I min nya roll på Planon som Senior Solution Marketer fick jag i uppgift att uppdatera Planons White Paper ”Vad är ett IWMS?”. Detta var en bra introduktion och ett tillfälle att bekanta mig med systemet för Integrated Workplace Management, Arbetsplatsledning (IWMS). Jag fick lära mig vad det innebar, vem det är avsett för samt vilket värde och vilka fördelar det ger kunderna. Det var då jag upptäckte att IWMS var en vanlig och accepterad term i USA och i många globala organisationer. Men i Storbritannien och i andra delar av Europa kallas programvara för fastighetsförvaltning och Facility Management oftast för Computer Aided Facility Management (CAFM). I Nederländerna och Belgien brukar man säga Facility Management Information System (FMIS). Under 2022 lanserade Verdantix ett nytt alternativ: Connected Portfolio Intelligence Platform (CPIP). Så nu är det dags för mig att göra en djupdykning i skillnader och likheter och ge lite historisk bakgrund till det här för att lugna ditt sinne.

Rent funktionsmässigt är den största skillnaden mellan IWMS och CAFM att IWMS även innehåller omfattande funktioner för fastighets- och leasinghantering, projektledning och miljömässig hållbarhet. Utöver IWMS och CAFM, som fokuserar på att stödja flera olika integrerade processer, finns det många speciallösningar. Dessa lösningar fokuserar på en särskild process eller en viss uppsättning av processer, oftast i relation till ett huvudämne.

I en ny marknadsrapport uppger Verdantix att IWMS-lösningar nu utvecklats till Connected Portfolio Intelligence Platforms (CPIP), vilket ger större kundvärde med hjälp av insikter från IoT och avancerad analys. Låt oss blicka bakåt för att bättre förstå vad jag pratar om innan jag ger min syn på saken.

Integrated Workplace Management System, Arbetsplatsledning (IWMS): Kort historik

IWMS 1.0

Från 1980-talet och fram till 2000-talet försökte organisationer stötta sina processer för Facility Management med speciallösningar och CAFM-lösningar. Dessa lösningar fungerade ofta bra för hanteringen av enskilda byggnader, eller enkla portföljer, och brukade utformas för att utföra en funktion i taget. Maintenance management, Facility Management och tillgångsspårning var de viktigaste funktionerna.

I början av 2000-talet introducerades IWMS vilket erbjöd en mer omfattande strategi för Facility Management. IWMS-lösningarna gjorde det möjligt att centralisera data för en komplex portfölj av olika byggnader på ett och samma ställe. Funktionaliteten har utökats till att omfatta leasinghantering, utrymmeshantering och energirapportering.

CAFM-lösningarnas grundläggande funktioner för datalagerhantering och affärsrapportering uppdaterades också. Med IWMS blev datautvinning, business intelligence och datavisualisering möjlig.

IWMS-lösningar kan även integreras i affärsprogramvarulösningar och byggnadsinformationsmodellering (BIM), vilket gynnar ett brett spektrum av intressenter utöver Facility Managers inom exempelvis finans- och fastighetsplanering.

Scrabble words: CMMS, FMIS, IWMS, CPIP.

IWMS 2.0

Tack vare olika teknikrelaterade och kunddrivna trender, utvecklades IWMS avsevärt mellan 2010 och 2022. En integrerad IWMS-lösning blev lika viktigt som kvalificerad arbetslivserfarenhet. IWMS-lösningen hanterade inte bara anläggningen utan användes även för att hantera upplevelsen för byggnadens användare. Utöver de fysiska elementen för utrymme och tillgångar användes det för att hantera tjänsteleveranser.

Ur ett tekniskt perspektiv har IWMS följt med i världens mobila övergång till molnet. IWMS 2.0 är molnbaserad, modulär, mobilklar och kapabel att integrera relevanta IoT-data. Leverantörerna förbättrade också sin dataanalys med tillämpning av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML). Dessutom blev lösningarna enklare att anpassa för icke-teknisk personal genom metoder som krävde mindre kod.

Dessa förändringar har uppmuntrats ytterligare i övergången till hybrida arbetsplatsstrategier, vilket har ökat efterfrågan på mer flexibla IWMS-lösningar. Under covid-19 ville organisationer hantera medarbetarnas hälsa och säkerhet och efterfrågan på dessa lösningar blev då skyhög. I denna utveckling ökade behovet av mer anpassningsbara och modulära erbjudanden.

