People walking in the green office

Real Estate Management

Effektivisera insynen i din fastighetsportfölj med teknik som ger dig en samlad översikt, förmågan att planera strategiskt för framtida behov och hanteringsverktyg som ger dig full kontroll över leasing, projekt, transaktioner och ekonomi.
Planon Integrated Workplace Management Solution innehåller:

Lös dina fastighetsutmaningar

Portföljhantering

Ta kontroll över din globala fastighetsportfölj, hantera prestanda och kostnader för alla platser som bidrar till ditt företags framgång.

Förstå dina skyldigheter, uppfyll dina åtaganden och utnyttja dina möjligheter på alla de platser du har under avtal.

Se till att din organisation har full kontroll över de ekonomiska aktiviteter som är grundläggande för din fastighetsförvaltning.

Planera, budgetera och genomför de ändringar – förvärv, dispositioner, modifieringar – som håller din fastighet lika dynamisk som behoven hos din verksamhet.

Håll koll på den planering och de kostnader och resurser som behövs för att hålla din fastighetsportfölj uppdaterad och för att den ska fortsätta gynna dig.

Förbered din verksamhet för framtiden genom att modellera framtida behov och utvärdera dina alternativ för att utöka, justera eller minska din portfölj.

Efterlev redovisningsriktlinjerna som fastställts av IFRS, FASB och GASB när du hanterar hyresavtal för fastigheter och utrustning.

Se till att din organisations bidrag till delade tjänster på dina hyrda platser beräknas rättvist och korrekt.

Maximera dina datas värde genom att länka till andra datakällor för att skapa och visa den avancerade affärsanalys som ditt ledarskap behöver.


Utforma den fastighetsstrategi som din verksamhet förtjänar

Uppnå global översikt i en enda lösning

Spåra och jämför enkelt prestanda, kostnader och värde hos alla din organisations platser för att fatta datadrivna portföljbeslut.

Spåra och jämför enkelt prestanda, kostnader och värde hos alla din organisations platser för att fatta datadrivna portföljbeslut.

Utveckla din plan för långsiktig framgång

Anpassa din fastighet till din affärsstrategi och skapa en plan för att uppnå dina kortsiktiga, medellånga och långsiktiga behov samt utforska och testa alternativ.

Anpassa din fastighet till din affärsstrategi och skapa en plan för att uppnå dina kortsiktiga, medellånga och långsiktiga behov samt utforska och testa alternativ.

Få bukt med utförandets detaljer

Sömlös hantering av hyresavtal, transaktioner, projekt, ekonomi och redovisning av verksamhetens kvalitet och minskning av fastighetens driftskostnader.

Sömlös hantering av hyresavtal, transaktioner, projekt, ekonomi och redovisning av verksamhetens kvalitet och minskning av fastighetens driftskostnader.Real Estate Management: Det här behöver du veta

FAQ
Smart buildings in the city of Frankfurt with a Lensflare

6 FAQs on smart, sustainable real estate with SAP and Planon

Lär dig mer
Nyckelbegrepp
Människor som använder rulltrapporna i en välskött byggnad.

IoT | Sakernas internet

Lär dig mer
White Papers
Greenhouse with garden.

Forskningsrapport | Viktiga drivkrafter för investering i ESG

Lär dig mer