24 oktober 2019

Het gevecht over de thermostaat - een analyse van de werkplek

Tijdens de hete dagen van afgelopen zomer, was het 's ochtends vaak mijn eerste ingeving om een luchtig zomerjurkje aan te trekken. Vervolgens trok ik toch ook maar een vest en een panty aan, want op kantoor kun je immers niet te luchtig gekleed gaan. Niet zozeer omdat dat door collega’s als ongepast wordt ervaren, maar omdat ons kantoorklimaat het gewoonweg niet toelaat. 

White paper - Voorspel de toekomst met analytics
White paper - Voorspel de toekomst met analytics

Dit white paper helpt u te beslissen welke data over uw vastgoed- en facility management u het beste kunt meten en analyseren, en waarover u het beste kunt rapporteren. Maak de toegevoegde waarde vastgoed- en facility management eenvoudig inzichtelijk. 

Lees meer

De 'perfecte' temperatuur op kantoor

De algemeen geaccepteerde standaard kantoortemperatuur (van ongeveer 22 °C) is gebaseerd op een kleinschalig onderzoek op een kantoor vol mannelijke medewerkers. De betrouwbaarheid van dit onderzoek laat te wensen over en verschillende studies hebben sindsdien aangetoond dat de 'perfecte' kantoortemperatuur met het oog op medewerkerstevredenheid en productiviteit voor elke individuele medewerker anders is, en afhankelijk is van meerdere factoren, zoals:

  • Geslacht: Vrouwen hebben over het algemeen een tragere stofwisseling dan mannen en hebben het daarom dus sneller koud. Hun ideale kantoortemperatuur ligt daarom hoger dan die van hun mannelijke collega's.
  • Leeftijd: Naarmate medewerkers ouder worden, met name als ze de 55 zijn gepasseerd, krijgen ze het ook sneller koud.
  • Gewicht: Zwaarlijvige medewerkers hebben het sneller warm en medewerkers die een BMI hebben die beneden het gemiddelde ligt, krijgen het sneller koud.
  • Type werkzaamheden: Warme omgevingen zijn beter voor het creatieve denkproces, terwijl wordt aangenomen dat een koelere werkplek helpt om mensen scherper te houden bij herhalende of monotone taken. Bij temperaturen boven de 27 °C krijgen mensen moeite met het oplossen van wiskundige vraagstukken.

In het kort komt het er dus op neer dat een kantoortemperatuur die iedereen ideaal vindt simpelweg niet bestaat.

Het kantoor van Planon

Eindgebruikers zelf de kantoortemperatuur laten regelen zou ervoor moeten zorgen dat het aantal klachten over het kantoorklimaat afneemt. Desondanks hebben we bij Planon ervaren dat die stelling niet altijd opgaat.

Op het hoofdkantoor van Planon kunnen medewerkers zelf de temperatuur van hun kantoorruimte instellen. Een aantal jaren geleden hebben we ook sensoren geïnstalleerd die de werkelijke temperatuur in verschillende ruimtes meten. Dit jaar hebben we met Planon Connect for Analytics de sensormetingen uitgelezen en de uurmetingen van de laatste zes maanden van 2018 geanalyseerd.

Uit een analyse van de gemiddelde temperatuur per uur van acht van onze vergaderruimtes op de eerste verdieping, bleek dat het regelmatig te koud was. Voor ruimte 1.18 en 1.38 is het tijdens de winter zelfs meer dan 30% van de kantooruren te koud.

Als we iets verder kijken, zien we dat lagere temperaturen vaak aan het begin van de dag voorkomen (om 8 en 9 uur), wanneer de kantoortemperatuur centraal wordt aangestuurd. Dit centrale systeem begint pas met het opwarmen van de temperatuur wanneer deze onder de 16 °C zakt. Hierdoor is het aan het begin van de dag vrij koel op kantoor.

Uit dezelfde analyse bleek ook dat temperaturen boven de 24 °C vaker voorkwamen in de winter dan in de zomer.

Ondanks dat we de temperatuur in de vergaderruimten afzonderlijk kunnen instellen, is het er - voor zowel mannen als vrouwen - geregeld niet erg aangenaam. Misschien komt dit juist doordat we de temperatuur afzonderlijk kunnen instellen. Wanneer iemand een warme kamer betreedt, draait hij de temperatuur zo ver mogelijk omlaag. Wanneer de vergadering afgelopen is, blijft de ruimte verder afkoelen totdat de volgende persoon de kamer binnenkomt en het er te koud vindt. Die zet de verwarming dan hoger en, voilà, de cirkel is rond.

We kunnen dus concluderen dat wanneer eindgebruikers zelf de temperatuur kunnen regelen dit niet resulteert in minder klachten of een aangenamer klimaat. Daarbij komt dat het continu aanpassen van de temperatuur het energieverbruik erg inefficiënt maakt en installaties zwaarder belast worden dus meer onderhoud vergen. We zijn niet uit op genderspecifieke vergaderruimten, maar deze inzichten hebben er wel toe geleid dat we nu drie verschillende, vaste temperatuurbereiken voor de vergaderruimten overwegen: koel (19-20 °C), gematigd (20-22 °C) en warm (22-24 °C). En aangezien we het gebruik van de ruimten kunnen volgen, kunnen we de instellingen aanpassen wanneer dit nodig blijkt.

Tot die tijd kunnen we nog niet zonder vest en panty. Mijn voorlopig advies is daarom ook: ga in de zomer niet te luchtig gekleed naar kantoor.