California State University Long Beach campus.

California State University Long Beach

~ CSU Long Beachs universitetscampus strävar efter att uppnå bättre synlighet, transparens och kommunikation med studenterna, fakulteten, personalen och communityn ~

21 augusti 2019 – Planon meddelade idag att California State University Long Beach (CSULB) har gått live med Planon Universe, ett integrerat system för arbetsplatshantering (IWMS) för att förbättra sin campus-upplevelse. CSULB har ersatt sitt äldre system genom att implementera Planon Universe och strävar nu efter att vitalisera och förbättra sin underhållshantering, utrymmesplanering, integrerade tjänstehantering och sina mobila funktioner.

Målet för CSULB är att förbättra servicenivån för alla som använder universitetscampuset. Med hjälp av Planons IWMS kommer viktiga processer att förbättras och datakvaliteten öka, och alla intressenter kommer att vara bättre informerade om statusen för det arbete som efterfrågas på campus.

Med Planon Universe på plats kan CSULB-teamet fokusera på att anpassa sig till universitetets BEACH 2030-initiativ. Det är ett inkluderande och engagerande projekt för att få hela CSULB-communityn att samarbeta och ta fram, skapa och förbereda nya sätt att lära sig och arbeta på. CSULB-avdelningen arbetar nu med att förbättra sin synlighet och transparens på campus med hjälp av strategiska, taktiska och operativa KPI-kontrollpaneler som ger en enkel översikt över alla data som upprätthålls i Planon. CSULB-teamet ser fram emot att arbeta med innovativa och strategiska metoder med målet att förbättra campusets helhetsupplevelse.

”Vi är mycket stolta över att arbeta med California State University Long Beach”, säger Fred Guelen, VD för den nordamerikanska verksamheten hos Planon. ”De har visat att de är en inspirerad ledare med sin BEACH 2030-vision, och vi är stolta över att kunna stärka och stödja CSULB-teamet i att anpassa sig till den visionen med våra marknadsledande lösningar för campus-hantering och professionella tjänster.”

Foto: Sean DuFrene – fotograf – strategisk kommunikation – URD – California State University, Long Beach

Dela den här artikeln