Funktioner i Planon Asset Lifecycle Management

Screenshot of Planon Asset Lifecycle Management - Asset data
Kartlägg anläggningstillgångar till byggnader eller utrymmen

Registrera och hämta tillgångsdata som tilldelats byggnader, utrymmen eller på förhand definierade kategorier för anläggningstillgångar. Tillgångsdata baserade på organisationens strategi för tillgångar.

Screenshot of Planon Asset Lifecycle Management - asset library
Få tillgång till ett bibliotek med förebyggande aktiviteter av standardtyp

Definiera ett bibliotek med aktiviteter som behövs för att nå målen för anläggningstillgångars livscykel baserat på obligatorisk kvalitet, prestanda, tillstånd och efterlevnad för anläggningstillgångar.

Screenshot of Planon Asset Lifecycle Management - Assessments
Samla in mobila utvärderingar


Samla in observationer av anläggningstillgångar och anläggningar för korrekta bedömningar av deras tillstånd. Synkronisera data automatiskt med backoffice-funktioner för ett sömlöst arbetsflöde. Använd en på förhand definierad metod för poängsättning för att anpassa observationer till målen för anläggningstillgångars livscykel.

Screenshot of Planon Asset Lifecycle Management - Automated decision support
Automatiserat beslutsstöd


Omvandla observationer och utvärderingar till åtgärder baserat på din strategi för företagsanläggningstillgångar. Utfärda arbetsordrar eller aktiviteter automatiskt, flagga en observation för granskning eller identifiera en tillgång som en potentiell risk som behöver övervakas.

Aktiviteterna är utarbetade efter anläggningstillgångens livscykel

Aktiviteterna är kopplade till anläggningstillgångar för att säkerställa att de är i linje med din strategi för anläggningstillgångars livscykel. Detta säkerställer att anläggningstillgångarna underhålls kontinuerligt utan att underhållsdata går förlorad eller att underhållsaktiviteter avbryts om serviceförhållandena skulle ändras.

Använd scenarier för att optimera aktivitetsplanering

Välj det schemaläggningsscenario som passar bäst för målen för anläggningstillgångarnas livscykel. Scenarierna tar hänsyn till kortsiktiga verksamhetsplaner och långsiktiga kostnader för att stödja generering av ordrar.


Optimera värdet av dina anläggningstillgångar

Kontinuerlig utvärdering av en portfölj för anläggningstillgångar

Uppnå organisationens mål för anläggningstillgångars prestanda samt efterlevnadskrav och tillämpa en riskbaserad strategi för tillgångar.

Uppnå organisationens mål för anläggningstillgångars prestanda samt efterlevnadskrav och tillämpa en riskbaserad strategi för tillgångar.

Implementera en omfattande strategi för hantering av anläggningstillgångar

Följ organisationens mål för värdebaserade beslut om inköp, drift, underhåll och byte av anläggningstillgångar.

Följ organisationens mål för värdebaserade beslut om inköp, drift, underhåll och byte av anläggningstillgångar.

Säkra anläggningstillgångarnas värde i din fastighetsportfölj

Bevara värdet på anläggningstillgångarna under en längre tid genom att säkerställa optimal prestanda och minimal stilleståndstid för anläggningstillgångarna.

Bevara värdet på anläggningstillgångarna under en längre tid genom att säkerställa optimal prestanda och minimal stilleståndstid för anläggningstillgångarna.

Kontakta oss idag

Upptäck fördelarna med Planon Asset Lifecycle Management

Kontakta oss nuAsset Lifecycle Management: Det här behöver du veta

Analyser
Rooftop and office buildings with solar panels and maintenance installations.

Assessment - Asset & Maintenance Management

Correct documentation and maintenance of your assets and buildings is important to ensure business continuity and to avoid undesired quality-loss of assets. Answer these six questions to see if you have the basics in place.

Lär dig mer
Broschyrer
Maintenance man looking at warehouse.

Planon Asset & Maintenance Management

Planons lösning för tillgångs- och underhållshantering gör det möjligt att proaktivt skapa underhållsplaner och hantera tillgångar under hela livscykeln.

Lär dig mer
Nyckelbegrepp
A mechanic on its way for enterprise asset management (EAM) or Planned Maintenance.

Enterprise Asset Management

Enterprise Asset Management is the entire lifecycle management of the physical assets of an organisation such as buildings, installations, infrastructure and real estate assets.

Lär dig mer