Employees discussing in sustainable workspace

ESG: van kostenpost naar investering

Verander uw ESG-doelstellingen van een kostenpost in een investering. Lees deze blog om erachter te komen hoe facility management dit kan doen.

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dat is meer dan transport of de industriële wereld veroorzaken. Dergelijke cijfers maken de urgentie van duurzamer vastgoed duidelijk. Nieuwe wetgeving voegt daar een dimensie aan toe. ESG (Environmental, Social en Governance) is geen kostenpost meer, maar een investeringsvraagstuk, met een leidende rol voor facility management (FM).

Men kan zich natuurlijk afvragen of wetgeving de juiste trigger is om aan de slag te gaan met duurzaam ondernemen, maar de wet creëert wel een goede business case. Tot voor kort hielden veel organisaties de boot af, want het thema werd vooral gezien als een kostenpost. Maar als je eenmaal met ESG aan de slag gaat, dan merk je dat het eigenlijk een investeringsvraagstuk is.

Vijf redenen

Er zijn vijf redenen om ESG-compliant te willen zijn:

  • Bijdragen aan een betere wereld;
  • Minder kosten door verminderd energieverbruik;
  • Het voorkomen van boetes: op basis van de EU-taxonomie en de CSRD-richtlijn kunnen organisaties straks geconfronteerd worden met een carbon-taks als ze de doelstellingen niet halen;
  • Banken zullen groene organisaties makkelijker financieren tegen gunstigere rentecondities: investeerders zijn momenteel op zoek naar groene, toekomstbestendige en rendabele investeringen. De toegang tot geld wordt afhankelijk van de mate waarin men duurzaam onderneemt en een ESG-label gaat dus concurrentievoordeel geven;
  • De battle-on-talent: Generatie Z, toekomstige generaties, maar ook oudere generaties, willen werken bij een organisatie die duurzaam en sociaal verantwoord handelt.

Leidende rol FM

CSRD-wetgeving verplicht organisaties tot rapportage over hun activiteiten op het gebied van ESG. Daaraan wordt een jaarlijkse audit gekoppeld, wat betekent dat ESG onderdeel wordt van het jaarverslag. Dit gegeven verandert de positie van facility management en vastgoedbeheer. Vanuit de vastgoedgedachte was FM altijd ondersteunend, maar facility management kan direct invloed hebben op aspecten waarover de organisatie moet rapporteren. Dit geeft FM een sturende rol in primaire processen, die leidend zijn in de ESG-doelstellingen van de organisatie.

Het is aan facility en/of vastgoedmanagers om de corporate ESG-doelstellingen te vertalen naar concrete impactgebieden. Dit vereist een gedetailleerd inzicht in de eigenschappen en het gebruik van gebouwen. Je wilt per portfolio, gebouw, ruimte of zelfs per asset inzicht hebben in de uitstoot en verbruik. Vanuit dat inzicht kan men de meest urgente impactgebieden bepalen, doelen vaststellen en vervolgens die doelen monitoren.

Vier verbeterprojecten

Er zijn vier mogelijke verbeterprojecten voor duurzame gebouwen:

  • Het aantal vierkante meters en gebouwen reduceren: software kan laten zien hoe een gebouw wordt gebruikt. Vooral na de coronacrisis worden sommige ruimtes nog voor maar 10% gebruikt, wat betekent dat je overbodige ruimtes onnodig verwarmt, verlicht, etc. en daar ook nog eens onnodig voor betaald;
  • Het vervangen van fossiele brandstoffen door te elektrificeren;
  • Het zelf opwekken van energie, via bijvoorbeeld zonnepanelen, of het inkopen van groene stroom;
  • Digitaliseren en automatiseren: hierdoor wordt efficiënte facilitaire dienstverlening mogelijk.

Processen optimaliseren

Om deze vier verbeterprojecten succesvol uit te kunnen voeren, zal men moeten beginnen met het monitoren en optimaliseren van processen. Hieraan kunnen IoT-oplossingen een grote bijdrage leveren. Deze oplossingen resulteren in minder fouten, minder kosten, minder afval en een hogere efficiëntie. Hetzelfde geldt voor onderhoud: gebruiksdata kan men via een Building Management Systeem (BMS) koppelen met het onderhoudsproces. Je kunt onderhoud voorspellen en automatisch uitvoeren. Dit is niet alleen voordeliger en veiliger voor de gebouwgebruikers, maar een goed onderhouden asset is ook 30% tot 60% duurzamer.

Opportunities for facility management

Daarom liggen er veel kansen bij facility management. Door de facilitaire diensten beter af te stemmen op het daadwerkelijke gebruik, kan de CO2-voetafdruk van een vastgoedportefeuille flink worden verlaagd. Door de inzichten te koppelen aan concrete acties is het mogelijk een belangrijke versnelling te realiseren in het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen.

Redney Janssen - Planon

Redney Janssen

Business Development Director ESG

Redney Janssen, de Business Development Director voor ESG bij Planon, loopt voorop in het stimuleren van duurzaamheid en operationele efficiëntie in het digitale tijdperk. Met een bachelorsdiploma in Business Informatics en meer dan 15 jaar ervaring in IT-projectmanagement, brengt Redney een unieke mix van technische bekwaamheid en strategische visie in zijn rol.

Deel dit artikel