Groups of students discussing their studies inside the University building's hallway.

Is het Internet of Things een 'game changer' voor het beheren van gebouwen en gebouwgebonden installaties?

Er is geen technologische ontwikkeling waar facility en maintenance managers zo naar uitkijken als naar het ‘Internet of Things’ (IoT). Met objecten met daarin sensoren die zijn verbonden met het internet wordt het mogelijk om te handelen op basis van realtime data en dat biedt enorm veel kansen. Het gebouw kan zichzelf bijvoorbeeld aanpassen aan de aanwezigheid van medewerkers of gemeten temperaturen, waardoor onderhouds- en personeelskosten worden geminimaliseerd. Die voordelen lijken mooi, maar is het enthousiasme gerechtvaardigd?

Een digitaal verbonden wereld vol sensoren klinkt futuristisch en heeft natuurlijk een bepaalde charme, maar we koppelen toch al lang machines en gebouwbeheersystemen aan informatiesystemen om op die manier meetgegevens op te vangen en te gebruiken voor analyse en bijsturing? Zo bijzonder is dat nu ook weer niet, lijkt me. De hype die rondom IoT is ontstaan, lijkt veel op wat er gebeurd is met de woorden ‘in de Cloud’. De Cloud is ook zo’n term die tot gigantische proporties is opgeblazen, terwijl het feitelijk om een rekencentrum gaat waarbij je automatiseringsdiensten afneemt. En ook dat is iets wat we in de vorige eeuw al deden.

Gemak en eenvoud

We doen het dus al langer, maar toch staat de sector te juichen over deze ontwikkeling. Analisten van McKinsey voorspellen zelfs dat er in 2025 naar schatting 1 biljoen apparaten met het internet zijn verbonden en dat er tussen de 3 en 6 biljoen dollar mee is gemoeid. Hoewel de toepassing op het moment niet nieuw lijkt, is de basis van deze transitie wel nieuw en precies daar zit de toegevoegde waarde. Waar je voorheen op maat gemaakte toepassingen nodig had om apparaten met elkaar te laten communiceren, wordt die communicatie nu gestandaardiseerd en is het voor de eindgebruiker vanzelfsprekend om deze te gaan gebruiken. Het nieuwe van het IoT zit in het gemak en de eenvoud, waarmee zowel het IoT als de Cloud zich onderscheiden van hun voorgangers.

Voor mij ligt de belofte van IoT in het feit dat er standaarden ontstaan waarmee koppelingen tussen object, internet en informatiesysteem out-of-the-box worden gerealiseerd. Er zijn geen projecten meer nodig om een koppeling tussen object en informatiesysteem te realiseren. Miljarden verbonden objecten (apparaten, telefoons, computers en sensoren) zijn in staat om met elkaar te communiceren, ongeacht fabrikant, besturingssysteem, chipset of fysiek transport.

De impact van IoT

IoT maakt het mogelijk om realtime te meten, waarbij het mogelijk wordt om direct in te grijpen als de situatie daarom vraagt. Denk bijvoorbeeld aan 'just in time maintenance'; waarbij het meten van de conditie en het gebruik van assets onnodig onderhoud elimineert, en waarbij het mogelijk wordt om proactief te reageren op potentiele verstoringen. Gartner verwacht dat IoT een aanzienlijke invloed zal hebben op de arbeidsproductiviteit en het aantal arbeidsplaatsen. "In 2018 zal digitale bedrijfsvoering tot een halvering van medewerkers in de ondersteunende processen leiden en tegelijkertijd leiden tot een vervijfvoudiging van het aantal banen die deze digitale bedrijfsvoering mogelijk maken."

De impact van IoT wordt immens, misschien wel de 'game changer' voor het beheren van gebouwen en gebouwgebonden installaties. Zoals mijn collega Erik Jaspers eerder al stelde lijkt IoT verworden tot een synoniem voor 'smart'. Of het zover komt is afwachten. Het zou in ieder geval dom zijn om er niets mee te doen.

Over de auteur

Nico van Dijk | Product Manager Maintenance Management

Nico werkte bij Planon als Product Manager Maintenance Management. 

Meer blogs van Nico van Dijk

Deel dit artikel