Man drawing a light bulb on a scale with multiple light bulbs.

Blended learning

Blended learning: persoonlijke leerlijn voor eindgebruikers

Een van de mogelijkheden bij blended learning is het ontwikkelen van een persoonlijke leerlijn voor eindgebruikers. Hierbij is het mogelijk om voor de verschillende rollen binnen de organisatie een eigen leerlijn uit te zetten in een digitale leeromgeving. Hierbij ziet een cursist een persoonlijke leerlijn voor de rol of functie die hij/zij binnen de organisatie vervuld. De persoonlijke leerlijn kan bestaan uit productonderdelen, maar ook uit procesonderdelen. Denk hierbij aan het weergeven van het volledige proces op een gebruikersvriendelijke manier (aan de hand van een klant specifieke casus/verhaal), waarna er ingezoomd wordt op de taken die deze persoon moet vervullen in het proces. Voor ieder onderdeel op de leerlijn wordt een passende leervorm gekozen (digitaal of klassikaal). Hierdoor leert de gebruiker alleen die onderdelen die voor hem/haar van belang zijn en is er altijd een leerlijn om op terug te vallen. Deze leerlijn is dan ook zeer geschikt voor het borgen van kennis en voor het uniformeren van processen.

De persoonlijke leerlijn is een leervorm die heel specifiek voor uw organisatie wordt ontwikkeld. Wanneer u interesse heeft in deze leervorm, neemt u dan contact met ons op, zodat het Opleidingen team met u kan kijken naar een passend aanbod.