Biophilic offices enhance workplace experience and enforce sustainability management

Planon ansluter sig till FN:s Global Compact

7 december 2023 - Planon är glada över att tillkännage sitt medlemskap i FN:s initiativ Global Compact - en frivillig ledarskapsplattform för utveckling, universella principer och offentliggörande av ansvarsfulla affärsmetoder. Genom att ansluta sig till detta viktiga initiativ blir Planon en del av en växande global gemenskap av organisationer som är engagerade i att främja ansvarsfullt företagande för en bättre värld.

FN:s Global Compact fungerar som en universell uppmaning till företag att anpassa sin verksamhet och sina strategier till 10 allmänt accepterade principer som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Företagen uppmuntras dessutom att vidta åtgärder som främjar FN:s mål och de frågor som ingår i Sustainable Development Goals (SDGs).

Pierre Guelen, CEO och grundare av Planon påpekar, "I enlighet med vårt engagemang för dessa principer är Planon stolt över att påbörja denna meningsfulla resa inom ramen för FN:s Global Compact. Vi anser att ansvarsfulla affärsmetoder inte bara är ett moraliskt imperativ, utan även avgörande för att skapa en hållbar och framgångsrik framtid för alla. Detta initiativ återspeglar vårt åtagande att upprätthålla de högsta standarderna för integritet och bidra till att uppnå målen för hållbar utveckling, och vi ser fram emot att visa en positiv inverkan på global nivå.”

FN:s Global Compact lanserades år 2000 och är världens största hållbarhetsinitiativ för företag. Fler än 15 000 företag och 3 000 icke-företagande parter i över 160 länder och mer än 70 lokala nätverk deltar redan.

Banner of Planon supporting the mission of the United Nations Global Compact

Dela den här artikeln