Stark Group tar hjälp av Planon Universe för efterlevnad av IFRS 16-standarder

17 september 2020 – Stark Group, som är en av norra Europas största återförsäljare och distributörer av professionellt byggmaterial, har valt Planon Universe for Financial Professionals för att uppfylla efterlevnaden av IFRS 16-standarder. Planon är den ledande globala leverantören av innovativa programvarulösningar som stöder fastighetschefer när det gäller att optimera deras affärs- och arbetsplatsprestationer.

Stark Group grundades i Danmark 1896 och har med sin strävan efter ständig utveckling blivit en välansedd aktör på byggbranschmarknaden. Utöver sina innovativa produkter erbjuder organisationen även sin expertis och sina tjänster till konstruktörer inom hela Norden. Stark Group har över 10 000 anställda och 412 butiker utspridda över sex olika länder, vilket innebär 4 200 leasingavtal sammanslaget för de länder där företaget är verksamt. ”Vi valde Planon-programvaran för hantering av leasingavtal och IFRS 16-efterlevnad baserat på lösningens mognadsnivå och välstrukturerade implementeringsprocess”, säger Michael Peter Jakobsen som arbetar som ekonomiansvarig inom Stark Group.

Efter en utförlig utvärdering av flera leverantörer där fokus låg på verksamhetskrav, teknikkrav, demonstrationer, implementering, budgetförslag och referenser på den nordiska marknaden, ansåg man att Planon var det bästa alternativet. ”Vårt beslut grundades till stor del på de omdömen som Planon fått av tidigare kunder som vi pratade med”, förklarar Karsten Wingsted som arbetar som ekonomisk rådgivare inom Stark Group. ”Detta underlättade vårt sökande efter en integrerad lösning för hantering av leasingavtal och efterlevnad av IFRS 16-redovisningsstandarder.”

”Efterfrågan på lösningar som dessa ökar och vår kundbas växer. Därför fokuserar vi alltmer på vår närvaro på den nordiska marknaden.”, berättar Pierre Guelen som är VD för Planon. ”På grund av COVID-19 kommer implementeringen att ske på distans under en period på sex veckor. Här kommer en av Planons främsta styrkor till nytta – kombinationen av en lokal närvaro och ett etablerat internationellt team som är vana vid att arbeta på distans.”

Stark Group har gett konsultfirman Deloitte rollen som rådgivare och implementeringen kommer att utföras av Planon, vilket försäkrar att det utförs på ett smidigt sätt, i enlighet med krav och satt deadline.

Dela den här artikeln