People walking in the green office

Real Estate Management

Effektivisera insynen i din fastighetsportfölj med teknik som ger dig en samlad översikt, förmågan att planera strategiskt för framtida behov och hanteringsverktyg som ger dig full kontroll över leasing, projekt, transaktioner och ekonomi.
Planon Integrated Workplace Management Solution innehåller:

Lös dina fastighetsutmaningar

Portföljhantering

Screenshot Portfolio Management

Ta kontroll över din globala fastighetsportfölj, hantera prestanda och kostnader för alla platser som bidrar till ditt företags framgång.

Screenshot of Planon Lease Management

Förstå dina skyldigheter, uppfyll dina åtaganden och utnyttja dina möjligheter på alla de platser du har under avtal.

Screenshot of Planon Invoice & Cashflow Management

Se till att din organisation har full kontroll över de ekonomiska aktiviteter som är grundläggande för din fastighetsförvaltning.

Screenshot of Planon Transaction Management

Planera, budgetera och genomför de ändringar – förvärv, dispositioner, modifieringar – som håller din fastighet lika dynamisk som behoven hos din verksamhet.

Screenshot of Planon Capital Project Management

Håll koll på den planering och de kostnader och resurser som behövs för att hålla din fastighetsportfölj uppdaterad och för att den ska fortsätta gynna dig.

Screenshot Portfolio Management
Screenshot of Planon Strategic Space Planning

Förbered din verksamhet för framtiden genom att modellera framtida behov och utvärdera dina alternativ för att utöka, justera eller minska din portfölj.

Screenshot of Planon Lease Accounting

Efterlev redovisningsriktlinjerna som fastställts av IFRS, FASB och GASB när du hanterar hyresavtal för fastigheter och utrustning.

Screenshot of Planon Cost Settlement

Se till att din organisations bidrag till delade tjänster på dina hyrda platser beräknas rättvist och korrekt.

Screenshot of Planon Connect for Analytics

Maximera dina datas värde genom att länka till andra datakällor för att skapa och visa den avancerade affärsanalys som ditt ledarskap behöver.


Utforma den fastighetsstrategi som din verksamhet förtjänar

Uppnå global översikt i en enda lösning

Spåra och jämför enkelt prestanda, kostnader och värde hos alla din organisations platser för att fatta datadrivna portföljbeslut.

Spåra och jämför enkelt prestanda, kostnader och värde hos alla din organisations platser för att fatta datadrivna portföljbeslut.

Utveckla din plan för långsiktig framgång

Anpassa din fastighet till din affärsstrategi och skapa en plan för att uppnå dina kortsiktiga, medellånga och långsiktiga behov samt utforska och testa alternativ.

Anpassa din fastighet till din affärsstrategi och skapa en plan för att uppnå dina kortsiktiga, medellånga och långsiktiga behov samt utforska och testa alternativ.

Få bukt med utförandets detaljer

Sömlös hantering av hyresavtal, transaktioner, projekt, ekonomi och redovisning av verksamhetens kvalitet och minskning av fastighetens driftskostnader.

Sömlös hantering av hyresavtal, transaktioner, projekt, ekonomi och redovisning av verksamhetens kvalitet och minskning av fastighetens driftskostnader.


Real Estate Management: Det här behöver du veta

Nyckelbegrepp
Människor som använder rulltrapporna i en välskött byggnad.

IoT | Sakernas internet

Lär dig mer
White Papers
glass house with garden

Viktiga drivkrafter för investering i ESG

Lär dig mer
White Papers
3D modelling of a building

Viktiga utmaningar i att skapa netto noll-fastigheter

Lär dig mer