Människor som använder rulltrapporna i en välskött byggnad.

IoT | Sakernas internet


Inhalt

IoT: En avgörande teknik för smartare byggnader och affärsprocesser


Framtiden för Facility Management och byggnadsdrift är IoT-aktiverad. Faktum är att IoT (Internet of Things, sakernas internet) behövs för att fortsätta att uppfylla kärnverksamhetens krav: att tillhandahålla de bästa faciliteterna, campus, arbetsplatser och relaterade tjänster för att erbjuda högeffektiva användarupplevelser. IoT förändrar inte huvudmålet för leverantörer av fastighetstjänster och fastighetsförvaltare, det erbjuder helt enkelt nya och spännande sätt att nå dit.

IoT är emellertid bara en bit av pusslet i en organisations väg mot att kunna möjliggöra och underhålla smartare och hållbarare byggnader och affärsprocesser. För att förstå det fulla mervärdet som IoT kan generera för fastighets- och arbetsplatschefer måste man ta en titt på hur IoT passar in i ett större tekniskt ekosystem, vilket inkluderar begrepp såsom smarta byggnader, digitala tvillingar och Integrated Workplace Management System (IWMS) .


Tre användningsområden där IoT kan bidra till att förbättra byggnadsverksamheten.Vad är definitionen mellan IoT och digitala tvillingar?

Så vad är egentligen ”sakernas internet” (IoT)? Gartner, ett världsledande företag inom IT-forskning och -rådgivning, erbjuder följande definition:

"IoT, saknernas internet, är nätverket av dedikerade fysiska objekt (saker) som innehåller inbäddad teknologi för att känna av eller interagera med deras interna tillstånd eller yttre miljö. IoT består av ett ekosystem som inkluderar saker, kommunikation, applikationer och dataanalys.”


Men vad innebär detta för driften av arbetsplatser och fastigheter? Hur skapar du värde genom det överflöd av data som det nu är möjligt att samla in från dina byggnader och tillgångar via sensorer och IoT? Det är här konceptet digitala tvillingar kommer in i bilden. National Digital Twin-programmet i Storbritannien tillhandahåller följande definition av digitala tvillingar:

”Digitala tvillingar är realistiska digitala representationer av fysiska tillgångar som kan användas för att övervaka och förutsäga prestanda, ge insikter och utföra åtgärder. Dessa insikter leder till bättre åtgärder och frigör verkligt värde från tillgångarna i form av ekonomiska besparingar, förbättrad prestanda, förbättrade tjänster och ett bättre utfall för samhället överlag.”En digital tvilling är således en realistisk digital representation i realtid av något som existerar fysiskt i den verkliga världen, såsom en byggnad, tillgång eller ett kontorsutrymme. Och det är just möjligheten att kunna testa och förutse saker med de digitala tvillingarna, istället för att använda den faktiska fysiska tillgången, som låter anläggnings- och byggnadsdriftsteamen öka innovationen – och spara både tid och pengar – utan att störa den fysiska tillgångens tjänst eller prestanda.  Vilka är huvudkomponenterna i en IoT-lösning?

  En typisk IoT-lösning för smarta byggnader omfattar tre huvuddelar:

  • ”IoT Edge” är den del där sensorer och enheter kommunicerar realtidsdata till ett nätverk. Det är härifrån data samplas och samlas in.

  • IoT-plattformen är där IoT-tjänsterna hanteras. Dessa tjänster inkluderar enhetsövervakning och tidsseriedatalagring, beslutsautomatisering, affärslogik samt analys av data.

  • Företagsdomänen representerar de företagsprogram, samt relaterade processer, som du vill berika med IoT-data för att kunna uppnå verksamhetens affärsmål.


  De huvudsakliga områdena där IoT-tekniker kan distribueras inkluderar följande:

  Drift av smarta byggnader

  Stärk din hanteringsstrategi för underhåll genom att köra byggnadstillgångar under optimala prestandaförhållanden och identifiera nödvändiga åtgärder i god tid. Möjligheten att undvika reaktivt underhåll kan leda till kostnadsbesparingar och bevisbar efterlevnad.

  Energihantering

  Stöd din organisations strategi för att minska koldioxidutsläppen och möjliggör efterlevnadsrapportering med detaljerade insikter i energi- och vattenförbrukning. Genom att börja använda IoT-aktiverad teknik för mätning på lägre nivåer stöder man ett faktabaserat beslutsfattande.

