Hand showing a lightbulb with data around it.

Planon-Plattform

Planon ä ren marknadsledande leverantör av innovativa lösningar för fastighets- och arbetsplatshantering som nu öppnat upp sin mjukvaruplattform. Plattformen gör det möjligt för verksamheter att maximera fördelarna med den mångfald av fastighetsteknik (PropTech) som finns i deras portfölj. Viktigast av allt: de kan använda en enda översiktlig vy i ett varierat och utspritt landskap med snabbt växande teknik- och digitaliseringsmöjligheter.

Skapa ett mervärde med affärsprocesser

Idag är nästan alla fastigheter utrustade med en särskild variation av smarta lösningar och IT-infrastrukturer. Den extremt snabbväxande PropTech-marknaden ökar denna mångfald och variation av teknik ytterligare. Inte bara i en enda fastighet utan i hela fastighetsportföljen, en hel arbetsplats eller på campusnivå.

Även om enskilda teknikers användnings- och verksamhetsfall är attraktiva och fördelaktiga, leder denna trend också till ytterligare komplexitet:

 • Hur kan man dra nytta av denna mångfald av teknik i samband med integrerade affärsprocesser?
 • Hur sammanför man data från dessa olika lösningar för att behålla en helhetssyn på portföljnivå?
 • Hur använder man ett sådant hybridtekniklandskap på ett kostnadseffektivt och skalbart sätt?


  Innovativ IT-arkitektur: En öppen mjukvaruplattform

  För att möjliggöra kostnadseffektiv, skalbar och värdefokuserad digitalisering inom fastighets- och arbetsplatshantering har Planons plattform en rad unika funktioner som gör den till en framtidssäker plattform: den är öppen för andra system och möjliggör utveckling av ytterligare funktioner från andra.

  Planons plattform möjliggör problemfri anpassning av fastighetsteknik som redan är tillgänglig eller som föredras av fastighetsanvändare eller -operatörer. Detta gör det möjligt för verksamheter att dra maximal nytta av marknadsinnovationer och eventuella specifika lokala eller regionala teknikpreferenser. Framför allt tillhandahåller Planons plattform de verktyg som gör det möjligt för verksamheter att ta sig an denna komplexitet på ett enkelt, kostnadseffektivt, skalbart och hanterbart sätt.


  Skapa värde genom affärsprocesser

  Planons lösningar är unika genom sitt fokus på CRE- och FM-affärsprocesser som ger påtagliga fördelar inom områden som efterlevnad, effektivitet, produktivitet och hållbarhet. Förutom verktygsuppsättningarna för att enkelt ansluta PropTech tillhandahåller Planons plattform även verktyg för att smidigt bädda in dessa tekniker i affärsprocesser och arbetsflöden som stöds av Planon-lösningarna. Detta skapar fantastiska nya värdemöjligheter genom bättre och snabbare verksamhetsåtgärder med hjälp av beslutsautomatisering, samt förbättrat beslutsfattande i portföljen via en enda översiktlig vy.

  Med Planons plattform kan verksamheter dra maximal nytta av dagens och morgondagens teknikinnovationer, kontinuerligt förnya sig genom valfrihet, kraftigt minska integreringskostnader och -insatser samt förlita sig på en enda sanningskälla med harmoniserade affärsprocesser.

  Verktyg på Planons plattform

  Planons plattform har en omfattande verktygsuppsättning för att konfigurera Planon-lösningar, affärsprocesser, arbetsflöden, auktoriseringar, kataloger med mera. För att ansluta produkter och fastighetsteknik från tredje parter har Planons plattform flera integreringsverktyg, till exempel REST API, som är ett toppmodernt, flexibelt och enkelt sätt att integrera program. För att bädda in dessa tredjepartsprodukter i affärsprocesser som stöds av Planon-lösningarna har plattformen en beslutsmotor för att konfigurera beslutsautomatisering och lägga till specifik affärslogik och åtgärder i händelser.

  För Planon-partners eller Planon-kunder som vill utöka den befintliga Planon-funktionaliteten med nya program (appar), innehåller plattformen en helt integrerad AppBuilder för att utveckla, testa och driftsätta nya program på ett enkelt och skalbart sätt.

  AppBuilder minskar arbetsinsatsen för programvaruutveckling samt även genomflödestiden. Det förser också programmerare med en programmeringsmiljö som ger dem bättre tillgång till de befintliga Planon-programobjekten och de verktygsuppsättningar som nämnts tidigare. Inom IT är det här är allmänt känt som en integrerad utvecklingsmiljö (Integrated Development Environment, IDE). Genom att förenkla programmeringen, erbjuda testmiljöer och göra lanseringen av program mycket enkel blir det mycket lättare för en programmerare att arbeta. Detta resulterar i snabbare utveckling av bättre lösningar och lägre ägandekostnad.


