University Mezzanine with students having meetings and discussing group work at the campus.

Vår integrerade programvaruplattform för universitet och högskolor

Skapa den optimala miljön där människor kan utvecklas, samarbeta och vistas

Universitet och högskolor världen över står inför ökad konkurrens om elever och finansiering. De som är mest framgångsrika investerar i nya och innovativa strategier för att uppfylla framtida behov hos studenter, arbetsgivare och samhället i allmänhet. Om du arbetar med campus eller fastigheter behöver du säkerställa att både den befintliga infrastrukturen och nya investeringar i fastigheter och campus är i linje med de här föränderliga strategierna.

Du står inför följande huvudutmaningar:

En komplex miljö

 • Universitet och högskolor har en varierad blandning av gamla och nya fastigheter. Många institutioner äger moderna fastigheter tillsammans med fastigheter av stor historisk betydelse. Campusutrymmen har flera olika användningsområden – från idrottsplatser till studentboenden.
 • En allt större mångfald bland både kursdeltagare och personal (såsom en ökning i registrering av äldre studenter, studenter som arbetar och studenter som vill ha alternativ för digital eller hybrid utbildning) innebär att det finns allt fler olika förväntningar och behov som ditt team behöver hantera.
 • Politisk och ekonomisk osäkerhet. Den snabba takt som tekniken förändras i. Den här oförutsägbara bakgrunden gör det svårt att fatta beslut om långsiktiga kapitalinvesteringar i nya campus och tekniker.


Regelefterlevnad

 • Mångfalden bland campus innebär att många olika hälso- och säkerhetsbestämmelser behöver följas. Övervägningar angående hälsa och säkerhet behöver integreras i processerna för campushantering.
 • Det är nödvändigt att följa många olika miljöbestämmelser inom bland annat avfallskontroll, hantering av farliga material, föroreningskontroll och energibesparingar.
  • Personal och studenter med funktionsnedsättningar ska enkelt kunna ta sig fram på campus och ha tillgång till lokaler. I många länder finns rättsliga skyldigheter att uppvisa att rimliga åtgärder har vidtagits när det gäller lokalernas utformning.
  • Myndigheter och privata investerare behöver övervaka och jämföra universitets och högskolors ekonomiska resultat. Du behöver rapportera finansiella data i enlighet med nationella eller internationella bokföringsstandarder.


   Säkerhet

   • Behagliga, rena och öppna utrymmen ökar personalens produktivitet och underlättar studenternas inlärning.
   • Du behöver se till att människor kan komma åt de utrymmen som de behöver med minimala intrång samtidigt som obehöriga hålls borta.
    • Hur dina fastigheter och campus utformas kan påverka hur campusets säkerhetsteam arbetar.
    • Du behöver samarbeta med säkerhetspersonalen för att säkerställa att utformningen på dina fastigheter och campus, samt eventuella planerade ändringar av dem, stöder deras arbete.


     Hållbarhet

     • Utöver regelefterlevnad visar miljömedvetna policyer att ditt universitet eller din högskola har ett starkt engagemang för en hållbar framtid.
     • Universitet och högskolor är betydande energianvändare och spelar därför en viktig roll i att tackla klimatförändringar. Målet är att minska energiförbrukningen och samtidigt bibehålla studenternas och personalens komfort.

     Så hjälper vi dig

     Planon Campus Management Solution är en molnbaserad SaaS-lösning (software as a service). Den kompletteras av tjänster för implementering och stöd för hela livscykeln, som levereras av våra lokala expertteam med många års erfarenhet av att tillhandahålla integrerade campushanteringslösningar till universitet i din region.
     Det här är ett omfattande system med ett stort antal funktioner som är konfigurerade på modulärt sätt. Vi levererar en lösning som perfekt uppfyller dina behov i dag samtidigt som du får en plattform för framtida expansioner.

     Asset & Maintenance Management

     För samman tillgångsinformation och underhållsscheman så att du enkelt kan planera och bibehålla en säker och hälsosam campusmiljö.

     Space Management

     Använd realtidsdata för att få insyn i hur ditt utrymme används och skapa förbättringar och hantera återbetalningar. Med CAD-integrering kan du importera och underhålla uppdaterade planritningar.

     Services & Event Management

     Leverera högkvalitativa tjänster till campusets personal, studenter och besökare. Förenkla processen för användare att ta upp problem och lämna in begäranden via en app för smarttelefoner eller en webbsida.

     Real Estate Management

     För samman information från din mångfacetterade campusfastighet. Spåra kommersiell leasing, hantera avtal och mycket mer.

     Sustainability Management

     Övervaka energi- och vattenförbrukningen, spåra avfallshanteringen med mera för att uppfylla ditt campus hållsbarhetsmål och minimera campusets ekologiska avtryck.

