Driv din organisation mot nya framgångar med Planons IWMS

Fatta bättre beslut

Med all information du behöver nära till hands får du snabb insikt i det bästa tillvägagångsättet

Med all information du behöver nära till hands får du snabb insikt i det bästa tillvägagångsättet

Minska svarstiden

Du kan vidta korrigerande åtgärder snabbare med en lösning som vägleder ditt teams arbete

Du kan vidta korrigerande åtgärder snabbare med en lösning som vägleder ditt teams arbete

Skapa bättre kundnöjdhet

Dina snabba svar och solida beslut leder till nöjda användare

Dina snabba svar och solida beslut leder till nöjda användare

Förbättra noggrannheten

Med en enda sanningskälla kan du eliminera inkonsekvenser och minska fel

Med en enda sanningskälla kan du eliminera inkonsekvenser och minska fel

Säkerställ kontinuitet i verksamheten

Förhindra stopp i verksamheten och öka din organisations återhämtningsförmåga med rekommendationer i realtid och automatiska varningar

Förhindra stopp i verksamheten och öka din organisations återhämtningsförmåga med rekommendationer i realtid och automatiska varningar

Professionella tjänster


Planon erbjuder en rad tjänster som stödjer organisationer under implementeringen och hela lösningens livscykel. Med dessa tjänster bidrar Planon med viktig kunskap och erfarenhet för att hjälpa dig att effektivt använda din Planon-lösning. Samtidigt minskar dessa tjänster den totala ägandekostnaden (TCO), ökar flexibiliteten i användningen och gör din Planon-mjukvara skalbar.

Implementeringstjänster

 • Granska, analysera och få råd om utformning av effektiva affärsprocesser.
 • Stöd i skapandet av affärsidéer och scenarier för avkastning på investeringar (ROI).
 • Vägledning i genomförandet av specifika marknadsstandarder.
 • Finjustera Accelerators bästa praxis efter dina specifika behov.
 • Få hjälp med att konfigurera ytterligare processer, rapporter och KPI:er.
 • Konfigurera webbtjänster eller XML-baserad systemintegration.
 • Standardutbildning eller skräddarsydd klassrumsutbildning för alla användarroller.
 • Generiska och lösningsspecifika e-learning-kurser.
 • Kombinera klassrumsutbildning med e-lärande för att dra nytta av en hybrid inlärning.
 • Få stöd i att hantera och behålla kontrollen under projektet.
 • Dra nytta av beprövade metoder som Prince2.
 • Säkerställ att projektet levereras i tid och enligt budget.

Livscykeltjänster

 • Inkluderar omfattande global support via telefon eller e-post.
 • Erbjuder möjlighet till Premium Support som utökar din servicenivå.
 • Erbjuder valfri världsomspännande support dygnet runt, 365 dagar om året.
 • Säkerställ anpassning till framtida förändringar genom funktionell förvaltning.
 • Dra nytta av korrekta datamängder och programvara genom programhantering.
 • Få garanterad kontinuitet i IT-infrastrukturen genom teknisk förvaltning.
 • Använd Planons Customer Connect-plattform för nedladdning av programvara, information och få svar på vanliga frågor.
 • Utforska, träffa och lär dig av den globala Planon-gemenskapen.
 • Dela enkelt dina erfarenheter med andraorganisationer.
 • Dra nytta av en säker molntjänst baserad på Amazon Web Services-teknik.
 • Dra nytta av automatiserad installation av programuppdateringar och nya versioner.
 • Undvik bekymmer med infrastruktur, säkerhetskopior och systemunderhåll.
IWMS: Det här behöver du veta

Planon Integrated Workplace Management Solution

Planon Integrated Workplace Management Solution is a proven IWMS combined with professional services to support large organizations optimise RE and FM.

Lär dig mer

Planon Energy & Sustainability Management

Planon Energy & Sustainability Management är ett verktyg som hjälper dig att samla in, analysera, visualisera och agera på fastighetsdata, så att beslutsfattare kan fatta rätt beslut för att optimera byggnadens hållbarhet.

Lär dig mer

Planon Asset & Maintenance Management

Planons lösning för tillgångs- och underhållshantering gör det möjligt att proaktivt skapa underhållsplaner och hantera tillgångar under hela livscykeln.

Lär dig mer

Planon Real Estate Management

Planon offers a complete, integrated solution that provides your organisation with a clear overview of its real estate portfolio to ensure your real estate strategy is in line with your corporate objectives anytime, anywhere. With Planon, companies can quickly evaluate total cost of ownership and maintain a holistic view of their entire portfolio.

Lär dig mer

Planon Space & Workplace Services Management

Genom att ge insyn i distributionen och beläggningsgraden av arbetsplatser och utrymmen kan Planons lösning Space & Workplace Services Management hjälpa din organisation att minska kostnaderna genom att se till att arbetsplatser utnyttjas optimalt, samt anpassa användningen efter avdelningarnas behov.

Lär dig mer

Få mer information om Planons IWMS

E-book
Two people looking at a tablet in a greenhouse.

FM & hållbarhet: En grundläggande allians

Få exempel på smarta och hållbara förändringar som Planon & Schneider Electrics kunder har genomgått för att bidra till företagens hållbarhet.

Lär dig mer
Analytiska rapporter
Group of business people toasting.

Planon utsedd till ledande leverantör inom IoT-drivna smarta byggnader

Så kom Frost & Sullivan fram till att Planon skulle få 2023 års utmärkelsen för produktledarskap inom den globala IoT-drivna marknaden för smarta byggnader.

Lär dig mer
E-book
Female engineer operating holo screen.

Framtiden för hantering av tillgångar & underhåll

Din strategi för hantering av tillgångar och underhåll spelar en stor roll för hur väl din organisation kan anpassa sig till nya trender och utmaningar på marknaden. Använd denna e-bok för att förbereda dig!

Lär dig mer