Internet of Things (IoT) fortsätter att ha en anmärkningsvärd inverkan på fastighetsförvaltning och Facility Management. Men trots förväntningarna om de fördelar det kan ge, övervägs inte alltid de praktiska verkligheterna med att implementera sensorteknologi.

I detta blogginlägg hittar du en överblick över de utmaningar ditt företag först måste övervinna innan du fullt ut kan utnyttja fördelarna med IoT-sensorer. Dessa är både tekniska och mänskliga till sin natur och finns oavsett om du vill förbättra din produktivitet, hållbarhet, effektivitet eller andra mätetal.

Vilka är de största utmaningarna inom IoT?

Medan vissa IoT-utmaningar är uppenbara, är andra mindre kända. Det beror på vilken fas av utredning eller implementering du befinner dig i. Vilka känner du igen och vilka inte?

1. Överväldigande urval

Den första utmaningen att ta itu med är att bestämma exakt vad du försöker uppnå. Idag finns det ett stort utbud av olika typer av IoT-sensorer tillgängliga och detta val kan, förståeligt nog, vara överväldigande. Tydlighet är därför nyckeln. Identifiera ditt mål och leta sedan efter den bästa IoT-sensorn som hjälper dig att uppnå det målet.

2. Anslutning

Fråga sedan dig själv hur dina IoT-sensorer passar in i den bredare anslutningen i dina smarta byggnader. Behöver du trådbundna eller trådlösa sensorer? Om du väljer trådlösa sensorer, har du tänkt på deras räckvidd och effektkrav? Hur ska de installeras?

3. Skalbarhet

Skalbarhet kan också skapa ett hinder. Detta inkluderar inte bara sensorhårdvara, utan även IoT-infrastruktur. Hur mycket data kommer att skapas av en IoT-distribution i stor skala, och har du resurserna att hantera det?

4. Interoperabilitet

För att en byggnad verkligen ska vara "smart" kommer flera typer av sensorer att behövas. Faktum är att McKinsey & Company uppger att 40% av de potentiella fördelarna med IoT är beroende av interoperabiliteten mellan olika system. För att fungera effektivt bör IoT-sensorer integreras sömlöst med dina andra lösningar.

5. Cybersäkerhet

Rapporter om cyberattacker på IoT-sensorer är vanliga och nästan hälften av alla företag medger att de inte kan upptäcka IoT-säkerhetsintrång i sina nätverk. IoT-sensorer kan introducera ytterligare sårbarheter i ett nätverk, särskilt om de lider av svag autentisering, brist på kryptering eller inkonsekventa säkerhetsstandarder.

6. Sekretess

Även om tekniska skyddsåtgärder kommer att behövas för att lösa säkerhetsproblem, måste organisationer också ta itu med integritetsproblem. IoT-sensorer kan samla in en enorm mängd data. Individer kanske inte är helt bekväma, åtminstone till en början, med sensorer som registrerar information om dem.

Även om mycket av diskussionen kring IoT-teknologier är av teknisk karaktär, bör det inte glömmas bort att installation av sensorer inte är ett slutmål i sig - det handlar i första hand om mervärde för byggnadens användare.

Anta ett mänskligt förhållningssätt

Prioritera transparens när du pratar med dina anställda om dina sensorinstallationer och försäkra dem om att all osäkerhet om IoT:s nödvändighet eller integritetsrädsla kan läggas till ro. Förklara vilken data som samlas in, varför och hur den kan användas för att förbättra arbetsplatsens upplevelse.

Se dessutom till att du arbetar nära ditt IT-team och dina befintliga chefer när du utforskar IoT-sensorinstallationer. IT-avdelningar föredrar att ha så få applikationer som möjligt inom företaget, så leta efter integrerade lösningar som kan samla in och utnyttja data från flera källor, oavsett om det gäller luftkvalitet, utrymmesutnyttjande eller energiförbrukning. Sök efter en lösning som kan konsolidera din IoT-data och använda robusta åtkomstkontroller för att hålla den säker.

Informera samtidigt dina byggnadsanvändare om de fördelar som du förväntar dig att låsas upp genom IoT oavsett hur stor din kommersiella fastighetsportfölj kan vara. Istället för den manuella och (ofta) felaktiga processen att samla in data med ett anteckningsblock och penna, ger IoT-sensorer en helhetsbild av vad som pågår. Exakta data samlas in 24/7, över flera tidszoner.

Välj rätt leverantör

Ett problem kvarstår dock. När du undersöker IoT och sensorteknik kommer en mängd information att komma din väg. Det kan vara svårt att skilja fakta från fiktion. Hur säkerställer du att du gör rätt val? Det är där en pålitlig tredjepartsleverantör blir viktig, med produkter som kombinerar IoT-data från flera källor innan de levererar praktiska insikter för att förbättra medarbetarnas engagemang, effektivitet och hållbarhet. Leta efter en erfaren leverantör – som Planon – med en öppen IoT-plattform och en leverantör som har expertis och partnerekosystem för att säkerställa att du väljer rätt typ av sensor.

Även om det kan finnas utmaningar vid implementering av IoT-sensorer, kan rätt leverantör hjälpa till att lösa dem genom att tillämpa sin expertis och erfarenhet inom rätt områden. Det är precis vad Planon kan göra, att arbeta med alla relevanta intressenter så att eventuella problem kring interoperabilitet, säkerhet och skalbarhet löses.

Funderar du på att implementera IoT-lösningar inom din affärsstrategi? Lär dig om möjligheterna och utmaningarna i vår senaste e-bok. Upptäck hur Facility Management och fastighetsteam kan dra nytta av denna teknik.

Image of Planon's Senior Solution Marketeer Richard Bellairs.

Richard Bellairs

Senior Solution Marketeer

Richard Bellairs är en senior specialist inom B2B-produktmarknadsföring med 25+ års mångsidig branscherfarenhet. Han driver go-to-market-aktiviteter, ger stöd till våra globala säljteam och främjar samarbetet mellan våra marknadsförings- och produktteam.

Dela den här artikeln