Tall office buildings surrounded by trees.

Hantera byggnaders påverkan på miljön

8 nydanande tekniker för hållbar Facility Management

Hållbarhet handlar inte längre om att göra minsta möjliga för att uppfylla kraven. Det är ett avgörande investeringsområde där verksamheter kan erhålla reell avkastning och skapa konkurrensfördelar.

80% av energianvändningen under en byggnads livscykel utgörs av fastighetsdriften. Detta indikerar att det finns stora möjligheter för fastighetsförvaltare och tjänsteleverantörer att bidra till en hållbar framtid genom att förbättra driften av fastigheter, arbetsplatser och dess tillgångar.

För att kunna fatta rätt beslut är det dock avgörande att man har åtkomst till korrekta och tillförlitliga data. Organisationer kan trots allt inte spåra trender, förändringar eller förbättringar i sina verksamheter och initiativ om de inte har tillgång till rätt sorts data.

Tiden är rätt att hållbara byggnader, nya leveransmodeller, och nydanande tekniker som sakernas internet (IoT) och integrerade fastighetssystem (IWMS) för att generera, samla in och hantera data.

I denna rapport beskriver Frost & Sullivan åtta nydanande tekniker och trender som leder vägen till mer hållbar Facility Management.

Insikter erbjuds även om hur ett IWMS kan hjälpa organisationer att hantera sina hållbarhetsutmaningar kring samspelet mellan:

Icon of people shaking hands

Företagets sociala ansvar (CSR)

Regelefterlevnad, miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG)

Icon of a group of people

Kundernas och personalens förväntningar

Icon of a protective shield

Riskhantering

Affärsmål

Icon Energy & Sustainability Management.

Cost Reduction

Fyll i formuläret för att få tillgång till hela rapporten.

    Dela den här artikeln