Brown University building

Brown University

Brown University: Integration mellan BAS och Planon effektiviserar processer för arbetsordrar

Brown University, ett prestigefyllt nordamerikanskt universitet som grundades 1764, är medlem av Ivy League och verkar som ett ledande forskningsuniversitet och innovativ utbildningsinstitution i Providence på Rhode Island i USA.

Browns avdelning för Facility Management har som mål att stödja universitetet genom att förbättra kvaliteten på universitetscampuset. Detta sker genom responsiv, serviceorienterad, effektiv och miljömedveten planering, utformning, struktur samt underhåll.

Brown använder ett system för byggnadsautomation (BAS) till att övervaka, hantera och serva över 2 758 fältenheter och 207 slutpunkter för övervakning och styrning av VVS, värme, varmvatten och flera andra mekaniska enheter över hela campus.

Läs den här fallstudien för att lära dig hur Brown integrerade sitt BAS-system med Planon för att uppnå kostnadsbesparingar och ökad effektivitet i sina arbetsorderprocesser.

Klicka här för att läsa fallstudien.

Dela den här artikeln