Planon Integrated Workplace Management Solution innehåller:

Driv din organisation mot nya framgångar med Planons IWMS

Fatta bättre beslut

Med all information du behöver nära till hands får du snabb insikt i det bästa tillvägagångsättet

Med all information du behöver nära till hands får du snabb insikt i det bästa tillvägagångsättet

Minska koldioxidavtryck

Genom att mäta energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader kan du få insikter för att minska koldioxidavtrycket för dina byggnader.

Genom att mäta energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader kan du få insikter för att minska koldioxidavtrycket för dina byggnader.

Skapa bättre kundnöjdhet

Dina snabba svar och solida beslut leder till nöjda användare

Dina snabba svar och solida beslut leder till nöjda användare

Förbättra noggrannheten

Med en enda sanningskälla kan du eliminera inkonsekvenser och minska fel

Med en enda sanningskälla kan du eliminera inkonsekvenser och minska fel

Säkerställ kontinuitet i verksamheten

Förhindra stopp i verksamheten och öka din organisations återhämtningsförmåga med rekommendationer i realtid och automatiska varningar

Förhindra stopp i verksamheten och öka din organisations återhämtningsförmåga med rekommendationer i realtid och automatiska varningar


Professionella tjänster


Planon erbjuder en rad tjänster som stödjer organisationer under implementeringen och hela lösningens livscykel. Med dessa tjänster bidrar Planon med viktig kunskap och erfarenhet för att hjälpa dig att effektivt använda din Planon-lösning. Samtidigt minskar dessa tjänster den totala ägandekostnaden (TCO), ökar flexibiliteten i användningen och gör din Planon-mjukvara skalbar.

 • Granska, analysera och få råd om utformning av effektiva affärsprocesser.
 • Stöd i skapandet av affärsidéer och scenarier för avkastning på investeringar (ROI).
 • Vägledning i genomförandet av specifika marknadsstandarder.

 • Finjustera Accelerators bästa praxis efter dina specifika behov.
 • Få hjälp med att konfigurera ytterligare processer, rapporter och KPI:er.
 • Konfigurera webbtjänster eller XML-baserad systemintegration.

 • Standardutbildning eller skräddarsydd klassrumsutbildning för alla användarroller.
 • Generiska och lösningsspecifika e-learning-kurser.
 • Kombinera klassrumsutbildning med e-lärande för att dra nytta av en hybrid inlärning.

 • Få stöd i att hantera och behålla kontrollen under projektet.
 • Dra nytta av beprövade metoder som Prince2.
 • Säkerställ att projektet levereras i tid och enligt budget.


 • Inkluderar omfattande global support via telefon eller e-post.
 • Erbjuder möjlighet till Premium Support som utökar din servicenivå.
 • Erbjuder valfri världsomspännande support dygnet runt, 365 dagar om året.

 • Säkerställ anpassning till framtida förändringar genom funktionell förvaltning.
 • Dra nytta av korrekta datamängder och programvara genom programhantering.
 • Få garanterad kontinuitet i IT-infrastrukturen genom teknisk förvaltning.

 • Använd Planons Customer Connect-plattform för nedladdning av programvara, information och få svar på vanliga frågor.
 • Utforska, träffa och lär dig av den globala Planon-gemenskapen.
 • Dela enkelt dina erfarenheter med andraorganisationer.

 • Dra nytta av en säker molntjänst baserad på Amazon Web Services-teknik.
 • Dra nytta av automatiserad installation av programuppdateringar och nya versioner.
 • Undvik bekymmer med infrastruktur, säkerhetskopior och systemunderhåll.


IWMS: Det här behöver du veta

Planon Integrated Workplace Management Solution

Planon Integrated Workplace Management Solution is a proven IWMS combined with professional services to support large organizations optimise RE and FM.

Lär dig mer

Planon Energy & Sustainability Management

Planon Energy & Sustainability Management är ett verktyg som hjälper dig att samla in, analysera, visualisera och agera på fastighetsdata, så att beslutsfattare kan fatta rätt beslut för att optimera byggnadens hållbarhet.

Lär dig mer

Planon Asset & Maintenance Management

Planons lösning för tillgångs- och underhållshantering gör det möjligt att proaktivt skapa underhållsplaner och hantera tillgångar under hela livscykeln.

Lär dig mer

Planon Real Estate Management

Planon offers a complete, integrated solution that provides your organisation with a clear overview of its real estate portfolio to ensure your real estate strategy is in line with your corporate objectives anytime, anywhere. With Planon, companies can quickly evaluate total cost of ownership and maintain a holistic view of their entire portfolio.

Lär dig mer

Planon Space & Workplace Services Management

Genom att ge insyn i distributionen och beläggningsgraden av arbetsplatser och utrymmen kan Planons lösning Space & Workplace Services Management hjälpa din organisation att minska kostnaderna genom att se till att arbetsplatser utnyttjas optimalt, samt anpassa användningen efter avdelningarnas behov.

Lär dig mer

Få mer information om Planons IWMS

E-book
Aerial view of New York.

Uppnå full synlighet i fastighetsportföljen med IWMS och ERP-system

Förbättra fastighetshanteringen samtidigt som du utforskar fördelarna med ERP/IWMS-integrering.

Lär dig mer
Analytiska rapporter
Glass building with trees on the background

Frost & Sullivan-rapport: Vägen till hållbar fastighetsförvaltning

Utforska tips, verktyg och 6P-ramverket från Frost & Sullivan som visar hur du kartlägger en FM-driven ESG-strategi och hjälper din organisation.

Lär dig mer
Virtuella evenemang
Banner - Icons with light bulb and leaf - Virtual Event - ESG by the Numbers

Virtuell paneldiskussion - ESG i siffror

Experter från EBUSINESS STRATEGIES, Gilbane Building Company, HOK, Schneider Electric och Planon delade erfarenheter för att hjälpa företag att implementera ESG-regleringar och rapporteringskrav.

Lär dig mer