Portrait of David Karpook, Sr. Business Consultant, Planon

David Karpook

Manager Partner Program

David har över 30 års erfarenhet inom RE & FM-branschen och har hanterat projekt över hela världen som kund, leverantör, systemimplementerare, utbildare och strateg. David är ordförande för OSCRE International, en standardiseringsorganisation för fastighetsbranschen. Han är en aktiv medlem av IFMA och 2016 Associate Member of the Year. David är även ordförande för IFMA:s Real Estate Advisory & Leadership community (REAL) och medlem i IFMA Foundations Global Workforce Initiative.

Blogg
A dome building with glass windows and roof and green plants around.

Data: Där hållbarhet & FM börjar

den 11 januari 2024 | David Karpook

Data is the linking pin between sustainability and FM. Read in this blog how data management systems like an IWMS can help you support ESG goals.

Lär dig mer
Blogg
People having a meeting in a greenhouse

5 förändringar FM-team kan göra för att stödja ESG-mål

den 7 december 2023 | David Karpook

Det behöver inte vara svårt att göra dina byggnader och anläggningar mer hållbara. Läs den här bloggen för fem enkla förändringar som du kan göra inom FM nu.

Lär dig mer
Blogg
Young people around an office desk.

"En storlek passar en" på den nya arbetsplatsen

den 21 september 2022 | David Karpook

En storlek passar inte alla: I detta blogginlägg belyser vi betydelsen av att stimulera samarbete och arbete i team.

Lär dig mer
Blogg
Sustainable greenhouse in office building with plants.

Hållabarhet Och Fastighetsförvaltning: En Handlingsplan För Partnerskap- Del 2

den 5 april 2022 | David Karpook

Fastighetsförvaltare är en naturlig samarbetspartner vid hållbarhetsinitiativ. Detta blogginlägg utforskar en metod i fyra steg som fastighets- och hållbarhetsteam kan använda för att arbeta bättre tillsammans.

Lär dig mer
Blogg
People walking in the green office

Hållbarhet och fastighetsförvaltning: vad innehåller en metod? - Del 1

den 31 mars 2022 | David Karpook

Den här bloggen utforskar en metod i fyra steg för att effektivisera hållbarhetsinitiativ som utvecklats av Alan AtKisson i boken The Sustainability Transformation.

Lär dig mer
Blogg
Office buildings managed with integrated sustainability solution.

Utforska ”G:ET” i ESG: varför fastigheter bör vara delaktiga

den 1 mars 2022 | David Karpook

ESG: miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning – är ett hett ämne för många organisationer som diskuterar hållbarhet. I den här bloggen utforskar vi ”bolagsstyrning” utifrån fastighetsskötsel och IWMS.

Lär dig mer
Blogg
Three people around a meeting table in an open space.

Krympande fastighetsportföljer och möjligheter för IWMS

den 27 maj 2021 | David Karpook

I och med att prioriteringarna för utrymmesplanering har gått från att fokusera på trängsel till att säkerställa arbetarnas hälsa och säkerhet, behöver företag komplexare informationsvyer för att kunna se till att arbetsplatserna bedrivs i enlighet med policyer och bestämmelser.

Lär dig mer
Blogg
Group of people sitting around a desk and talking about data.

Full fart mot framtidens teknologi för arbetsplatser

den 10 september 2020 | David Karpook

Avancerad teknik för smarta fastigheter som förra året verkade ”bra att ha” men inte var något krav, kommer allt närmare kategorin ”grundpelare på arbetsplatsen” – i synnerhet nu när organisationer letar efter sätt att förbättra välbefinnande och hälsa på arbetsplatsen.

Lär dig mer
Blogg
Green building in Singapore

Att bibehålla fastigheters hälsa medan vi återhämtar oss från krisen

den 14 maj 2020 | David Karpook

Fastigheter kan inte få COVID-19, men de kan bli lidande ändå. Försummelse är ett problem för fastigheter. De kanske inte utsättas för slitage av människor just nu, men de utsätts fortfarande för naturkrafter – vind, regn, frysgrader/töväder i omgångar – och för skadegörelse, inbrott och annat sabotage.

Lär dig mer
Blogg
Groups of students discussing their studies inside the University building's hallway.

Important stakeholders of the Campus of the Future

den 20 februari 2020 | David Karpook

Students expect the universities they attend to provide them with networking opportunities and pathways to collaboration with other students, universities, local communities, and employers. This means, universities must focus on the right stakeholders and constituencies for their students.

Lär dig mer