Beautiful green trees in a passage of a building with an orange glow..

Effekten av Facility Management & hållbarhetsprogramvara på företagsomfattande ESG

Nettonoll-framtiden är här

Vill du förbättra datakvaliteten och stärka organisationens arbete med ESG och hållbarhet? Börja med dina fastigheter och arbetsplatser.

Anläggningsteamet har rikligt med verksamhetsdata om hur organisationens fastighetsportfölj presterar, vilket är en utmärkt utgångspunkt för att identifiera snabba vinster och förbättra hållbarheten, och långsiktiga planer för organisationens ESG-mål kan utformas baserat på verkliga data.

I denna IDC Spotlight-rapport, som är sponsrad av Planon, undersöker det globala rådgivnings- och marknadsinformationsföretaget IDC vikten av Facility Management för ESG och beskriver hur FM kan hjälpa organisationer att uppnå hållbarhetsmålen på fyra avgörande sätt.

I den här rapporten diskuteras även fördelar, överväganden och utmaningar att beakta vid utvärdering av hållbarhetsprogramvara för Facility Management, baserat på IDC:s globala undersökning om ESG-företagstjänsters köpvärde från 2021, som omfattar svar från 1 000 organisationer.

Hämta ditt exemplar av IDC Spotlight-rapporten på engelska nu genom att fylla i formuläret på den här sidan.

Dela den här artikeln