Employees discussing maintenance management

Wie draagt de verantwoordelijkheid voor BIoT (Building Internet of Things)?

'Business as usual' is een uitspraak die mogelijk niet meer van toepassing is op de tijd waarin we leven. Rollen binnen domeinen die vroeger duidelijk waren omschreven, zoals Facility Management, IT, HR en Finance, vereisen nieuwe vaardigheden in een tijd waarin digital business onze traditionele manier van zakendoen radicaal verstoort. Doordat medewerkers zich continue moet aanpassen, blijkt steeds vaker dat de nieuwe technologieën en platforms vragen om een nauwe samenwerking tussen al deze verschillende afdelingen.

Systemen zoals stroomvoorziening, verlichting, verwarming, koeling, sanitair, brandalarmen, beveiliging en verkeersstromen waren vroeger het domein van de onderhoudsafdeling. Tegenwoordig zijn al deze apparaten en functies met elkaar verbonden via internet, en ze zijn dus meer dan alleen maar systemen om te beheren. Het zijn nu echte, autonome informatiebronnen geworden, die zelf ook gebruikmaken van die informatie.

Dit roept enkele nieuwe, lastige vragen op. Wanneer moeten we een beroep doen op de IT-afdeling, nu traditionele FM-systemen enorme hoeveelheden gegevens genereren? Wie is verantwoordelijk voor het Internet of Things? En hoe gaan we om met het beheer en de verantwoordelijkheid voor deze nieuwe soorten gebouwinstallaties en -systemen? Krijgen we te maken met een nieuwe periode van conflicten over de informatie zelf? En wat doen we met kwesties die voorheen geen rol speelden, zoals rechtsgeldigheid, ethiek, privacy en beveiliging?

Rolveranderingen door IoT

Laten we vooral niet vergeten dat gebouwinstallaties en -systemen slechts een klein onderdeel zijn van het Internet of Things, dat alle persoonlijke en bedrijfseigendommen omvat.

Onze auto's zijn bijvoorbeeld getransformeerd van gewone mechanische vervoermiddelen tot mobiele computergestuurde apparaten die hun eigen prestaties bewaken, ons waarschuwen als onderhoud nodig is, enzovoort. Een automonteur die wil inspelen op deze veranderingen, heeft tegenwoordig de rol van computertechnicus.

Dit is een goede aanwijzing voor de richting die onderhoudsmedewerkers zullen moeten inslaan nu ze blijvend te maken hebben met de fysieke realiteit van digitaal aangestuurde en met internet verbonden gebouwinstallaties.

En hoe zit het met de assets? Liften die zijn uitgegroeid tot verticale verkeersregelsystemen en generatoren die hun eigen brandstof kunnen bestellen, zijn in veel opzichten te beschouwen als uiterst gespecialiseerde computers. De gangbare onderhoudsprotocollen voor de mechanische en operationele kenmerken van liften en generatoren zijn nog steeds van toepassing, maar hetzelfde team zal over nieuwe vaardigheden moeten beschikken voor de computeraspecten.

Is dit het domein van de IT-afdeling, die tegelijkertijd te kampen heeft met de enorme veranderingen gelieerd aan de opkomst van Big Data?

Wie draagt de verantwoordelijkheid voor zaken die meerdere afdelingen betreffen?

Mijn collega Erik Jaspers denkt dat de toenemende en zich steeds verder ontwikkelende IoT-gerelateerde verantwoordelijkheden zullen leiden tot de opkomst van een rol die een combinatie is van IT en Facility Management binnen organisaties. Lees het door hem geschreven hoofdstuk in Work on the Move 2 voor meer informatie over de technologieën die volgens hem de toekomst gaan bepalen.

Zijn voorstel om een rol van 'IT en Facility Manager' te introduceren kan ons helpen vragen te beantwoorden, zoals wie verantwoordelijk is voor de met internet verbonden assets en de installatie, het onderhoud en de inkoop van IoT-gerelateerde apparaten (denk bijvoorbeeld aan sensoren, bakens, enzovoort). Deze sensoren, die worden aangebracht op bureaus, wanden, plafonds en andere oppervlakken om bewegingen of aanwezigheid te detecteren, worden tegelijkertijd gebruikt om de verlichting, verwarming, koeling en andere functies van gebouwinstallaties te regelen. Een 'IT en Facility Manager' zal in staat zijn beide aspecten te beheren.

IoT vereist hoe dan ook een vorm van gemeenschappelijke zeggenschap en samenwerking tussen diverse afdelingen (zoals FM, IT, Legal, HR, Finance) voor organisaties die willen inspelen op de toekomstige mogelijkheden.

Over de auteur

David Karpook | North American Business Development Director

David is al 25 jaar een veteraan in de RE & FM-sector en is een klant, leverancier en systeemimplementator, trainer en strateeg, die wereldwijd projecten op het gebied van werkplektechnologie beheert. David is voorzitter van OSCRE International, een normalisatie-instantie voor de vastgoedsector. Als actief lid van IFMA en geassocieerd lid van het jaar 2016 is hij voorzitter van IFMA's Real Estate Advisory & Leadership community (REAL) en lid van het Global Workforce Initiative van de IFMA Foundation.

Meer blogs van David Karpook

Deel dit artikel