Utforska utvecklingen av IWMS och Connected Portfolio Intelligence Platforms (CPIP)

Det har varit en omvälvande period med stora förändringar och mycket innovation som lett fram till ny teknik i form av molnanslutna IoT-enheter och digitala tvillingar, där pressen från energikrisen driver på anläggningsoptimeringen. Dessutom har uppgången för PropTech-marknaden, som lett till fortsatta investeringar, drivit lösningar från ett hårdvarufokus till ett mjukvarufokus som så småningom blivit servicedrivna. Samtidigt har det skett en revolution i användarbeteendet i och med branschens strävan för att bli mer ESG-ansvarig och mer orienterad mot användarupplevelsen – där har effekterna från covid-19 även spelat en stor roll så klart.

IWMS-leverantörer har hittills reagerat beundransvärt i dessa trender och lyckats med att uppfylla kundernas ständigt föränderliga behov. Frågan vi nu ställer oss är om den nuvarande iterationen av IWMS har nått sin gräns och om de anslutna, intelligenta portföljplattformarna (CPIP) bättre kan tillgodose kundernas framtida krav. Plattformar för smarta byggnader som CPIP erbjuder en öppnare arkitektur som förbättrar sammankopplingen mellan smarta byggnader och deras ekosystem. Enligt Verdantix kan dessa plattformar hantera följande utmaningar:

  • Genom att införa punktlösningar från tredje parter kan kunderna utnyttja CPIP:er för att hantera nya utmaningar som hållbarhetshantering och ESG.
  • Genom att den gör alla relevanta data tillgängliga där de behövs övervinner CPIP:er argumentet plattform kontra punktlösning.
  • CPIP-kunder kommer att kunna få nya insikter och skapa smartare arbetsflöden genom användandet av granulära datauppsättningar för IoT.
  • Med CPIP:er kan man samla in data från operativ teknik som BMS och BAS för att skapa smarta byggnader.
  • Programvaruunderhåll förenklas även med CPIP:er genom modulära, molnbaserade och färdiga arbetsflöden. Vilket minskar problemen förknippade med tid-till-värde.
  • Eftersom användarbasen för dessa plattformar fortsätter att expandera – till HR-chefer, ekonomichefer, hållbarhetspersonal och andra som behöver åtkomst – kommer CPIP:er tillhandahålla skräddarsydda appar och instrumentpaneler för varje användargrupp.

Se sammanfattningen av de grundläggande funktionerna för CPIP i tabellen nedan:

Fundamental Features Of CPIP Offerings*

Feature Requirements
Core Value Proposition Employee engagement and workflow optimization across the hybrid workplace. Asset performance improvements enabled by real-time data and advanced analytics
Modules Facilities, maintenance, lease, property, capital projects, space, workplace, employee experience, asset and energy/ESG management
Product Architecture Cloud-first architecture with targeted integrations; IoT data-capture capabilities and low-code offering
Analytics Advanced analytics: AI, ML, RPA
Data Input Manual, smart devices (e.g. IoT sensors and meters, and connected equipment), building systems (e.g. HVAC and BMS), and third-party software and existing business solutions (e.g. ERP)
User Experience Integrated omnichannel user experience: single dashboard for reporting, and consistent UI across modules and devices
Assets Managed Buildings and non-building assets (e.g. linear assets), and employees’ homes
User Types FM, HR, RE, FD, sustainability and building users

* Market Insight Verdantix (2022): The Transformation Of IWMS To Connected Portfolio Intelligence Platforms (CPIP)

Du kan känna dig lugn

Med tanke på att Planon i dagsläget positionerar sig som den ledande leverantören av smart och hållbar programvara för fastighetsförvaltning skulle jag vilja hävda att Planons programvara täcker belastningen och är framtidssäker. När jag tittar på Verdantix definition av CPIP kan jag konstatera att Planons öppna plattform uppfyller alla krav ”Molnanslutna plattformar som hjälper företag att förbättra byggnaders prestanda inom portföljförvaltning, drift och medarbetarupplevelse.” Så jag lovar att du kan känna dig helt lugn. Det spelar ingen roll om du tittar på en IWMS, CAFM, CMMS, CPIP o.s.v. för Planons smarta och hållbara programvara för fastighetsförvaltning täcker in allt.

John de Beijer smiling in a greenhouse.

John de Beijer

Senior Solution Marketeer

John är Senior Solution Marketeer på Planon och har lång erfarenhet av att driva strategiska marknadsföringsinitiativ i olika branscher. Från att leda integrerade kampanjer till att utforma marknadsföringsstrategier för partners bygger han broar mellan teori, praktik, strategi, genomförande, människor och resultat.

Dela den här artikeln