Business people discussing the sustainable working place

3 ontwikkelingen die impact hebben op het vakgebied van real estate en facility management

Technologie en informatiemanagement spelen een steeds grotere rol in Real Estate en Facility Management. Onderzoek van Frost & Sullivan over ‘The future of Facility Management’ en Gartner over ‘ The Digital Workplace’ bevestigen het belang van informatietechnologie, maar waarom is dat zo? Technologie is immers geen doel op zich, maar een middel. Er moeten dus meer onderliggende ontwikkelingen spelen die impact hebben op het vakgebied van de facilitair manager of vastgoedmanager. Welke zijn dat en hoe groot is hun impact?

Om uit te leggen waardoor het vakgebied van de facility en vastgoedmanager drastisch verandert, is het van belang om drie onderliggende ontwikkelingen te beschrijven. Deze ontwikkelingen hebben betrekking tot economie, demografie en technologie.

Economische ontwikkelingen

De deeleconomie is sterk in opkomst. Consumenten voelen steeds minder de behoefte om zaken te bezitten, waardoor on- en offline platforms zijn ontstaan waarop personen hun eigendommen te leen aanbieden of uitwisselen. Deze deeleconomie kent nieuwe verdienmodellen, nieuwe producten en diensten, en nieuwe afzetmarkten. Dat ook organisaties minder behoefte hebben aan bezit is bijvoorbeeld terug te zien in het toenemende aantal gebouwen of bedrijfsmiddelen dat wordt geleased. Het platformmodel – dat deze deeleconomie faciliteert – is hierbij het nieuwe verdienmodel. Denk bijvoorbeeld aan het taxibedrijf Uber dat geen eigen auto's heeft of vakantiewoningverhuurbedrijf Airbnb dat geen appartementen bezit.

Door dit platformmodel vervaagt de grens tussen traditionele Business-to-Business (B2B) en Business-to-Consumer (B2C) organisaties. Dit nieuwe verdienmodel maakt het mogelijk dat de B2B-sector in staat is om zich direct tot de consument te richten. Daarnaast bestaat inmiddels een derde vorm: Consumer-to-Business (C2B). Hierin staan consumenten centraal die een merk promoten via online kanalen. Denk bijvoorbeeld aan reizigers die een positieve recensie over een restaurant of hotel achterlaten op een vergelijkingswebsite als Booking.com of Tripadvisor. Of aan foodbloggers die een bepaald merk gebruiken in een online recept.

Globalisering speelt ook een belangrijke rol in economische ontwikkelingen: concurrentie speelt niet alleen op lokaal of nationaal niveau, maar ook op wereldwijd niveau. Dat betekent dat innovatie noodzakelijk is voor niet alleen het verkrijgen, maar ook het behouden van een sterke concurrentiepositie. Echter, niet elke organisatie is flexibel genoeg om tijdig te anticiperen op kansen en bedreigingen, terwijl juist flexibiliteit een voorwaarde is voor innovatie. Hierdoor geldt ‘agility’ (wendbaarheid van de organisatie) steeds vaker als onderscheidend vermogen.

Innovatie is niet alleen noodzakelijk voor het verkrijgen, maar ook het behouden van een sterke concurrentiepositie.

Demografische ontwikkelingen

Demografische ontwikkelingen zorgen ervoor dat diversiteit op de werkvloer toeneemt. Deze diversiteit ontstaat onder andere door de instroom van jong talent, het langer aanblijven van oudere medewerkers vanwege een latere pensioenleeftijd en een toename in culturele diversiteit. Door arbeidsmigratie komen mensen tijdens werktijd immers steeds vaker in aanraking met collega’s met een andere culturele achtergrond.

Ook de toenemende schaarste aan specifieke kennis of competenties op de arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol binnen deze ontwikkeling; beter bekend als de zogenaamde 'war on talent'. Medewerkers stellen vandaag de dag andere eisen aan hun werkgever. Zo willen ze blijven leren en zich blijven ontwikkelen, vinden ze een goede balans tussen werk en privé steeds belangrijker en hechten ze waarde aan duurzaam ondernemerschap. Wordt door de werkgever niet aan deze eisen voldaan, dan is een werknemer tegenwoordig sneller geneigd van baan te wisselen. Het luisteren naar dergelijke eisen wordt daarom steeds belangrijker om medewerkers te behouden.

In mijn volgende blog ga ik in op laatste van de drie onderliggende ontwikkelingen: die met betrekking tot technologie zelf. De combinatie van deze ontwikkelingen heeft tot gevolg dat medewerkers andere verwachtingen ten opzichte van de werkplek krijgen, dat de techniek waarmee wordt gewerkt verandert, dat het werk zelf verandert en dat de organisatie verandert. Er ontstaan hierdoor tien trends. Deze tien trends zorgen voor nieuwe realiteiten die in 2022 onontkoombaar zijn en waarop facility en vastgoedmanagers zich nu moeten gaan voorbereiden.

Photo of Jos Knops

Over de auteur

Jos Knops | Director Global Product Marketing

Jos werkt al 25 jaar in de internationale IWMS/CAFM industrie in verschillende functies zoals R&D, consultancy, sales en marketing en heeft bachelor diploma's in Architectuur en IT. Jos is in 2005 begonnen bij Planon en is tegenwoordig verantwoordelijk voor Global Product Marketing, inclusief productpositionering en go-to-market strategieën. Als actieve deelnemer in vele lokale en wereldwijde netwerken wordt Jos gedreven door het verkennen van de mogelijkheden van IWMS om bij te dragen aan de kerndoelen van klanten.

Meer blogs van Jos Knops

Deel dit artikel