21 juli 2021 – Coventry University har inlett ett samarbete med Schneider Electric, ledaren inom digital omvandling av energihantering och automatisering, och Planon, specialist på system för arbetsplatshantering, för att uppgradera sin universitetsbyggnad för teknik och datorvetenskap. Arbetet kommer att bidra till att effektivt framtidssäkra fastigheten samt förbättra hållbarheten, tillgångens motståndskraft och upplevelsen för personer som vistas i fastigheten, samtidigt som kostnaderna minskas.

”Ett av våra huvudmål är att sluta arbeta reaktivt och istället lösa problem innan de påverkar vår personal och våra studenter”, säger Nasima Laming, ansvarig för affärssystemssupport på Coventry University. ”Med hjälp av digitala verktyg kommer vi att proaktivt övervaka tillståndet på vårt campus och vår utrustning på skolområdet och få rekommenderade åtgärder, varav många kan automatiseras för en smidig process. Andra aspekter är naturligtvis de kostnads- och energibesparingar vi hoppas kunna dra nytta av.”

Coventry University har valt Schneider Electric och Planon för att få hjälp att ta fram och uppnå dessa specifika krav. Den gemensamma lösningen är ytterligare en milstolpe i samarbetet mellan Planon och Schneider Electric, som inleddes 2019. Det är det första projektet i sitt slag i Storbritannien och bygger vidare på synergin mellan de två företagen.

Lösningen innebär att två smarta system integreras:

  • Planons integrerade arbetsplatshanteringssystem (IWMS, Integrated Workplace Management System) som låter ansvariga planera, utföra och övervaka alla aktiviteter som ingår i reaktivt och planerat förebyggande underhåll, utrymmes- och flytthantering, tillgångshantering, operationella anläggningstjänster, rumsbokningar och andra tjänster.
  • Schneider Electrics EcoStruxure Building Advisor, en uppsättning analystjänster för övervakning, låser upp driftprestandan i byggnadshanteringssystem för att möjliggöra underhåll av fastigheter på distans och proaktivt. Den ger viktiga insikter i din fastighetsdrift genom att ständigt övervaka system och identifiera fel för att proaktivt åtgärda ineffektiviteter i fastigheten. Detta påverkar driftskostnaderna, bekvämligheten för personer som vistas i fastigheten och tillgångens värde.

IWMS-programvaran bearbetar automatiskt diagnostik för smarta fastigheter från Building Advisor för att avgöra om det krävs några åtgärder. Den kan initiera ett standardiserat arbetsflöde eller lyfta fram ett problem för ett manuellt beslut av anläggningsteamet genom att schemalägga och skicka arbetet till fältingenjörernas mobiltelefoner för genomförande.

Marcel Groenenboom, CCO på Planon, tillägger: ”Vi strävar alltid efter att erbjuda våra kunder och partners bästa möjliga lösning. Genom att samarbeta med Schneider Electric och använda dess teknik för drift och analys av smarta fastigheter kan vi ge Coventry University nya fördelar. Alla tre parter delar en gemensam vision om den digitala teknikens roll och dess bidrag till att skapa säkra, hälsosamma, hållbara och effektiva datadrivna fastigheter. Vi ser fram emot att få se resultatet i Coventry.”

”Vi är mycket glada över att kunna fortsätta vårt samarbete med Planon och gå samman för att arbeta med projektet vid Coventry University”, säger Kas Mohammed, Vice President of Digital Energy på Schneider Electric. ”Framtidens fastigheter måste vara hållbara, hypereffektiva, robusta och inriktade på människor. Covid-19-pandemin har lagt till en ny dimension i denna övergång – fastigheterna måste stödja motståndskraft och kontinuitet. Universitetet förstår tydligt behovet av att framtidssäkra sina fastigheter eftersom man strävar efter att tillhandahålla bästa möjliga miljö för de personer som vistas i dem.”

Mer information finns på Schneider Electrics EcoStruxure for Education och Planon Universe for Higher Education.

Dela den här artikeln