  Arbetsplatsupplevelse

  Förbättra byggnadsanvändarnas hälsa, välbefinnande, produktivitet och nöjdhet samtidigt som du sköter anläggningshanteringstjänsterna på ett kostnadseffektivt sätt. Områden där du kan implementera IoT för en förbättrad upplevelse är exempelvis kontroll av luftkvaliteten inomhus, beläggningsövervakning och aktivitetsbaserad städning.  Oändliga möjligheter med IoT för smarta byggnader

  För fastighets- och arbetsplatschefer finns det många potentiella områden för tillämpning av IoT-tekniker:  Fördelarna med en IoT-aktiverad IWMS-plattform

  Att öppna upp för nya affärsmöjligheter via sakernas internet handlar om mer än att bara ansluta enheter. Det handlar om att få nya databaserade insikter som genererar åtgärder utifrån IoT-data, vilket gör att din affärsverksamhet kan erbjuda innovativa tjänster och ta välinformerade beslut snabbare.
  I takt med att organisationer genomför nya IoT-initiativ och placerar ut allt fler IoT-sensorer kan nya och viktiga frågor uppstå: Hur hanterar du alla dessa nya initiativ? Hur gör du för att ta kontrollen över det som sker i byggnaderna – och behåller den? Hur agerar du när verksamhetens omfattning växer?

  Det är i det här läget som du verkligen får nytta av en plattformslösning som låter dig hantera samtliga IoT-initiativ. Att arbeta med en plattform har stora fördelar, särskilt när du tar steget från enskilda punktlösningar till nästa nivå där det krävs enkel hantering över ett flertal byggnader och integrerade insikter på företagsnivå.
  Planons plattform har fullständig IoT-kapacitet och stödjer aggregering och analys av de enorma mängder IoT-data som samlas in via IoT-initiativen och vilka kan användas för att automatisera verksamhetens svar på olika händelser.

  Möjligheten att koppla samman alla IoT-lösningar och visa dem på enda instrumentpanel öppnar upp för nya möjligheter till datadrivna insikter om hur du kan optimera byggnadsdriften, vilket främjar bättre arbetsplatsupplevelser och ger dig de verktyg och rapporter du behöver för att visa att du har allt under kontroll.  Människor som använder rulltrapporna i en välskött byggnad.

  Är du intresserad av våra IoT-lösningar?

  Kontakta oss  Utvärdera och välj IoT-lösningar som möter dina behov

  Vägen till att utnyttja IoT effektivt skiljer sig från organisation till organisation. I starten av ett IoT-projekt är det viktigt att du definierar, och fokuserar på, den information som du vill optimera och de affärsmål som du vill uppnå istället för att implementera tekniken för teknikens egen skull. Eftersom organisationer väljer att utnyttja IoT av många olika anledningar är följande principer viktiga när det kommer till att välja lösningar för sakernas internet:

  • Enkelhet: Processen för att ansluta sensorer, skapa automatiseringsregler och bibehålla kontrollen över all IoT måste vara enkel och lätthanterlig.

  • Skalbarhet: Det är av värde att kunna skala verksamheten i din egen takt och det är viktigt att nya dataströmmar inte leder till en försämring av prestandan för användarna av IWMS-systemet eller det allmänna IT-nätverket, trots att tusentals nya sensorer körs i realtid.

  • Säkerhet: Ett tusen sensorer kan potentiellt leda till ett tusen säkerhetsproblem. Genom att välja rätt nätverk och rätt sorts sensorer kan man minska dessa risker.

  • Överblick i en enda samlad vy: Integrerade lösningar med automatiserade kontroller av verksamheten låter dig skapa värde från ditt IoT på affärsnivå, alternativt via punktlösningar som kan erbjuda effektiva funktioner för ett specifikt affärsområde.

  • Systemoberoende: Det finns många skiftande typer av tekniker och lösningar för byggnadsportföljer. Exempelvis för hissar, rulltrappor, system för värme, ventilation och luftkonditionering, byggnadshanteringssystem, smarta soptunnor, smarta skrivbord och så vidare.


  Lär dig mer om sakernas internet

  Broschyrer
  People using IoT in a Smart Building.

  Upptäck fördelarna med Planon IoT

  IoT är en del av framtidens Facility Management och fastighetsdrift.

  Lär dig mer
  Videor
  Casually Dressed Businessmen And Businesswomen Having Informal Meeting In Modern Office

  Förbättra fastighetsverksamheten och arbetsplatsupplevelsen med IoT

  Titta på den här videon för att upptäcka affärsvärdet av att koppla samman människor, sensorer, digitala tvillingar och andra datakällor i alla utrymmen i den byggda miljön.

  Se video
  Blogg
  Colorful neon city downtown with data connection streams

  Därför bör Facility Management utgöra kärnan i din IoT-strategi

  Facility Management är en väsentlig del av din IoT-strategi om du vill maximera vinsten och förbättra processer för din portfolio.

  Lär dig mer

  Dela den här artikeln