Office buildings managed with integrated sustainability solution.

Bättre tillsammans - Så utökar SAP sin molnbaserade ERP-portfölj genom samarbeten

Detta är en repost av Jan Gilgs blogg på www.sap.com.

Visste du att de byggnader vi bor och arbetar i står för cirka 40 procent av den globala energiförbrukningen? På samma sätt som du använder en termostat för att reglera temperaturen i det rum du befinner dig i, kan du nu använda molnbaserade ERP-lösningar för att reglera din organisations energiförbrukning genom att optimera er verksamhet och era affärsprocesser.

De pågående klimatförändringarna och den växande energikrisen understryker behovet av en djupare insikt kring hur vi kan hantera vår energikonsumtion. Denna utmaning förstärks av ekonomisk osäkerhet, utbredd distansarbete, inflationsspiraler, global uppvärmning och skärpta efterlevnadsregler. Dessa faktorer bildar tillsammans en komplex och påtaglig utmaning som organisationer måste möta i dagens samhälle. Att finna hållbara och effektiva lösningar för dessa problem är avgörande för både vår planets framtid och vårt ekonomiska välbefinnande. Nästan alla företag måste hantera anläggningar, kontor, butiker eller andra typer av fysiska utrymmen och behovet av att balansera tillgång och efterfrågan, investeringar och kostnader samt avtalsenliga skyldigheter är avgörande. Men förstår vi verkligen hur en specifik åtgärd påverkar vårtkoldioxidavtryck?

Det är här som smart teknik kommer in i bilden för att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Professionella fastighetsorganisationer står inför multidimensionella utmaningar och behöver stöd av datadrivna processer med den senaste tekniken. Genom att frigöra den enorma potentialen hos ansluten data blir det möjligt att hantera strategier för optimering med målet att framtidssäkra fastighetsdriften. För att möjliggöra datainsamling för smart fastighetsförvaltning har ekosystemet med samarbetspartners en avgörande roll, eftersom det kombinerar expertis inom dataintegration, analys, domänkunskap och innovation för samarbeten.

Det bästa ekosystemet vinner

Ett nätverk med samarbetspartners är avgörande för att företag i alla storlekar ska kunna öka innovationstakten och bli mer motståndskraftiga. Att samarbeta med våra partners öppnar inte bara upp för innovation, utan ger i slutändan även snabbare mervärde för våra kunder och kritiska funktioner adresseras som en del av vår SAP S/4HANA Cloud roadmap. Sättet att integrera med samarbetspartners har förändrats över tid: Idag använder många av våra partners SAP Business Technology Platform (SAP BTP) för att skapa väl integrerade lösningar som ger våra kunder sömlösa processer och upplevelser.

Genom att kombinera styrkorna hos marknadsledande organisationer, såsom Planon och Schneider Electric, med SAP:s expertis kommer de att kunna skapa ett betydande affärsvärde och innovation för sin fastighetsverksamhet genom att koppla samman byggnader, människor och processer. SAP:s molnbaserade ERP-lösning fungerar som ryggrad för att hantera end-to-end affärsprocesser, tillsammans med Planon, marknadsledaren för vertikal programvara för fastighets- och anläggningshantering, och Schneider Electric, den globala specialisten inom energihantering och automatisering för byggnader.

Kunder kommer att dra nytta av dataflöden från smart teknik som sömlöst integreras i ERP-processer. Detta kommer att frigöra potentialen i den enorma mängden fastighetsrelaterade data som finns tillgänglig och omvandla den till verkligt affärsvärde. "Med det här samarbetet kommer både SAP:s och Planons kunder att kunna skapa mervärde för hela företaget", säger Pierre Guelen, CEO och grundare av Planon. "De kombinerade lösningarna kommer att göra det möjligt för kunderna att driva förstklassiga verksamheter vad gäller fastigheter och arbetsplatser, samtidigt som det höjer användarupplevelsen. Ökad effektivitet kommer att minska kostnader, energiförbrukning och koldioxidutsläpp."

Skapa mervärde för hela bolaget

Detta är något som endast SAP, tillsammans med ett ekosystem av partners, kan leverera på ett integrerat sätt. Samarbetet kommer att leda till en gemensam produktplan för mer djupgående process- och teknikintegration för att leverera mervärde för hela företaget, inklusive bättre efterlevnad och IoT-anslutna affärsinsikter och automatisering. Kunderna kommer att dra nytta av ett sömlöst datautbyte mellan alla avdelningar som arbetar med förvaltning, underhåll och support av fastigheter, till exempel finans, inköp, redovisning och andra relaterade affärsområden såsom Real Estate och Facility Management.

SAP S/4HANA Cloud kommer tillsammans med SAP Business Technology Platform som teknisk ryggrad att driva denna typ av innovation, vilket kommer att skapa nya möjligheter för att göra affärer. SAP BTP fungerar som den centrala integrationsplattformen för de nya kombinerade lösningarna som gör det möjligt för kunder och partners att enkelt integrera med befintliga SAP-lösningar. Det gemensamma erbjudandet kommer att finnas tillgängligt som en premium-certifierad Endorsed App via vår digitala handelsplattform SAP Store och kommer att erbjuda mervärde till SAP S/4HANA Cloud public och private edition-kunder. Som en del av samarbetet med Planon får företag en 360°-strategi för samarbetspartners som inkluderar:

  1. Stark produktinnovation och samarbete för att skapa integrerade scenarier där kunderna drar nytta av premium-certifierade integrationer,
  2. Beprövad premium-certifiering: SAP:s validering ökar kundernas förtroende genom att garantera en fullständigt testad och SAP-godkänd integration som uppfyller våra produktstandarder,
  3. Ett starkt Go-to-Market-samarbete med aktiv samförsäljning, gemensam positionering, co-marketing och ledningsstöd ger våra kunder tillgång till denna gemensamma innovation.

Samarbetet aktiverar en bred uppsättning funktioner för att hjälpa fastighetsportföljer att bli mer hållbara, samtidigt som det ökar tillgången till konsumtionsdata, initiativ och relaterade investeringar. Lösningen Planon Real Estate Management for SAP finns redan nu tillgänglig med inledande integrationer, och en helt integrerad version planeras bli tillgänglig i början av nästa år.

Detta samarbete stärker visionen om vår samarbetsinriktade, datadrivna och nätverksbaserade molnbaserade ERP-lösning genom att föra samman SAP S/4HANA Cloud som "hjärtat" i ett intelligent och hållbart företag tillsammans med kraften i vårt ekosystem. Genom att implementera smarta molnbaserade ERP-lösningar som är utformade för att minska energiförbrukningen och optimera verksamheten kan organisationer uppnå en mer effektiv och hållbar affärsmiljö - på samma sätt som en välfungerande termostat bidrar till en bekväm och energieffektiv arbetsplats.

Portrait image of Jan Gilg

Jan Gilg

President & Chief Product Officer Cloud ERP | SAP

Jan leder Cloud ERP, där han har globalt ansvar för utveckling, leverans och produkthantering av SAP S/4HANA- och den Digital Supply Chain-portföljen.

Dela den här artikeln