A dome building with glass windows and roof and green plants around.

Data: Där hållbarhet & FM börjar

Vi vet att den byggda miljön bidrar med upp till 40 % av de globala växthusutsläppen. Men med rätt data kan vi bättre förstå koldioxidavtrycket för specifika områden, såsom verktyg för fm-teknik, HVAC-system, mötesrum och andra tillgångar i byggnader. En tydlig bild av hur dessa områden presterar skulle hjälpa organisationer att välja de områdena som ger störst effekt om man genomför förändringar. Detta skulle bidra till att förbättra hållbarhetsarbetet och resultera i bättre ESG-rapportering.

Men var ska man börja? Fastighetshanteringen, såklart!

Långt innan "ESG-rapportering" blev obligatoriskt har fastighetsteam samlat in data om byggnaders prestanda för att förbättra områden såsom energianvändning, hälsa och säkerhet samt hyresgästernas tillfredsställelse. FM är därför en utmärkt utgångspunkt för att din organisation ska få en bättre förståelse för de data du redan har, så att ni kan komma igång med era hållbarhetsinitiativ.

Koppla samman hållbarhet och fastighetsförvaltning

Tyvärr är det inte alltid så enkelt att få hållbarhet och facility management att gå hand i hand. Det beror på många faktorer, men det som som sticker ut är att många organisationer inte har rätt lösningar och digitala verktyg för fm-teknik på plats för att hantera sina data. Det innebär att de inte kan ge en heltäckande översikt över de data de producerar, eller att de inte effektivt kan implementera analysverktyg som kan omvandla dessa data till handlingsbara åtgärder som har en positiv miljöpåverkan.

Om du precis har börjat är du inte ensam! Faktum är att omkring 30 % av företagen fortfarande använder föråldrade metoder, t.ex. kalkylblad, för att samla in och spåra data för resurser och energi. Ett modernt IWMS-verktyg kan däremot reglera och standardisera data och processer inom den byggda miljön så att de blir konsekventa, rapporterbara och förbättringsbara - både miljömässigt och socialt.

Med rätt data kan fastighetsförvaltare kvantifiera energieffektiviteten och energislöseriet för att bidra till att förbättra organisationens koldioxidavtryck. IDC uppskattar till exempel att användningen av data och analyser kommer att minska de globala koldioxidutsläppen med 3 % fram till år 2024 enbart inom den industriella och kommersiella sektorn.

Alla aspekter av hållbarhet

Hållbarhetsinitiativ bör sträcka sig längre än att ta hand om miljön. För att fastighetsförvaltare ska kunna uppfylla alla sina ESG-mål måste de ta hänsyn till miljömässiga-, sociala- och förvaltningsfrågor. Lyckligtvis kan tillgång till korrekt och strukturerad data hjälpa dig med alla tre.

Det går att mäta beläggningsgrader, klimatförhållanden och tillgångars prestanda. Genom att använda data från dessa kan de anställda prestera sitt bästa tack vare perfekta förhållanden i arbetsmiljön. Medarbetarna kommer dessutom att vara nöjdare med arbetsplatsanvändningen om er data används på rätt sätt. Med ett centralt mål för den moderna fastighetsförvaltaren kan även energieffektiviteten förbättras. En win-win-situation!

Data används redan av många organisationer för att stödja deras hållbarhetsmål och öka arbetsmoralen. En amerikansk möbeltillverkare kunde till exempel använda Schneider Electrics EcoStruxure Resource Advisor för att övervaka och spåra tillverknings- och driftsdata och därmed minska energiförbrukningen i tillverkningen med 27 % jämfört med det senaste årtiondet.

Företaget kunde även minska, återvinna eller återanvända 97 % av avfallet från sin tillverkning, vilket har lett till att de inte har något avfall alls till deponi från nio anläggningar hittills. Exempel på ESG-fördelar som härrör från mer robust dataanvändning kommer sannolikt bara att öka i takt med att användningen av IoT-enheter, såsom mätare, sensorer och anslutna tillbehör, ökar i den byggda miljön.

Idag är data oerhört viktigt för både hållbarhet och fastighetsförvaltning. I framtiden kommer det att vara avgörande för din organisation.

Vill du veta mer?

Detta är endast ett av avsnitten i vår senaste e-bok. Vill du ta reda på hur du kan bidra till att skapa en mer hållbar arbetsmiljö? Ladda ner vår nya e-bok, FM & hållbarhet: En grundläggande allians, som skapats av Planon och Schneider Electric.

Portrait of David Karpook, Sr. Business Consultant, Planon

David Karpook

Manager Partner Program

David har över 30 års erfarenhet inom RE & FM-branschen och har hanterat projekt över hela världen som kund, leverantör, systemimplementerare, utbildare och strateg. David är ordförande för OSCRE International, en standardiseringsorganisation för fastighetsbranschen. Han är en aktiv medlem av IFMA och 2016 Associate Member of the Year. David är även ordförande för IFMA:s Real Estate Advisory & Leadership community (REAL) och medlem i IFMA Foundations Global Workforce Initiative.

Dela den här artikeln