University of Texas System

20 mai 2020 – Planon kan med detta meddela att University of Texas System har valt Planons redovisningslösning för leasingavtal för efterlevnad av den amerikanska redovisningsstandarden GASB 87 för offentliga organisationer i USA.

Programvarulösningen kommer att stödja universitetsgruppen, som är en av de största för högre utbildning i USA med 14 lärosäten, upp emot 240 000 studenter och en årsbudget på 21,1 miljarder dollar.

UT-gruppen var på jakt efter en gemensam plattform som kunde utföra de beräkningar som krävs enligt de nya redovisningsstandarderna, och som gick att integrera med dess befintliga affärssystem. UT-gruppen undersökte olika lösningar för GASB 87 från flera olika leverantörer i syfte att hitta en tillförlitlig långsiktig partner (GASB 87 är en lagstiftning för offentliga organisationer och universitet i USA som relaterar till standarderna för ASC 842 och IFRS16).

Under 2019 antogs nya redovisningsstandarder för leasingavtal som ändrade hur leasingavtal godkänns, mäts och redovisas. Den huvudsakliga förändringen är att leasingavgifter inte längre redovisas som kostnader, utan tillgångar och motsvarande skulder beräknas och redovisas i balansräkningen (med undantag för tillgångar med lågt värde eller leasingvillkor på 12 månader eller mindre) enligt modellen för enkel bokföring. Med GASB 87 försvinner skillnaden mellan finansiell och operationell leasing för leasingkunder.

”UT-gruppen har åtagit sig att maximera effektiviteten vid sina åtta akademiska universitet och sex hälso- och sjukvårdsinrättningar”, säger Fred Guelen, verksamhetschef för Nordamerika på Planon. ”Planon har fått äran att stödja UT-gruppen med vår GASB 87-kompatibla redovisningslösning för leasingavtal.”

Dela den här artikeln