     Därför väljer framgångsrika team Planon

     En pålitlig partner

     Vi är en pålitlig partner för mer än 2 800 kunder världen över, inklusive fler än 150 institutioner för högre utbildning i 14 länder. Det ger oss ett unikt perspektiv angående bästa praxis för team som hanterar campus i olika storlekar.

     Våra erfarna och professionella konsulter arbetar med alla dina intressenter för att säkerställa en smidig implementering som överträffar dina högsta förväntningar. Vår metod för en fullständig livscykel innebär att vi förblir tillgängliga för att ge råd och support i världsklass även när vårt system har aktiverats.

     En enhetlig strategi

     Till skillnad från andra lösningar för campushantering som har en snäv omfattning är Planon Universe ett fullt integrerat campushanteringssystem som ger ett enda gränssnitt för alla aktiviteter. Bara det medför effektivitet och kostnadsbesparingar. Dessutom får du värdefulla aktuella insikter i användningen och driftskostnaderna, vilket gör att du kan fatta bättre, datadrivna beslut.

     Vår modulära design gör att du kan börja i liten skala – med fokus på dagens viktigaste frågor – och sedan skala upp när du ser fördelarna. Vår öppna plattformsstrategi gör att det är enkelt att integrera med dina befintliga IT-system, och tillsammans med vårt omfattande nätverk av teknikpartner kan vi hjälpa dig att integrera med IoT-plattformar, CAD och BIM-system.

     En framtidssäker lösning

     Vi investerar 20 % av våra intäkter i produktinnovation – långt mer än vad som är vanligt i programvarubranschen. Många av våra produktförbättringar är ett direkt resultat av kunders feedback, och förbättringar levereras kontinuerligt till din molnbaserade Planon Universe-programvara.

     ”Med hjälp av Planons lösning kunde vi minska vår underhållseftersläpning med 50 procent på tre månader.”

     Elizabeth Harris, BIS Manager på KCL Estates & Facilities

     Upptäck mer

     Professional Services

     I samarbete med specialistpartners erbjuder Planon ett utbud av tjänster som säkerställer en snabb implementering och skapar en supportgrund under hela lösningens livscykel. Via de här tjänsterna tillhandahåller Planon och dess partner viktiga kunskaper, bästa praxis och erfarenhet som hjälper dig med efterlevnad. Efter den ursprungliga implementeringen minskar de här tjänsterna den totala ägandekostnaden (TCO), ökar användningsflexibilitet och gör din Planon-programvara skalbar. Få mer information om våra livscykeltjänster.

     Implementation Services

     • Executive management consultancy and professional change management.
     • Specialised accounting services on IASB and FASB.
     • Data import and data verification services.
     • Fine tune the Accelerator best practice to your specific needs.
     • Help you to configure additional processes, reports and KPIs.
     • Configure web services or XML based system integration.
     • Offer standard or customised classroom training for all user roles.
     • Provide generic and solution specific E-learning courses.
     • Combine classroom training with E-Learning so that you benefit from blended learning.
     • Helps you to manage and stay in control during the implementation.
     • Uses proven methodologies such as Prince2.
     • Ensures project delivery on time and on budget.

     Livscykeltjänster

     • Inkluderar omfattande global support via telefon eller e-post.
     • Vi erbjuder Premium Support som utökar din servicenivå (tillval).
     • Vi erbjuder global support dygnet runt alla dagar som tillval.
     • Säkerställ anpassning till framtida ändringar via funktionshantering.
     • Dra nytta av korrekta datauppsättningar och program via applikationshantering.
     • Få garanterad kontinuitet i IT-infrastrukturen via teknisk hantering.
     • Använd Planons Customer Connect-plattform för att hämta programvara och information samt visa vanliga frågor och svar.
     • Utforska, träffa och lär dig av Planons globala gemenskap.
     • Dela enkelt din upplevelse med andra verksamheter.
     • Dra nytta av en säker molntjänst baserad på Amazons Web Services-teknik.
     • Dra nytta av automatiserad installation av programvaruuppdateringar och nya versioner.
     • Slipp oroa dig för infrastruktur, säkerhetskopiering och systemunderhåll.

     Få mer information om Planon Campus Management

     Broschyrer
     Open workspace with large windows.

     Planon Integrated Workplace Management Solution

     Planon Integrated Workplace Management Solution is a proven IWMS combined with professional services to support large organizations optimise RE and FM.

     Lär dig mer
     Kundfall
     Brown University building

     Brown University

     Denna fallstudie visar hur Brown University integrerade sitt Building Automation System (BAS) med Planon för att uppnå kostnadsbesparingar och ökad effektivitet inom sina processer för arbetsordrar.

     Upptäck mer
     Nyheter
     Lawn in front of a university with people relaxing in the sun.

     IDC MarketScape utnämner Planon till ”Leader” inom programvara för underhåll och campushantering på utbildningsmarknaden

     Planons position i denna IDC MarketScape-rapport återspeglar bolagets förmåga att möta kunders behov inom utbildningssektorn både idag och i framtiden.

     Lär dig mer