Blogg

Så övervinner du utmaningarna vid implementering av sensorteknik för fastighetsförvaltning och Facility Management

Läs vårt blogginlägg om utmaningarna i implementering av sensorteknik och upptäck hur du kan övervinna dem.

Lär dig mer
Blogg
Worker fixing air conditioning on a roof

Vikten av att ha grunderna på plats: Så undviker du underhållskatastrofer och får nöjdare fastighetsanvändare

Det är avgörande att ha en effektiv underhållsstrategi och en lösning som stöder den effektiva skötseln av dina byggnader och tillgångar.

Lär dig mer
Blogg
Technician worker fixing the heating, ventilation and air conditioning

Så undviker du nödsituationer gällande underhåll med en proaktiv strategi

Läs detta blogginlägget för att lära dig mer om målbaserat underhåll och de tids- och kostnadsbesparingar du kan uppnå när du lägger till det i dina befintliga reaktiva underhållsstrategier.

Lär dig mer
Blogg
A person working on the maintenance of solar panels.

Därför spelar IoT en viktig roll för att uppnå hållbar anläggningshantering

IoT är en av de stora tekniska krafterna som ger organisationer möjlighet att uppnå en mer hållbar hantering av byggnadsverksamheten och anläggningstjänster.

Lär dig mer
Blogg
Meeting around cyber technology

Smarta lösningar för arbetsplatser: Uppnå snabba och långsiktiga vinster

Hur kan arbetsplatsstrategiska utmaningar hanteras samtidigt som ett medarbetarcentrerat förhållningssätt implementeras? Ta reda på hur smart arbetsplatsteknik kan vara till hjälp.

Lär dig mer
Blogg
Colleagues discussing real estate management software

En mer engagerande arbetsplats inom räckhåll

Det här blogginlägget handlar om hur smart arbetsplatsteknik kan öka företagets motståndskraft och medarbetarnas engagemang.

Lär dig mer
Blogg
Colorful neon city downtown with data connection streams

Därför bör Facility Management utgöra kärnan i din IoT-strategi

Facility Management är en väsentlig del av din IoT-strategi om du vill maximera vinsten och förbättra processer för din portfolio.

Lär dig mer
Blogg
Young people around an office desk.

"En storlek passar en" på den nya arbetsplatsen

En storlek passar inte alla: I detta blogginlägg belyser vi betydelsen av att stimulera samarbete och arbete i team.

Lär dig mer
Blogg
Sustainability at higher education institutes: green sustainable campus.

Vägar till cirkulär ekonomi på arbetsplatsen

Vägar till cirkulär ekonomi på arbetsplatsen - Det här blogginlägget är en inspirationskälla för fastighets- och arbetsplatschefer och beskriver ett antal initiativ i Nederländerna!

Lär dig mer
Blogg
People having a group discussion around a meeting table about workplace management.

8 sätt för HR att förbättra hybridarbete

I det här blogginlägget diskuterar vi Planons perspektiv på HR-rollen, våra erfarenheter, vår inriktning och våra tankar kring en hybridarbetsmodell.

Lär dig mer
Blogg
Group of colleagues having a hybrid meeting at work.

Hybridarbete: en arbetsplatsrevolution är precis runt hörnet

Många organisationer kommer att anamma hybridarbete; en form av flexibelt arbete där medarbetare kan dela sin tid mellan arbetsplatsen och att arbeta på distans.

Lär dig mer
Blogg
Group of people sitting around a desk and talking about data.

Hur tjänsteleverantörer kan använda teknik för att uppnå sina hållbarhetsmål

Läs detta blogginlägg för att ta reda på mer om hur FM-leverantörer kan använda teknik för att uppfylla såväl kundernas som de egna hållbarhetsmålen.

Lär dig mer
Blogg
Business woman texting a message on a phone in her hands.

Getting the c-level “on board” with corporate real estate strategy

This blog summarises our discussion with real estate expert René Buck. He shares how societal developments are currently leading to companies revising their location policies, and how the c-level can be persuaded to support these new real estate initiatives.

Lär dig mer
Blogg
People working in modern office.

Facility Management Evolution Series: 1960s

Diving deeper into the evolution of FM and how we got to where we are today within the field. We analyse “The Evolution of FM” and gain some incredible insight into our technological journey in FM over several decades.

Lär dig mer
Blogg
Office hallway with coloured meeting spaces.

Build or buy an IWMS?

It's key to determine if you want to create your own CRE and FM processes in an IWMS or if you'd rather opt for a best practice approach with minimal tweaks.

Lär dig mer
 1. First
 2. «
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. »
 13. Last

Dela den här artikeln