Green building in Singapore

Energy & Sustainability Management

Visa ditt engagemang för ett hållbart samhälle med en omfattande uppsättning verktyg som hjälper dig att övervaka verksamhetens resursförbrukning för att sedan sätta upp mål, planera och leverera åtgärder som har en varaktig, positiv inverkan.

Planon Integrated Workplace Management Solution innehåller:

Minska koldioxidavtrycket för dina fastigheter

Energidatainsamling

Använd automatiska datainsamlingsmetoder för att få omfattande insikter om ESG-prestanda för din fastighetsportfölj, såsom energi- och energidata, för benchmarking och rapporteringsändamål.

Förvandla förbrukningsdata till korrekta utsläppsdata genom en verifierbar utsläppsberäkning baserad på Greenhouse Gas (GHG) Protocol.

Utnyttja standardinstrumentpaneler eller skapa din egen affärsinformation för att visualisera och visa bevis på dina förbättringar och efterlevnad.

Få synlighet och förståelse för energiförbrukning och koldioxidutsläpp genom intuitiva instrumentpaneler. Dessa verktyg möjliggör analyser över byggnader och påverkansområden, vilket ger insikter för benchmarking eller målsättning.

Använd standardrapporter eller skapa anpassade rapporter om förbrukning och koldioxidutsläpp. Bevisa din framgång och ditt bidrag till ESG-prestanda för dina byggnader för dina ledarteam.

Upprätthålla ett effektivt revisionsspår för ESG-data genom att använda en plattform som spårar data tillbaka till källor och revisionsregister över gjorda ändringar.

Administrera och kontrollera leverantörskontrakt, fakturor och kostnader genom automatiserade datafångstprocesser.

Sätt upp energi- och koldioxidminskningsmål för din byggnadsportfölj och spåra framsteg.

Övervaka och hantera initiativ fokuserade på att optimera förbrukningen och minska koldioxidutsläppen. Detta inkluderar möjligheten att beräkna prognosscenarier.

Anpassa dina energi- och hållbarhetsmål med multidisciplinära förbättringsprogram och projekt. Detta gör att du kan övervaka aktiviteter, utgifter och budgetar och övervaka de uppnådda resultaten.
Ha en positiv inverkan på den globala miljön

Etablera och uppnå dina hållbarhetsmål

Sätt upp konkreta mål och övervaka sedan resultatet när du implementerar förbättringar för att uppnå dem.

Sätt upp konkreta mål och övervaka sedan resultatet när du implementerar förbättringar för att uppnå dem.

Planera, organisera och implementera förbättringar

Etablera projekt så att du kan förvalta de resurser, budget, tid och aktiviteter som behövs för att lyckas.

Etablera projekt så att du kan förvalta de resurser, budget, tid och aktiviteter som behövs för att lyckas.

Visa upp resultatet av dina ansträngningar

Skapa och dela instrumentpaneler och rapporter för att dokumentera hur ditt arbete påverkar miljön.

Skapa och dela instrumentpaneler och rapporter för att dokumentera hur ditt arbete påverkar miljön.Energy & Sustainability Management: Det här behöver du veta

Webbinarium
Walkway in greenhouse in Singapore

Ett Business Case för ESG: Hållbara fastigheter för ökat affärsvärde

Lär dig mer
Analytiska rapporter
Building with green and healthy plants around its windows.

Verdantix Buyer‘s Guide – programvara för energihantering

Lär dig mer
E-book
Aerial view of New York.

Uppnå full synlighet i fastighetsportföljen med IWMS och ERP-system

Lär dig mer