Verduurzamen duur? Je financiert het toch gewoon uit de bespaarde energiekosten

De (online) kranten staan er vol mee: ‘we moeten verduurzamen’. Organisaties staan onder druk om kosten te verlagen én duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Het is één van de grootste tegenstrijdigheden binnen het fenomeen duurzaamheid. Of toch niet? Hoewel vaak wordt gedacht dat kostenbesparing en duurzaamheid niet hand in hand gaan, wijst de praktijk anders uit.

Uit onderzoek van de Universiteit van Toronto blijkt dat 27 steden verantwoordelijk zijn voor 9 procent van het elektriciteitsverbruik wereldwijd. En dat terwijl deze steden ‘slechts’ 6,7 procent van de wereldbevolking huisvesten. Verder blijkt uit dit onderzoek dat het elektriciteitsgebruik sterk samenhangt met bebouwd vloeroppervlak.

Het verduurzamen van vastgoed is een slimme en toekomstbestendige manier om het elektriciteitsverbruik terug te dringen. Duurzaamheid wordt vaak geassocieerd met nieuwbouw. Het leent zich immers goed voor het toepassen van moderne, energiebesparende technieken. ‘The Edge’ van Deloitte aan de Amsterdamse Zuidas is hier een prachtig voorbeeld van. Maar wat gebeurt er met bestaande bouw? Er wordt vaak vanaf gezien om bestaande gebouwen te verduurzamen, omdat wordt aangenomen dat dit duur is en de opbrengsten van de investeringen toch alleen maar bij de huurder zouden terechtkomen. En dat is een gemiste kans, want 99 procent van de gebouwen behoort nu eenmaal tot de bestaande bouwvoorraad.

Uit eerder genoemd onderzoek van de Universiteit van Toronto blijkt dat door extra belastingen het elektriciteitsverbruik in Londen is gedaald, ondanks de economische groei. Zijn dwingende regels dan het antwoord? Of gaat het om praktische tools die inzicht geven en handvatten bieden om energiebesparing te realiseren?

Het verduurzamen van bestaande bouw en kostenbesparing kunnen prima samengaan, zo blijkt uit het voorbeeld van de Triodos Bank. “Vergeet het verminderen van negatieve impact, ga voor het vergroten van positieve impact”, zo stelde Guus Berkhout, Fund Manager bij Triodos Bank, vorig jaar tijdens de Planon Masterclass. Aanwezigheidsdetectie, warmte-koudeopslag, een warmtewiel; hun gebouw – uit het bouwjaar 1959 –  in Amersfoort, Nederland, zit vol met energiebesparende foefjes die met het blote oog niet waarneembaar zijn. Ondanks zijn leeftijd is het dus toch uitermate geschikt voor de laatste ‘duurzaamheidstrucs’. Triodos Bank denkt hiermee jaarlijks de energiekosten met de helft te kunnen reduceren. Hadden ze daarvoor dwingende regels nodig? Of begrijpen ze bij organisaties als Triodos Bank het principe van ‘omdenken’?

Over de auteur

Sanne Oostendorp | Project Manager

Sanne werkte voorheen voor Planon als Project Manager.

Meer blogs van Sanne Oostendorp

Lees alle blogs van Sanne Oostendorp

Deel dit artikel