ditt samtycke till behandling (t.ex. för marknadsföringsutskick).

Dessutom har du rätt till:

 • Ett svar inom en månad efter det att vi mottagit din begäran och, om vi avslår din begäran, en förklaring av skälen till avslag.
 • Lämna in ett klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet när du anser att Planon inte låter dig utöva dina rättigheter i tillräcklig utsträckning.

Om du har några frågor om Planon och dina personuppgifter kan du kontakta oss på privacy@planonsoftware.com

Planon Shared Services B.V.
Postbus 38074
6503 AB Nijmegen
Nederländerna
+31 24 64 13 135

Hur länge lagrar Planon dina personuppgifter?

Planon lagrar inte personuppgifter längre än vad som tillåts enligt lag och krävs för det syfte för vilket personuppgifterna behandlas. Hur länge vissa personuppgifter lagras beror på vilken sorts personuppgifter det är och i vilket syfte de kommer att användas. Detta innebär att lagringstiden för dina personuppgifter beror på syftet. I de flesta fall gäller följande: När en användare inte har interagerat med Planon under det senaste året (inte besökt våra webbplatser, inte öppnat e-postmeddelanden, inte besökt evenemang) tas uppgifterna bort efter ett års inaktivitet.

Cookies

”Cookies” är filer som lagrar viss information på din dator. När du besöker vår webbplats är det möjligt att vi placerar en cookie på din dator som behåller viss information så att vi automatiskt kan känna igen din dator nästa gång du besöker webbplatsen.

Varför placerar Planon cookies?

Cookies gör det möjligt för oss att anpassa webbplatsen till dina intressen och skräddarsy den information som presenteras utifrån dina surfpreferenser, till exempel att komma ihåg vem du är för:

 • produktsupport
 • personanpassning av sidor
 • spara ditt lösenord så att du inte behöver ange det på nytt vid varje besök

Hur är det om jag inte vill att Planon ska placera cookies?

Om du inte vill att vi ska distribuera cookies på din dator kan du ändra dina webbläsarinställningar för att avvisa cookies eller meddela dig när en webbplats försöker placera en cookie. Om du avvisar cookies kan det påverka din möjlighet att använda webbplatsen. I så fall placeras en anonym cookie utan någon personlig information på din dator och tillståndsbegäran visas för dig varje gång du besöker webbplatsen.

Hur är det med cookies på sociala medier?

Om du väljer att dela innehåll via knappar för social delning, Facebook, LinkedIn eller Twitter, samtycker du till sekretesspolicyerna för dessa enskilda webbplatser. Åtgärderna för social delning omfattas inte av villkoren i denna sekretesspolicy. Läs mer om cookies i cookiepolicyn som finns på vår webbplats.

Efterlevnad av EU-lagstiftning

Planons sekretess- och dataskyddsrutiner är utformade och utförs i enlighet med Europeiska unionens förordning (EU) 2016/679 (GDPR) och direktiv 2009/136/EG. På samma sätt är vår datasäkerhetspraxis i enlighet med bland annat Bundesdatenschutzgesetz (BDSG i Tyskland) och Data Protection Act 2018 (i Storbritannien).

I synnerhet har Planon implementerat de senaste dataskyddskraven i Schrems II-domen från EU-domstolen från och med den 16 juli 2020. Du hittar mer information i vårt Trust Center under följande länk.

Uppgifter som inte är personuppgifter

Förutom personuppgifter kan Planon automatiskt spåra allmän information, som vilken webbläsare och vilket operativsystem som används, domännamnet på den webbplats du kom från, antal besök, genomsnittlig användningstid och sidor som besökts. Din identitet kan inte fastställas med denna information. Vi använder endast informationen för att analysera sammanlagda trafikmönster på webbplatsen för att kontinuerligt förbättra kvaliteten på vårt innehåll, användarvänligheten, effektiviteten osv.

Länkar till tredjepartswebbplatser

Denna sekretesspolicy berör endast webbplatsens aktiviteter. Andra webbplatser (inklusive de som vi länkar till från vår webbplats och tredjepartswebbplatser eller tjänster som vårt varumärke samarbetar med) kan ha sina egna policyer, som vi inte har kontroll över, och således tas de inte upp i denna sekretesspolicy.

Kontakt

Vi kommer att svara på alla frågor som rör åtkomst till och ändring, tillägg eller borttagning av personuppgifter. Kontakta oss om du har några frågor eller kommentarer angående våra riktlinjer för dataskydd och säkerhet. Om du har kommentarer om den här webbplatsen skickar du oss ett e-postmeddelande privacy@planonsoftware.com eller ringer +31 24 64 13 135.

Landsspecifikt område

Tyskland

Planon GmbH och Planon CAFM GmbH har utsett en dataskyddsansvarig (DPO). Om du har en begäran eller ett klagomål kan du kontakta DPO:

Boris Nowotny
datenschutz@planonsoftware.com
+49 69 244503991