Two students working on a project with their mentor in a business environment.

Lyx eller nödvändighet: Så väljer du en smart lösning för arbetsplatser

Skapa en smart och engagerande arbetsplats:Så kan det se ut  

Pandemin är inte över än, och för arbetsplatsansvariga förändras var och hur människor arbetar avsevärt just nu. Att hantera motstridiga prioriteringar, såsom att minska kostnaderna, men samtidigt prioritera medarbetarnas säkerhet och engagemang, är en svår balansgång. Dessutom finns utmaningen att försöka förutspå hur framtidens kontor kommer att se ut.

Många organisationer investerar i smarta lösningar för arbetsplatser, såsom närvaro- och miljösensorer, för att hjälpa dem förstå sina framtida arbetsplatsbehov, implementera hybridarbetsstrategier och förbättra upplevelsen för sina arbetsplatsanvändare.

Men utbudet av smarta lösningar för arbetsplatser är förvirrande och komplicerade. Hur kan man investera smart för att uppnå långsiktiga mål?

Titta på det här webbseminariet för att höra våra experter gällande smarta arbetsplatser diskutera några av de främsta verktygen och strategierna som organisationer utvärderar idag. De beskriver även ett tillväxtregelverk som säkerställer att dina IT-investeringar på arbetsplatsen ger ett hållbart och långsiktigt värde för din verksamhet.

Fyll i formuläret på denna sida för att se webbinariet.

Dela den här artikeln