Glass building with trees on the background

Frost & Sullivan-rapport: Vägen till hållbar fastighetsförvaltning

I denna rapport hittar du en checklista och ramverk som hjälper dig att skapa en vinnande ESG-strategi.

Så kan FM-drivna hållbarhetsinitiativ hjälpa ditt företag

Fastighetsförvaltare och -utvecklare spelar en avgörande roll när det kommer till att skapa en effektiv och långsiktig ESG-strategi. Deras kunskaper om organisationens fastigheter och prestanda är av största vikt när man ska undersöka hur nya regelverk kring ESG påverkar verksamheten.

Det finns många förändringar, rykten och prioriteter som organisationen måste hantera innan man kan fatta beslut som rör ESG-initiativ. I detta White Paper ger Frost & Sullivan insikter, tips och verktyg (som 6P-ramverket) som hjälper organisationer att förstå sex avgörande effekter som ESG har på företaget.

I dokumentet hittar du även statistik och forskning som visar hur tekniskt driven fastighetsförvaltning och -drift hjälper organisationen att hantera ESG-relaterade initiativ som även förbättrar verksamhetens resultat. Till exempel: forskning från Frost & Sullivan, Bloomberg och WTW visar att ”35 % av kostnadsbesparingar kan uppnås med hjälp av datadrivet, prediktivt underhåll istället för reaktivt underhåll.”

Ladda ner och läs mer! Hämta Frost & Sullivan-rapporten (på engelska) nu och kom i gång med 6P-ramverket för att identifiera glapp och kartlägga dina ESG-mål.

Ladda ner rapporten och få åtkomst till viktig forskning och statistik som hjälper dig att argumentera för de tekniska verktygen dina RE- och FM-team behöver för att stödja företagets ESG.

Dela den här artikeln