Green building in Singapore

Energy & Sustainability Management

Visa ditt engagemang för ett hållbart samhälle med en omfattande uppsättning verktyg som hjälper dig att övervaka verksamhetens resursförbrukning för att sedan sätta upp mål, planera och leverera åtgärder som har en varaktig, positiv inverkan.
Planon Integrated Workplace Management Solution innehåller:

Övervaka, dela, planera och förbättra byggnadernas energi- och hållbarhetsprofiler

Energidatainsamling

Samla data från alla dina platser för att få en verkligt global energiprofil för din organisation, så att du kan sätta uppnåeliga mål.

Spåra energianvändningen för dina fastigheter för att fastställa grunder för förbättring och notera mönster som behöver korrigeras.

Använd standardinstrumentpaneler eller skapa din egen business intelligence för att visualisera och visa upp bevis på dina förbättringar och efterlevnad.

Etablera mål för portfölj- och byggspecifika miljöförbättringar under flera år och följ dina framsteg mot dem.

Koppla dina energi- och hållbarhetsmål till olika förbättringsprojekt så att du kan hantera aktiviteter och budgetera samt övervaka resultaten.

Ta kontroll över finansiering, åtaganden och utgifter som din organisation har i sitt arbete med att förbättra efterlevnad och resursbesparing.

Utvärdera dina byggnaders hållbarhetsprofiler mot standardiserade kriterier, inklusive förutbestämda bedömningsstrukturer som BREEAM® och LEED®.

Maximera dina datas värde genom att länka till andra datakällor för att skapa och visa den avancerade affärsanalys som ditt ledarskap behöver.
Ha en positiv inverkan på den globala miljön

Etablera och uppnå dina hållbarhetsmål

Sätt upp konkreta mål och övervaka sedan resultatet när du implementerar förbättringar för att uppnå dem.

Sätt upp konkreta mål och övervaka sedan resultatet när du implementerar förbättringar för att uppnå dem.

Planera, organisera och implementera förbättringar

Etablera projekt så att du kan förvalta de resurser, budget, tid och aktiviteter som behövs för att lyckas.

Etablera projekt så att du kan förvalta de resurser, budget, tid och aktiviteter som behövs för att lyckas.

Visa upp resultatet av dina ansträngningar

Skapa och dela instrumentpaneler och rapporter för att dokumentera hur ditt arbete påverkar miljön.

Skapa och dela instrumentpaneler och rapporter för att dokumentera hur ditt arbete påverkar miljön.Energy & Sustainability Management: Det här behöver du veta

Analytiska rapporter
Glass building with trees on the background

Frost & Sullivan-rapporten: Vägen till hållbar fastighetsförvaltning

Lär dig mer
Virtuella evenemang
Banner - Icons with light bulb and leaf - Virtual Event - ESG by the Numbers

Virtuell paneldiskussion - ESG i siffror

Lär dig mer
FAQ
Smart buildings in the city of Frankfurt with a Lensflare

6 FAQs on smart, sustainable real estate with SAP and Planon

Lär dig mer