19 april 2018

Wat willen facility managers nu écht bereiken met het Internet of Things?

Zoals mijn collega's al eerder hebben toegelicht, is er een grote uitdaging die facility managers weerhoudt om te beginnen aan een Internet of Things (IoT)-project, namelijk het kwantificeren van de ROI of het bepalen van praktische use cases. Vorige maand, op 14 maart, organiseerde Planon een webinar waarin deze praktische use cases van het Internet of Things en Smart Buildings aan bod kwamen.

Het idee hierachter was om deze modewoorden tastbaar te maken met een businesscase, om daarmee de uses cases te rechtvaardigen. Tijdens dit webinar hebben we ook enkele vragen gesteld om erachter te komen hoe facility managers tegen het onderwerp IoT aankijken. Zo vroegen we naar de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd als het gaan om de adoptie van IoT.

Hoe organisaties omgaan met IoT-projecten wordt ook beïnvloed door wie in de organisatie primair verantwoordelijk is voor het project. Op basis van de reacties van onze webinardeelnemers was het geruststellend om te zien dat in de meeste organisaties de afdelingen Facilities en IT effectief samenwerken.

Top drie use cases gerelateerd aan ‘smart building’

De focus van het webinar lag echter op het bespreken van praktische use cases die organisaties kunnen helpen direct aan de slag te gaan. Om de meest interessante use cases aan bod te laten komen, vroegen we de mensen die zich registreerden voor het webinar naar hun top drie use cases rondom smart buildings. Men kon kiezen uit de volgende opties:

  1. De bezettingsgraad van vergaderruimten verhogen met behulp van sensortechnologie
  2. Een gezondere werkplek creëren met luchtkwaliteitssensoren
  3. De prestaties van gebouwen boosten met sensoren die storingen van bedrijfsmiddelen voorspellen
  4. Schoonmaakkosten verminderen door gebruikersgedrag te meten
  5. Klanttevredenheid verbeteren via feedbackknoppen
  6. Inzicht krijgen in de realtime bezettingsgraad van ruimten met behulp van sensoren op bureaus
  7. De klantervaring verrijken met digitale assistenten, zoals Amazon Alexa, om aanvragen voor FM in te dienen
  8. De beleving van medewerkers stimuleren met slimme verlichting en voorkeurstemperaturen
  9. De gegevenskwaliteit versterken met automatische gegevensverzameling door sensoren te gebruiken voor energiemeters, muizenvallen en andere apparaten
  10. Parkeerruimte optimaliseren en uw gasten een beter parkeersysteem bieden met parkeersensoren

Op basis van de meer dan 200 reacties die we al vóór 20 februari ontvingen, hebben we de inhoud van het webinar voorbereid en daarin de drie meest populaire use cases daarin meegenomen (hieronder in oranje gemarkeerd). We bleven echter feedback ontvangen wat de uitslag van populaire cases ietwat veranderde; het automatiseren van dataverzameling bleek ook een interessante use case, maar die hebben we niet besproken tijdens het live webinar. Zie hieronder de populariteit van de verschillende use cases op basis van meer dan 440 reacties:

Het lijkt erop dat facility managers met name belang hechten aan kostenbesparingen en operationele efficiëntie met betrekking tot het Internet of Things, zoals het voorspellen wanneer bedrijfsmiddelen uitvallen, het automatiseren van dataverzameling en het verbeteren van het ruimtegebruik. De minste interesse was er voor use cases met betrekking tot eindgebruikers van een gebouw. Zo vond slechts een kwart van de respondenten het verbeteren van de klanttevredenheid, het creëren van een gezondere werkplek en het verbeteren van de bezoekerservaring van belang. En dat ondanks dat er wel belangstelling was voor het verbeteren van de medewerkerservaring met slimme verlichting of voorkeurstemperaturen.

De toegevoegde waarde voor de klantbeleving

Ondanks dat de focus vooral ligt op kostenbesparingen denken Planon en andere marktleiders dat IoT met name waarde toevoegt voor de klantbeleving. Dat werd ook opgemerkt door iemand die deelnam aan onze LinkedIn-discussie: "Tot nu toe lijken kosten-, ruimte- en energiebesparing de belangrijkste focus (van IoT) te zijn. Daar is niets mis mee. Ik ben echter van mening dat we een veel groter voordeel en rendement bereiken wanneer we technologie en data in dienst stellen van individuele gebruikers. Denk aan het geven van feedback om gezond werkgedrag te ondersteunen."

Welke richting denkt u dat IoT opgaat? Waar komt volgens u de huidige focus op kostenbesparigen vandaan? Het is goed mogelijk dat het eenvoudiger is om de investering in smart buildings te rechtvaardigen wanneer u het exacte bedrag kunt noemen dat u bespaart door middel van ruimtelijke planning. Zelf kijk ik uit naar een toekomst waarin deze technologieën vooral worden gebruikt om meer gepersonaliseerde en gezonde werkplekken te creëren.