University of Leeds

19 juni 2018 – Planon har nöjet att meddela att University of Leeds har valt Planons Computer Aided Facilities Management Software (CAFM-programvara). Lösningen innefattar BIM-integrering, utrymmes- och leasinghantering samt tillgångs- och underhållshantering.

Steve Gilley, fastighetsansvarig vid University of Leeds, säger ”Genom vårt avtal med Planon tror vi att universitetet har fått den bästa produkten som kommer hjälpa oss att leverera vår framtidsvision för våra fastigheter”.

Universitetet behövde ett flexibelt hanteringssystem för fastigheter som kunde uppfylla deras affärskrav, samtidigt som det gav bäst valuta för pengarna. Planon Integrated Workplace Management Solution kommer att minimera kostnader och användas för att upprätthålla och förbättra skicket på universitetets fastigheter och tillgångar till en standard som uppfyller lagstadgad efterlevnad. Universitetet kommer att maximera användningen av den direkta arbetsorganisationen för både reaktivt och planerat underhåll och upprätthålla en enda databas och CAD-/BIM-register över fastigheter för att möjliggöra effektiv hantering av tillgångarna. Det gör att vi kan erbjuda bättre service till studenter och personal, med minimala störningar.

Matthew Tidmarsh, biträdande chef för verksamheten vid University of Leeds, förklarar ”Det här CAFM-systemet utgör en väsentlig förändring av våra affärsprocesser, särskilt fastighetsservice vid University of Leeds. Det kommer bidra till att förändra hur vi hanterar och levererar många av våra tjänster och dess potentiella inverkan bör inte underskattas.”

Christine Houghton, försäljningschef på Planon UK säger: ”Denna strategiska allians med ett prestigefyllt universitet som University of Leeds är en fantastisk möjlighet för Planon. Genom ett nära samarbete kan vi effektivt stödja universitetets strategiska mål att leverera sin fastighetsstrategi. Planon Integrated Workplace Management Solution är ett beprövat och robust system som uppfyller universitetets affärs- och verksamhetsbehov, både nu och i framtiden.”

Planon har omfattande erfarenhet och kunskap om den brittiska universitetssektorn och 38 universitet är redan Planon-klienter.

Dela den här artikeln