Smart Building solution in San Francisco downtown

Planon utnämnts igen till branschledare av oberoende forskningsföretag

Planon-plattformen uppmärksammas för sin heltäckande lösning inom fastighets- och arbetsplatsoptimering.
Lrt

22 mars 2022 – Vi på Planon är glada över att igen bli uppmärksammade som en ”Leader” i Verdantix Green Quadrant®: Integrated Workplace Management Systems (IWMS) 2022. I rapporten skriver man att Planons marknadsledande digitala lösningar för arbetsplatser och smarta byggnader levererar heltäckande fastighetsförvaltning, omfattande serviceverktyg för medarbetare på olika arbetsplatser, avancerade business intelligence-integreringar och många olika funktioner för leverantörer av anläggningshanteringstjänster.

Verdantix Green Quadrant® fokuserar på Planons innovativa IWMS-plattform, som omfattar fastighetsportfölj och finansiell förvaltning, hantering av leasingavtal, hantering av tillgångar och underhåll, kapitalprojekthantering, utrymmeshantering, arbetsplatstjänster, välbefinnande och säkerhet för boende samt energi- och hållbarhetshantering. Planon har tillhört Leaders Quadrant sedan Verdantix introducerade rapporten IWMS Green Quadrant för första gången 2017.

”Planons kapacitetspoäng visar hur stark funktionalitet den integrerade plattformen har på många av de centrala IWMS-domänerna, vilket gör att den konsekvent fungerar bra oavsett riktmärken. Planon har också en av de största IWMS-användarbaserna, med fler än 2 500 organisationer som använder sin plattform inom olika branscher, till exempel företag, sjukvårdsanläggningar och universitet”, säger Joy Trinquet, branschanalytiker för smarta byggnader på Verdantix.

Image showing the Verdantix Green Quadrant for IWMS 2022

”Grunden för Planons framgång har alltid varit en effektivare teknik för våra kunder och vår stora investering i forskning och utveckling. Med vår avancerade uppsättning funktioner kan organisationer koppla samman byggnader, människor och processer genom att eliminera datasilor och föra samman lösningar i en gemensam informationsplattform”, menar Pierre Guelen, VD och grundare av Planon-koncernen. ”Jag är mycket stolt över det här erkännandet. Det är ett bevis på att vi har otroligt duktiga medarbetare. Deras hårda arbete och beslutsamhet att ge alla byggintressenter användbara och meningsfulla insikter återspeglas återigen i Verdantix-rapporten och vår ledarskapsposition i Green Quadrant.”

Med tanke på alla leverantörserbjudanden som utvärderas i Green Quadrant-analysen anser Verdantix att Planon bör inkluderas på listor för

  • globala företag som behöver följa och rapportera tillgångar runt om i världen
  • företag för anläggningstjänster som letar efter ny programvara för att förbättra produktivitet och verksamhetshantering
  • universitet som letar efter en beprövad lösning för campushantering
  • företag som är ute efter ett ambitiöst digitaliseringsprogram.

    Verdantix – ett oberoende forsknings- och konsultföretag med fokus på innovativa tekniker som optimerar affärsverksamheter – sammanställer jämförelseindexet för IWMS-lösningen vartannat år och utvärderar de stora leverantörerna utifrån programvarukapaciteten och hur det går på marknaden.

    När Verdantix sammanställer Green Quadrant tittar de på strategiska framgångsvärden, inklusive vision och strategi, kundbas samt organisatoriska och ekonomiska resurser. Green Quadrant utvärderar även funktioner som integrering av IT-system, business intelligence, användargränssnitt, mobilappar, konfigurerbarhet och företagsrapportering.

    Dela den här artikeln