Broschyrer
Planon campus with office buildings, greenhouse and garden.

Planons företagsbroschyr

Planon är en ledande global programvaruleverantör som hjälper organisationer att effektivisera affärsprocesser för fastigheter, anställda och arbetsplatser. Planons innovativa lösningar har hjälpt verksamheter att förbättra sin effektivitet och minska kostnader.

Lär dig mer
Broschyrer
Man clicking on his mobile.

Planon Facility Services Business Solution

Planon Facility Services Business Solution accelerates your business with targeted software that makes service offering, planning, execution, monitoring and billing more efficient, scalable and transparent with extensive process automation and seamless integration.

Lär dig mer
Broschyrer

Planon Integrated Workplace Management Solution

Planon Integrated Workplace Management Solution is a proven IWMS combined with professional services to support large organizations optimise RE and FM.

Lär dig mer
Broschyrer
A tablet with data graphics on a desk

Planon Lease Accounting Solution

Since January 2019, organisations must comply with new lease accounting regulations from FASB and IASB. Get compliant now with Planon Lease Accounting Solution.

Lär dig mer
Broschyrer
Planon Boston Office low rise with red brick and blue sky

Planon Real Estate Management

Planon offers a complete, integrated solution that provides your organisation with a clear overview of its real estate portfolio to ensure your real estate strategy is in line with your corporate objectives anytime, anywhere. With Planon, companies can quickly evaluate total cost of ownership and maintain a holistic view of their entire portfolio.

Lär dig mer
Broschyrer
Maintenance man looking at warehouse

Planon Asset & Maintenance Management

Planons lösning för tillgångs- och underhållshantering gör det möjligt att proaktivt skapa underhållsplaner och hantera tillgångar under hela livscykeln.

Lär dig mer
Broschyrer
Office space utilization and efficiency

Planon Space & Workplace Services Management

Genom att ge insyn i distributionen och beläggningsgraden av arbetsplatser och utrymmen kan Planons lösning Space & Workplace Services Management hjälpa din organisation att minska kostnaderna genom att se till att arbetsplatser utnyttjas optimalt, samt anpassa användningen efter avdelningarnas behov.

Lär dig mer
Broschyrer
Green building in Singapore

Planon Energy & Sustainability Management

Planon Energy & Sustainability Management är ett verktyg som hjälper dig att samla in, analysera, visualisera och agera på fastighetsdata, så att beslutsfattare kan fatta rätt beslut för att optimera byggnadens hållbarhet.

Lär dig mer
Broschyrer
Partners discussing maintenance management

Planon Workplace Engagement

Planon Workplace Engagement är ett omfattande paket för en bättre arbetsplatsupplevelse.

Lär dig mer
Broschyrer
People using IoT in a Smart Building.

Upptäck fördelarna med Planon IoT

IoT är en del av framtidens Facility Management och fastighetsdrift.

Lär dig mer
Broschyrer

Planon Workplace Insights

Planon Workplace Insights ansluter till smarta arbetsplatssensorer som tillhandahåller användningsbara insikter via intuitiva kontrollpaneler.

Lär dig mer
Broschyrer

Planon Workplace Edition

Planon Workplace Edition är en molnbaserad, modulär programvarulösning med stöd från smarta beläggnings- och miljösensorer. Detta hjälper dig att hantera utmaningar, såsom medarbetarengagemang och företagets motståndskraft.

Lär dig mer
Broschyrer
Using Planon Workplace Engagement App

Planon Workplace Engagement App

Planon Workplace Engagement App erbjuder fastighetsinnehavare ett flexibelt gränssnitt för bokning av arbetsytor och rum, samt mobil tillgång till alla tjänster på arbetsplatsen.

Lär dig mer
Broschyrer
Office buildings managed with integrated sustainability solution

Planon Connect for Building Advisor

Planon Connect for Building Advisor kopplar sömlöst ihop Planon Universe med Building Advisor-plattformen från Schneider Electric, och stöder automatiserat beslutsfattande och omedelbara åtgärder som bygger på smarta byggnaders intelligens.

Lär dig mer
Broschyrer
Two colleagues talking about space management

Planon Meeting Management

Planon Meeting Management erbjuder en integrerad möteshanteringsprocess med lösningar för alla intressenter som anställda, studenter, servicedesk-operatörer, evenemangschefer och servicepersonal.

Lär dig mer
  1. First
  2. «
  3. 1
  4. 2
  5. »
  6. Last

Dela den här artikeln