Entrance of Planon HQ office building.

Open training

Planon training en opleiding: heeft u de knoppen in handen bij aanvang van het project?

Een open training wordt gegeven in de trainingsruimte op het Planon hoofdkantoor in Nijmegen en is interessant wanneer u tot maximaal drie cursisten heeft. Vanaf vier cursisten is het rendabel om te kiezen voor een klassikale bedrijfstraining.

Aan een open training kunnen cursisten van diverse organisaties deelnemen. Naast het verkrijgen van kennis, is ook het uitwisselen van kennis een speerpunt in deze trainingen. Het aanbod van deze trainingen staat vast en de beschikbare open trainingen staan hieronder vermeld met de bijbehorende data waarop deze worden aangeboden.

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 week voorafgaand aan de training.

Functioneel beheer basis (1 dag)

In deze eendaagse training “Functioneel Beheer ProCenter – Basis” maakt u kennis met de diverse Planon user interfaces en krijgt u inzicht in de samenhang tussen de diverse beheercomponenten. Vervolgens leert u de diverse functionaliteiten rond filteren in ProCenter en gaat u deze toepassen bij het toevoegen van gebruikersfilters, alarmeringen en notificaties. Tevens leert u in deze training hoe u gebruikers beheert en diverse functionaliteiten rondom archiveren. Tenslotte verkrijgt u inzicht in het belang van standaardorders en leert u hoe u standaardorders en gerelateerde vragenlijsten kunt beheren.

Let op: Deze training is verplicht indien u de training “Functioneel Beheer ProCenter – Gevorderd” wilt volgen.

Doelgroep: Functioneel beheerders & Key usersFunctioneel beheer gevorderd (3 + 1 dagen)

De vervolgtraining “Functioneel Beheer ProCenter – Gevorderd” omvat drie dagen en een terugkomdag. De eerste drie dagen volgen op de “Functioneel Beheer ProCenter – Basis” en zijn erop gericht dat u hele nieuwe processen in Planon kunt toevoegen en hier de gebruikersgroepen met de juiste autorisatie aan kunt koppelen. Denk hierbij aan het beheren van het proces via de gewenste statusovergangen, etc. Naast functionaliteiten leert u tevens in welke volgorde u het beste kunt implementeren om efficiënt tot een resultaat te komen. Tenslotte leert u wijzigingsverzoeken te analyseren en te implementeren.

De terugkomdag volgt enkele weken later en dient ter opfrissing/kennisborging. In de ochtend behandelen we eventuele (functionele) beheervragen uit uw dagelijkse praktijk. Aansluitend maakt u een herhalingscasus, welke we daarna groepsgewijs evalueren.

Doelgroep: Functioneel beheerdersPlanon Self Service (PSS2) (2 dagen)

In de tweedaagse training PSS2 leert u werken met de publisher voor het ontwerpen van overzichten (bijv. een leveranciersoverzicht met de gekoppelde contactpersonen), het ontwerpen van serviceaanvragen met dynamisch gedrag (bijv. de aanvraag van een toegangspas) en het ontwerpen van een orderoverzicht en het doen van een aanvraag (bijv. overzicht cateringorders een aanvraag catering). U leert werken met de workflow (bijv. schoonmaakorder accepteren en toewijzen aan juiste uitvoerder), reserveringen (bijv. reserveren poolauto) en verhuisaanvragen. Tevens kunt u eerdergenoemde formulieren ook toevoegen als gadget op de homepage.

Doelgroep: Functioneel beheerdersRapportgenerator (2 dagen)

De tweedaagse training rapportgenerator is erop gericht dat u bestaande rapporten kunt wijzigen en nieuwe rapporten kunt aanmaken. Denkt u hierbij ook het sorteren, groeperen en totaliseren van gegevens in een rapport of het toevoegen van een subrapport. Tevens leert u velden te combineren in één kolom en kunt u een sjabloon ontwikkelen. Tot slot leert u hoe u gegevens exporteert en e-mailnotificaties inricht in Planon.

Doelgroep: Functioneel beheerdersWaarde

 • Eén of meerdaagse training van 9:30 tot uiterlijk 16:30 uur
 • Professionele begeleiding door een Planon trainer
 • Planon Demo omgeving tijdens de training
 • Quick Reference Cards als naslag (Accelerator based)
 • Lunch inbegrepen

Open training meerjaren onderhoudsplanning gebouwen en installaties (MJOP)

Een open training wordt gegeven in de trainingsruimte op het Planon Innovation Campus in Nijmegen en is interessant wanneer u tot maximaal drie cursisten heeft. Vanaf vier cursisten is het rendabel om te kiezen voor een klassikale bedrijfstraining. Aan een open training kunnen cursisten van diverse organisaties deelnemen. Naast het verkrijgen van kennis, is ook het uitwisselen van kennis een speerpunt in deze trainingen. Het aanbod van deze trainingen staat vast.
Aanmelden kan tot uiterlijk 1 week voorafgaand aan de training zolang er nog plekken beschikbaar zijn.

Meerjaren onderhoudsplanning gebouwen en installaties (1 dag)

In deze eendaagse training “Meerjaren onderhoudsplanning gebouwen en installaties” heeft u inzicht in hoe de relevante Planon modules met elkaar samenwerken. U leert het verschil tussen conditiegestuurd werken en tijdgebaseerd werken in Planon. U kunt onderhoudsplannen genereren, muteren en hierop rapporteren. Ook kunt u nieuwe installaties en gebouwelementen aan een onderhoudsplan toevoegen en wijziging in deze bouwdelen doorvoeren naar aanleiding van uitgevoerd onderhoud. Op basis van een definitief onderhoudsplan kunt u onderhoudsorders genereren. Het indexeren van de onderhoudsbibliotheek en de onderhoudsplanning is ook onderdeel van de training als ook het doorvoeren van andere aanpassingen in de onderhoudsbibliotheek.

Let op:

 1. Deze training gaat niet in op de NEN 2767 systematiek en aanverwante functionaliteiten zoals het uitvoeren van onderhoudsinspecties en het opstellen van een onderhoudsbibliotheek. De kennis is aanwezig bij de trainer maar de functionaliteit is geen onderdeel van de training.
 2. Deze training gaat niet in op tellergebaseerd onderhoud, materiaal- en voorraadbeheer en werkorders. Training op deze aanvullende functionaliteiten geschiedt op aanvraag.

Doelgroep: eindgebruikers van de Planon Asset & Maintenance Management software voor en dan specifiek de onderdelen: onderhoudsplanner en gebouwelementen & inventaris.

Voorkennis: Wanneer u nog geen ervaring hebt met Planon, start dan voorafgaand aan de training met een E-learning Basisvaardigheden en de E-learning Filters.Waarde

 • Eéndaagse training van 9:30 tot uiterlijk 16:30 uur
 • Professionele begeleiding door een Planon consultant
 • Planon Demo omgeving tijdens de training
 • Quick Reference Cards als naslag (Best Practice gebaseerd)
 • Lunch inbegrepen