Employees discussing in sustainable workspace

ESG-mål: från omkostnad till investering

Transformera dina ESG-mål från kostnader till investeringar. Läs vårt blogginlägg om hur Facility Management kan hjälpa dig med detta.

40% av världens koldioxidutsläpp kan tillskrivas den byggda miljön, vilket ger en större klimatpåverkan än transportsektorn eller industriell verksamhet. Sådana siffror understryker det akuta behovet av mer hållbara byggnader. Ny lagstiftning lägger till ytterligare en dimension och omvandlar ESG (miljö, socialt ansvar och styrning) från omkostnad till en investering, inom vilken Facility Management spelar en ledande roll.

Oavsett om lagstiftning är rätt utlösare för att driva hållbar företagsverksamhet eller inte ger lagen ramverket för ett intressant affärsfall. Fram till nyligen var många organisationer tveksamma till att engagera sig eftersom hållbarhet främst sågs som en omkostnad. Men när du väl kommer igång med ESG blir det tydligt att det verkligen är en investering.

Fem skäl att sätta ESG-mål för företaget

Det finns fem goda skäl att anta ESG-principer:

  • Vi måste alla bidra till en hållbar framtid.
  • Minskad energiförbrukning leder till lägre kostnader.
  • Undvik böter: Organisationer som inte uppfyller de fastställda målen från EU:s riktlinjer för taxonomi och direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) riskerar påföljder.
  • Överkomlig finansiering: Bankerna kommer att prioritera gröna organisationer och tillämpa förmånligare räntor. Investerare letar efter gröna, framtidssäkra och lönsamma investeringar just nu, och tillgången till finansiering beror på hur hållbart ditt företag är. Detta innebär att en ESG-märkning ger dig en konkurrensfördel.
  • Kampen om talanger: Gen Z och framtida generationer, men även tidigare generationer, värdesätter att arbeta för en organisation som är hållbar och socialt ansvarstagande.

Facility Management i förarsätet

Enligt CSRD-lagstiftningen är organisationer skyldiga att årligen rapportera sina ESG-aktiviteter, vilket gör dina ESG-mål till en central del av din årsredovisning. Denna utveckling omformar anläggnings- och fastighetsförvaltningens roll. Tidigare var Facility Managements uppgift huvudsakligen stödjande. Nu har den en nyckelroll genom att direkt påverka de faktorer som organisationen måste redovisa, vilket är avgörande för att uppnå ESG-målen.

Det är upp till anläggnings- och fastighetsförvaltare att överföra företagets ESG-mål till praktiska påverkansområden. Detta kräver fördjupad kunskap om byggnaders egenskaper och användning. Organisationer behöver förbruknings- och utsläppsdata per portfölj, byggnad, utrymme eller till och med tillgång. Dessa mätvärden kan sedan användas för att identifiera de mest brådskande effektområdena, varefter mål kan sättas och övervakas.

Fyra förbättringsprojekt

Det finns fyra sätt att skapa mer hållbara byggnader:

  • Minska antalet byggnader och deras yta Särskilt sedan covid-19 och relaterad utveckling har många områden blivit kraftigt underutnyttjade, med endast 10% användning för avvikare. Det betyder att du inte bara ökar CO2-utsläppen i onödan, utan du betalar också för belysning, uppvärmning, rengöring av områden du inte behöver. Programvara kan ge dig en detaljerad inblick i hur dina byggnader används.
  • Elektrifiera dina tillgångar för att ersätta fossila bränslen.
  • Generera din egen energi Till exempel genom att installera solpaneler eller köpa grön el.
  • Digitalisera och automatisera och bana därigenom vägen för effektiva anläggningstjänster.

Processoptimering

Ett framgångsrikt genomförande av något av dessa fyra förbättringsprojekt börjar med övervakning och optimering av processer. IoT-lösningar – eventuellt kombinerade med programvara för energihantering – kan vara till stor hjälp här eftersom de resulterar i färre fel, lägre kostnader, mindre avfall och högre effektivitet.

Detsamma gäller underhåll: Med hjälp av ett fastighetsautomationssystem (Building Management System, BMS) kan du länka dina användningsdata till din underhållsprocess och göra underhållet förutsägbart och automatiserat. Detta är inte bara säkrare och mer ekonomiskt för de som använder din fastighet utan du kommer även att upptäcka att en väl underhållen tillgång är 30–60% mer hållbar.

Möjligheter för Facility Management

Sammanfattningsvis ser vi många möjligheter för Facility Management att göra en verklig skillnad. Genom att bättre anpassa dina anläggningstjänster till faktisk användning kan du avsevärt minska klimatpåverkan från din fastighetsportfölj. Dessutom kan du genom att omvandla dina insikter till konkreta åtgärder snabbt och effektivt nå dina ESG-mål.

Redney Janssen - Planon

Redney Janssen

Business Development Director ESG

Redney Janssen, Business Development Director för ESG på Planon, står i spetsen för att främja hållbarhet och operativ effektivitet i den digitala eran. Med en kandidatexamen i Business Informatics och över 15 års erfarenhet av IT-projektledning, för Redney en unik kombination av teknisk skicklighet och strategisk vision till sin roll.

Dela den här artikeln