Danfoss: ”Vi har uppnått ökad transparens samt en förbättring av vår globala fastighetsportfölj och standardisering med hjälp av Planon Universe.”

Danfoss utvecklar teknik som gör det möjligt för världen att i framtiden göra mer med mindre och tillgodose det växande behovet av infrastruktur, livsmedelsförsörjning, energieffektivitet och klimatvänliga lösningar. Danfoss är en global producent av produkter och tjänster som används för kylning av livsmedel, luftkonditionering, uppvärmning av fastigheter, styrning av elmotorer, kompressorer, enheter och kraftiga mobila maskiner. Företaget är även verksamt inom sol- och vindkraft samt infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla för hela städer och stadsmiljöer.

Företaget grundades 1933 och dess tydliga fokus på kvalitet och innovativ teknik och gjort det möjligt för Danfoss att växa från ett lokalt företag till att bli världsledare i sin bransch. Danfoss har sitt huvudkontor i Nordborg i Danmark och är ett privatägt företag som styrs av Bitten & Mads Clausen Fond. Danfoss sysselsätter idag ca 24 000 människor över hela världen.

Klicka här för att läsa fallstudien.

Dela den här artikeln