Colorful neon city downtown with data connection streams

Därför bör Facility Management utgöra kärnan i din IoT-strategi

Du vet vad man säger – om man vill veta vad som verkligen händer i en organisation bör man prata med de som jobbar i postrummet. Men vi tror att det finns någon som nog vet ännu mer: Facility Managern.

En bra Facility Manager vet vad som pågår på varje millimeter av de fastigheter som de ansvarar för. De vet vad som fungerar, vad som går sådär och vad som behöver repareras nu – och de har förmodligen redan en lista över förbättringsprojekt rangordnad efter prioritet. Det innebär att de har den bästa informationen om hur prestandan kan förbättras för att hjälpa organisationer att genomföra nya projekt med syftet att minska kostnaderna, optimera processer och öka produktiviteten inom sin fastighetsportfölj.

Men som alltid finns det en hake. De djupgående insikterna kring byggnadernas prestanda har ofta spontant samlats in av en uppmärksam person som går runt och övervakar saker för fastighetsavdelningar som drivs utan rätt teknik. Men föreställ dig att ditt FM-team kan ha ögon på marken överallt samtidigt – och att all information som behövs finns tillgänglig på ett enda ställe.

Sanningen är att det redan är möjligt! IoT- och sensorteknik gör det möjligt för FM-team runt om i världen att ha ögon överallt där de behövs. Förr i tiden hade det inneburit att skapa många nya anslutningar, testa många nya leverantörer och sensortekniker som kanske inte gör det du vill – eller ännu värre, precis när du börjar få kläm på det hela får du reda på att tekniken du använder har begränsningar för just den funktion du behöver.

Det är just den här komplexiteten som vi har löst med Planon IoT. Varje bra IoT-strategi börjar med att definiera vad det är du försöker förbättra och, naturligtvis, vilka tillgångar som är inblandade. Med vår IoT-plattform kan du definiera vad du vill övervaka. Och du kan sömlöst ansluta och kombinera alla typer av sensorteknik, alla enheter och alla etablerade IoT-projekt på en och samma plats. Med Planon IoT får du automatiskt tillgång till vårt integrerade arbetsplatshanteringssystem (Integrated Workplace Management System, IWMS), som gör det möjligt för dig att på ett smart sätt koppla samman alla dina IoT-projekt med dina pågående processer för underhåll, utrymme och fastighetsförvaltning. Detta möjliggör spännande, nya kombinationer av handlingsbara insikter för att förbättra hur din byggnad presterar.

Därför bör FM ingå i din IoT-strategi

Den främsta prioriteten för FM är att uppfylla behoven hos de personer som bor eller arbetar i varje byggnad de sköter genom att hålla miljön i gott skick – då menas allt från att hålla lamporna tända till att hålla fastigheterna säkra.

Med den här vågen av ny teknik – särskilt inom IoT- och sensorteknik – har FM-teamen tillgång till ännu fler alternativ som gör det möjligt för dem att fortsätta höja ribban och leverera bästa möjliga upplevelser till de som bor i eller använder deras byggnader.

Varje bra beslut som FM fattar sparar pengar åt företaget och ser till att de boende får den bästa upplevelsen varje gång de träder in i byggnaden. Det är därför Facility Manageren är perfekt för ditt IoT-strategiteam när du implementerar nya IoT-projekt.

Med en IoT-aktiverad IWMS-plattform får Facility Managerer ännu mer kontroll över sina fastigheter. När du har bestämt dig för vilka fastighetstillgångar som ska övervakas och vilka processer eller tjänster du strävar efter att förbättra kan en IoT-aktiverad IWMS-plattform ge dig noggranna instrumentpaneler och varningar som täcker hela byggnaden – så att du kan fatta bättre strategiska beslut baserat på verkliga data. När dina sensorer är anslutna kan ditt team ställa in regler kring när, hur och varför du får automatiska aviseringar – eller till och med arbetsordrar – när definierade händelser inträffar i dina tillgångar, arbetsplatser och fastigheter. Och du bestämmer själv omfattningen – oavsett hur många projekt eller hur expansivt ett enskilt projekt är och oavsett om det är en enda byggnad, flera byggnader på en fastighet eller byggnader på helt olika platser runt om i världen.

Men effektiv styrning är bara början. När du har högkvalitativa realtidsdata om dina system – hur många personer som har blippat in idag, temperaturskillnaden mellan fjärde och sjätte våningen, utrustning för hundratusentals kronor i ett rum som ingen använder – kan du ställa om för förbättring. Inte bara styra för ett kontinuerligt tillstånd, utan agera för en positiv förändring.

Så hur kan du komma igång?

Organisationer måste definiera vad det är de vill uppnå. Är målet att eliminera kostnader? Försöker de förbättra luftkvaliteten? Vill de eliminera behovet av reparationer i sista minuten? Det är här ditt FM-team verkligen kan glänsa. De har all information om de scenarier som behöver mest uppmärksamhet och vilka områden där du kan göra mest nytta. När din organisation har definierat sitt huvudsakliga mål kan du börja med att testa ett IoT-projekt på en enda våning eller i en enskild byggnad för att själv få beviset på avkastning på investeringen.

Vill du komma igång? Läs mer om Planon IoT här eller kontakta oss för att få en konsultation idag.

Bianca Dekker

Solution Product Marketeer

Bianca är en erfaren marknadsförare med över 25 års erfarenhet inom IKT-branschen. Hon får energi av att arbeta i skärningspunkten mellan affärsverksamhet och teknik och har omfattande erfarenhet av produktmarknadsföring med fokus på att skapa övertygande värdeerbjudanden och att lansera nya lösningar. Efter att ha haft flera marknadsförings- och ledarroller i ledande teknikföretag, såsom KPN, Detron, Cegeka-dsa och Visma|Raet, arbetar hon för närvarande som Solution Product Marketeer på Planon.

Dela den här artikeln