People having a meeting in a greenhouse

5 förändringar FM-team kan göra för att stödja ESG-mål

Facility Management- och operativa team har en fantastisk möjlighet att genomföra positiva förändringar inom den byggda miljön för att stödja deras organisations ESG- och hållbarhetsmål. Enligt World Economic Forum ansvarar byggnader för nästan 40 procent av de globala koldioxidutsläppen, 50 procent av energiförbrukning i världen och 40 procent av förbrukningen av råvaror.

Dessa siffror kan verka skrämmande, men det behöver inte vara svårt att optimera dina byggnader och anläggningar till att bli tillgångar som gynnar miljön. Här är fem enkla förändringar som dina FM-team kan göra idag för att stödja dina ESG-mål på ett bättre sätt:

1. Var proaktiv

Det pratas mycket om hur verksamheter kan bli mer hållbara, men ofta stöter man på problem som leder till att de handlingar man bestämt sig för att göra aldrig genomförs. Så hur övervinner du detta? För bästa resultat måste hållbarhet ses som en grundläggande komponent i företagets kultur, värdeskapande och riskhantering.

Konkreta initiativ är viktiga, men att sätta ett värde på de skador som ohållbara metoder orsakar hjälper även till att motivera vissa avdelningar. Det kan till exempel försvinna ytterligare 23 biljoner dollar från den globala ekonomin fram till år 2050 om den nuvarande situationen kring klimatförändringarna består. Med tydliga mål och bättre verktyg för hållbarhets- och ESG-rapportering kan Facility Management-teamen påverka enormt, särskilt när det gäller energianvändning och effektivitet, genom att helt enkelt dela med sig av de data som de redan samlar in och hanterar.

2. Använd den senaste tekniken

Det kan i hög grad stödja hållbarhetsrapportering om du samlar in relevanta data för miljöns och byggnaders prestanda i välstrukturerade databaser, såsom ett Integrated Workplace Management System - framförallt när det gäller energieffektivitet. Andra tekniska FM-verktyg, inklusive programvara för övervakning av miljömässig hållbarhet såsom Schneider Electrics Resource Advisor, samt integrationer mellan sådana plattformar kan på liknande sätt vara till hjälp för att säkerställa att ESG-data är korrekta, uppdaterade och väl underhållna.

3. Förbättra effektiviteten på arbetsplatsen

Det finns flera steg som era Facility Management-team kan ta för att förbättra effektiviteten i den byggda miljön. Organisationer kan övervaka sin arbetsplatsanvändning, hur populära olika arbetsmiljöer är och vilket inomhusklimat som föredras. Faktum är att ännu fler faktorer kan mätas för att förstå den faktiska resursanvändningen och på så sätt undvika slöseri. Detta kommer inte bara att göra det möjligt för organisationer att anpassa sina fastighetsportföljer, utan det kommer sannolikt även att förbättra hur nöjda medarbetarna är - vilket hjälper dig att uppfylla den sociala delen av alla ESG-mål.

4. Anamma hybridarbete

I samband med covid-19-pandemin var det många som snabbt började använda hybrida arbetsplatser, men många fastighetsförvaltare kan fortfarande göra mer för att de används på ett sätt som förbättrar hållbarheten optimalt. Hybrida arbetsplatser kan användas för att minska en organisations fastighetsavtryck. Samtidigt får kontorsanställda ett individuellt utrymme med förbättrad komfort och välbefinnande, vilket leder till högre medarbetarnöjdhet. En studie från Cornell University och Microsoft visade att distansarbete kan minska koldioxidavtrycket med upp till 54 procent jämfört med om de anställda arbetar på plats.

5. alla att engagera sig

Du kan endast uppnå verklig framgång vad gäller hållbarhet om du har ett holistiskt synsätt. Organisationer måste därför engagera sina IT-avdelningar, ekonomiavdelningar, BI-team, HR-personal, chefer för drift och underhåll, entreprenörer och personalen inom fastighetshanteringen för att alla helt och hållet ska förstå hållbarheten i byggnaden. Vad kan de göra för att förbättra den?

Det kommer att kräva en hel del arbete för att bekämpa klimatförändringarna och den byggda miljön har en viktig roll i detta - men det har även fastighetsförvaltarna.

Vill du veta mer? Detta är endast ett avsnitt i e-boken som skapats gemensamt av Planon och Schneider Electric. Läs hela e-boken Facility Management och hållbarhet: En grundläggande allians här.

Portrait of David Karpook.

David Karpook

Manager Partner Program

David har över 30 års erfarenhet inom RE & FM-branschen och har hanterat projekt över hela världen som kund, leverantör, systemimplementerare, utbildare och strateg. David är ordförande för OSCRE International, en standardiseringsorganisation för fastighetsbranschen. Han är en aktiv medlem av IFMA och 2016 Associate Member of the Year. David är även ordförande för IFMA:s Real Estate Advisory & Leadership community (REAL) och medlem i IFMA Foundations Global Workforce Initiative.

Dela den här artikeln