Man analysing graphics and data on a laptop

Kunder drar nytta av nya innovationer på arbetsplatsen med Planons öppna plattform

Fastighetsägare står idag inför ett helt nytt landskap. Utmaningar och möjligheter finns inte bara gällande politiska och ekonomiska frågor utan också ny lagstiftning, förändrade arbetspreferenser och ämnen som energi och klimatförändringar. Man får även inte underskatta den oförutsägbara pandemin. Organisationer måste kunna reagera på dessa utmaningar på ett optimalt sätt samtidigt som affärsmål möts. I det här blogginlägget kommer jag att förklara hur Planons lösningar kan effektivisera, automatisera och digitalisera affärsprocesserna kring fastigheter, människor och tillgångar och hur vi nu utökar vårt ekosystem för plattformspartners.

Med ett IWMS på en öppen plattformsarkitektur kan organisationer hålla jämna steg med digitalisering och innovation i fastighets- och arbetsplatsmarknaden. Den öppna plattformen fungerar som en länk mellan teknik och företaget, vilket ger den största flexibiliteten för pågående antagande av ny teknik med maximalt bidrag till de integrerade affärsprocesserna som bygger på en enda sanningskälla.

Tekniska framsteg och den ökande tillgängligheten av data gör att arbetsplatshanteringen förändras snabbare än någonsin. Så snart vi såg att branschen utvecklades började vi arbeta med att omstrukturera och uppgradera vårt erbjudande. Planons strategi för att öka öppenheten för Planon Universe-plattformen har fångat uppmärksamheten på den integrerade teknikmarknaden och skapat stora möjligheter för nya partnerskap som våra kunder kan dra nytta av.

Snabbare och mer skalbar produktutveckling

Våra teknikpartners utvecklar specialiserade integrationer (anslutningar), appar och andra funktioner som är kompatibla med Planons innovativa programvarulösningar. Detta gör det möjligt för våra kunder att dra nytta av fördelarna med en enda plattform med den allra senaste programvaran på expertnivå, i alla delar av verksamheten.
Kunderna har full kontroll över de anslutningar och lösningar som de vill använda. Priset beror på den specifika integrationen och kostnaderna inkluderas i månadsfakturan, för att minska det administrativa arbetet. När Planons kunder köper en lösning från en av Planons teknikpartners kan de känna sig trygga eftersom maskinvaran och programvaran garanterat fungerar – både nu och i framtiden. En annan fördel med partnerskapsnätverket är att produktutvecklingen är mer skalbar och därmed snabbare. Nu kan vi skapa en anslutning själva eller samarbeta med en partner för att göra det – oavsett vad vi väljer blir resultatet tillgängligt på marknaden snabbare.

Innovativa partnerprojekt baserade på sensorteknik

Ett exempel på ett område där Planon samarbetar med flera teknikpartner är sensorteknik. Det kan finnas olika anledningar att utrusta arbetsplatser med sensorer, till exempel för att mäta temperatur, luftfuktighet, koldioxid och beläggning. Ju fler sensorteknikpartners vi arbetar med, desto starkare blir vårt utbud – så att våra kunder kan få en stark plattform som är ansluten till de sensorer de valt. Ett exempel på ett unikt Planon-partnerskap är det med MazeMap för wayfinding. Anslutningen gör att planlösningar för byggnader som finns i Planon-lösningarna kan kombineras med MazeMap wayfinding, vilket är särskilt relevant för stora fastigheter eller universitet.

En annan partner, AddOnn kunde snabbt bygga CleanOnn, en ”rengöringslösning”, ovanpå vår produkt tack vare sin egen expertis i kombination med Planons öppna plattform. Andra innovativa partnerprojekt inkluderar för närvarande en anslutning till smarta musfällor som gör det möjligt för Planon IWMS att övervaka fällorna och utfärda ett meddelande om de aktiveras. Detta sparar mycket tid i livsmedelslager och distributionscentraler, eftersom fällorna inte längre behöver kontrolleras manuellt.

Obegränsade alternativ med en öppen platform

Planons ekosystem omfattar redan över 40 teknikpartners och nya partners tillkommer varje vecka – ibland blir även kunder partners. En av våra universitetskunder har faktiskt nyligen skapat en egen anslutning så att applikationen för schemaplanering som de använder kan kombineras med Planons funktioner, som planritningar. Tack vare vår plattforms öppna karaktär kan den här kunden nu göra anslutningen tillgänglig för andra kunder inom vår gemenskap för högre utbildning. Detta är bara början. När man kan kombinera fantastiska teknikpartners med en innovativ kundbas på samma plattform kommer samarbetet och de resulterande lösningarna att fortsätta skapa mervärde och positiv förändring för Planons kunder och nätverk.

Iwan van Eldijk, Planon's Vice President of Partnering & Alliances.

Iwan van Eldijk

VP Partnering & Alliances

Iwan har varit Planons Vice President of Partnering & Alliances sedan 2017. Han började på Planon 1999 som implementeringskonsult och har därefter haft flera positioner i ledningsgruppen, bland annat som Director Business Consultancy.

Dela den här artikeln