  Kontinuerlig utveckling med hjälp av flexibilitet

  "Med Planons plattform kan verksamheter dra maximal nytta av dagens och morgondagens teknikinnovationer, kraftigt minska integreringskostnader och -insatser samt förlita sig på en enda sanningskälla med harmoniserade affärsprocesser."  Några exempel


  Användning av AI-teknik på en Facility Management-service desk

  Den plötsliga ökningen av distansarbete och digitalisering innebär att vi nu kommunicerar och samarbetar på plats betydligt mindre. Följaktligen har vi färre fysiska interaktioner med människor och går miste om icke-verbal kommunikation. Därför saknar vi ett väsentligt element för att förstå betydelsen av en situation, att hantera förväntningar eller förbättra tillfredsställelsen. Artificiell Intelligens (AI) kan bidra till att avgöra icke-verbala aspekter i en fjärransluten och högt digitaliserad värld genom att upptäcka människors humör och känslor med hjälp av analyser av till exempel deras e-post eller röstmeddelanden.

  För en Facility Management (FM)-service desk kan sådan AI-teknik hjälpa till att analysera situationen hos en beställare. Utifrån den situationen kan den bestämma rätt prioritet, rätt svar eller rätt feedback. Detta gör det möjligt för team att göra rätt saker för att hålla kunderna nöjda och identifiera förbättringar av tjänster. I slutändan får verksamheter ny värdefull information om relationen mellan till exempel människors humör och arbetsplatsanvändning, klimatinställningar inomhus eller preferenser.

  Den öppna arkitekturen gör att Planons plattform kan ansluta till alla typer av AI-teknik. Dessutom gör den det möjligt för verksamheter att bädda in denna teknik i Planons affärsprocesser, som den ovannämnda service desken. När en kund gör en begäran skickas uppgifterna omedelbart till AI-tekniken och resultatet matas tillbaka till samma begäran i realtid. Service desk-operatören ser omedelbart kundens humör, till exempel genom färgade uttryckssymboler. Automatiserade och konfigurerbara arbetsflöden säkerställer rätt svar på en begäran. Slutligen ger BI och analyser dig möjlighet att upprätta en strategi för de nya insikterna.

  Omvandla smart fastighetsteknik till smarta åtgärder

  Smarta fastighetsplattformar som Schneider Electric Building Advisor övervakar systematiskt kontrollbeteende och klimatinstallationer genom att extrahera parameterdata och analysera dessa för att upptäcka avvikelser. System kan slösa energi, tillgångar i infrastrukturen kan ha en tendens att sluta fungera (underhåll) eller så ger fastighetsinfrastrukturen inte de miljöförhållanden (komfort) som krävs.

  Med hjälp av integreringsverktyg överför Planons plattform automatiskt dessa avvikelser till diagnostik som beskriver vad som är fel och ger information om hur situationen kan åtgärdas. Baserat på konfigurerbara beslutsregler bedöms dessa diagnoser automatiskt, och relevanta åtgärder genereras och bearbetas genom tillämplig Planon-lösning – som att generera arbetsordrar, kontrollera budgetar, bedöma portföljprioriteringar, skicka varningar med mera. Detta gör det möjligt att skapa portföljer med smarta fastigheter och att vidta omedelbara åtgärder som baseras på data som hämtats från dessa smarta fastigheter.

  Den öppna arkitekturen innebär att Planons plattform kan anslutas till valfri smart fastighetsplattform eller teknik. Dessutom blir det möjligt för verksamheter att bädda in denna teknik i Planons affärsprocesser, som den ovannämnda hanteringen av arbetsordrar, budgetar eller portföljer. Detta hjälper din organisation att drastiskt minska fastighetens driftskostnader, öka tillgångarnas värde under hela livscykeln, förbättra hållbarhetsprofilerna för fastigheterna och förbättra arbetsplatsupplevelsen för användarna.


  Läs mer om Planons Plattform

  Blogg
  Man analysing graphics and data on a laptop

  Kunder drar nytta av nya innovationer på arbetsplatsen med Planons öppna plattform

  Lär dig mer
  Blogg
  Representation of the planet with some coding numbers around

  Så kan Planons öppna plattformsstrategi främja digitalisering och innovation

  Lär dig mer
  Blogg
  Hands holding lights to represent meaningful ideas

  Styrkan av ett partnerskap inom smart fastighetsteknik

  Lär dig mer